INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=665


90 000 streiker i California

DET ER arbeidere i dagligvarebransjen som er i streik. To tredjedeler av dem er kvinner. De streiker for å beholde kollektive rettigheter, som helseforsikring, betalt av arbeidsgiver. Arbeiderne, er totredjedeler er kvinner har vært i streik og lockout siden 11. oktober.

Streiken, som først og fremst pågår i det sørlige California, ble utløst av at 90 prosent av de ansatte stemte ned et forslag fra ledelsen som ville ha utradert en tariffestet helseforsikring betalt av arbeidsgiver. Nesten 75 000 arbeidere gikk da ut i streik.

Etter arbeidsgivers siste tilbud før streiken, ville en gjennomsnittlig ansatt etter tre års ansiennitet tjent omtrent 86 kroner per time, går det fram av hjemmesidene til Handel og Kontor. Det er omtrent 2 500 kroner per uke før skatt, eller vel 135 000 kroner i året.

Dette er den største arbeidskonflikten på vestkysten i USA siden generelstreiken i Hollywood i 1946.

Nesten alle av regionens 20 millioner innbyggere må daglig bestemme seg for om de skal gå forbi en streikevakt eller ikke.

Sympatistreik

Den 25. november gikk 10 000 transportarbeidere ut i sympatistreik, og nærmere 90 000 arbeidere er nå i streik.

Det er arbeidere i dagligvarekjedene Safeway, Albertsons og Kroger/Ralphs som er involvert. I Safeway streiker de, mens de er lockouta i de to andre kjedene.

De streikende, representert av the United Food and Commercial Workers union (UFCW), slåss mot et brutalt forsøk fra tre av Californias største supermarkedskjeder på å bryte kontraktsfestede helseforsikringer, og på lønnsnedslag.

Terrenget er lokalt, men saken, særlig helseforsikringer, er en nasjonal sak. Som historikeren Nelson Lichtenstein, uttalte til Los Angeles Times: "Den nasjonale arbeiderbevegelsen ser dette som en avgjørende begivenhet som vil stake opp kursen for sosialpolitikken i USA i mange år framover".

USA er eksepsjonelt blant de rike landene for fraværet av universelle helsetjenester. Fagforeningsmedlemskap har tradisjonelt gitt tilgang til subsidiert medisinsk behandling.

Men med fagforeningsmedlemskap redusert til ni prosent av arbeidsstyrken i privat sektor og stadig økende medisinske kostnader, må en stor og økende del av de fleste familiers budsjett gå til kjøp av medlemskap i en såkalt "helseivaretakende organisasjon", (HMO).

Men en stor minoritet av arbeiderfamiliene har ikke råd til å tilslutte seg en privat HMO. Fire millioner mennesker i Los Angeles fylke har ikke helseforsikring og mangler elementære medisinske tjenester.

Wal-Mart

Supermarkedenes offentlige forklaring på hvorfor de krever "tilbakebetalings"-innrømmelser fra UFCW, er giganten Wal-Marts nær forestående "invasjon" av California.

Hovedtrenden i amerikansk arbeidsliv er nemlig at store selskap prøver å kvitte seg med sine forpliktelser når det gjelder helsetjenester. Modellen er altså den grådige supermaktskjeden Wal-Mart som har lave lønninger, lave priser og mildt sagt et frynsete forhold til faglige rettigheter.

Safeway og de andre supermarkedskjedene hevder at uten store konsesjoner fra fagforeningen, vil de ikke være i stand til å konkurrere med de 40 nye "supersentrene" som Wal-Mart planlegger å åpne i 2004.

I weekenden 22-23. november dro, ifølge UFCWs hjemmesider, hundrevis av streikende arbeidere til Washington og fikk satt opp streikevakter utenfor Safeway-butikker i hovedstadsområdet. Dermed var de første streikevaktene utenfor California på plass. På et møte med 300 mennesker erklærte folk fra den lokale fagbevegelsen, religiøse ledere og andre sin solidaritet med de streikende.

Stadig flere Safeway-kunder i områder der det er streikevakter velger å handle i andre butikker.

Handel og Kontor i Norge har sendt en støtteerklæring til de streikende amerikanske arbeiderne.

Her heter det blant annet: "HK sier et klart nei til at de ansatte skal betale for økt overskudd hos eierne. Samtidig ber vi om økt oppmerksomhet mot en sektor hvor de ansatte som følge av at fokuset alene rettes på lave priser, må betale med lavere lønn, dårligere miljø og enda mer utrygghet".

19. desember kunngjorde ledelsen i UFCW at de lokale fagforeningene skulle fjerne streikevaktene ved supermarkedene. Dette ble gjort som en utstrakt hånd til motparten idet forhandlingene ble gjenopptatt.