INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3226


Charlie Lywood: Tyskland 1918-1923 - Den tabte revolution

Nederlaget for sosialismen i Russland i løpet av 1920-årene var direkte knyttet til de mislykkede arbeiderrevolusjonene i Vest-Europa. Les heftet om hvorfor det gikk galt i Tyskland, her.