INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=998


Den store løgnen om Iraks atomvåpen

BUSH OG Blair har kokt sammen reinspikka løgner om Irak. De påsto at Irak sto på terskelen til å utvikle atomvåpen. Mohamed El Baradei fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sier at hele historien er basert på falske dokumenter.

Den siste avdekkelsen angår påstanden i Tony Blairs "hvitbok" om at Irak mellom 1999 og 2001 kjøpte uran for bruk i atomvåpen fra "et afrikansk land".

To måneder etter at hviteboka ble offentliggjort, utpekte USAs utenriksdepartement Niger som den ansvarlige staten.

El Baradei rapporterte til FNs sikkerhetsråd 7. mars at "dokumentene som utgjorde grunnlaget for nylige overføringer av uran mellom Irak og Niger ikke er ekte. De spesifikke påstandene er uten grunnlag." Inspektorene oppdaget dette simpelthen ved å sammenligne dokumentene med ekte brev fra Nigers regjering. Signaturer og brevhoder stemte ikke overens. El Baradei gjentok også sitt synspunkt om at det var "meget usannsynlig" at aluminiumsrør som Irak hadde prøvd å skaffe seg kunne brukes i et atomprogram. USA påsto dette 12. september i fjor. Seinere samme måned utbroderte den britisk regjeringa saken.

Atomvåpeninspektørene har også tilintetgjort den amerikansk-britiske historien om at Irak prøvde å få tak i spesielle magneter som skulle brukes til å omforme uran til basisen for atombomber. Ingenting er nå tilbake av "bevisene" som Bush og Blair har presentert for Iraks atomvåpen.

Det vil bli brukt masseødeleggelsesvåpen i denne krigen De vil bli brukt av amerikanske og britiske styrker.

Amerikanske styrker er klare til å bruke MOAB-bomber (Massive ordnance air burst). Dette fryktelige våpenet inneholder 10 000 kilo høyeksplosiver som detonerer over bakken. Bomba tilintetgjør alt innen halvannen kilometers radius, og er laget for å ha den samme virkningen på mennesker som atombomber.

Amerikanske og britiske styrker vil bruke klasebomber. Disse sprer småbomber over store områder, som fungerer som landminer. De ligger igjen lenge etter at konfliktene er over, og dreper og lemlester barn som tlir tiltrykket av deres lysende gule farge.

Utarmet uran i patroner vil bli brukt av USA og Storbritannia. De brenner gjennom pansre og brenner til aske alle som befinner seg innenfor. Patroner med utarmet uran etterlater radioaktivst støv i landskapet.

USA har atomvåpen i sine våpenlagre, og er klare til å bruke dem. Deres "robuste kjernefysiske jordgjennomtrenger" er konstruert for å bore seg ned i bakken før den sprenger, med grusomme virkninger. USA har også atomstridshoder tilgjengelig på sine krysserraketter.