INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3206


Ressursbank om klima


Den norske sosialisten Marcus Thrane beskrev i 1873 menneskehetens fremtid som et valg mellom sosialisme og barbari:
"Lykkes det ikke å ... etablere et system som ikke er bygd på personlig egoisme, men på de menneskelige rettigheter, da vil den moderne sivilisasjon ikke unngå samme skjebne som alle foregående sivilisasjoner: en dag vil komme da ikke sten er tilbake på sten av Londons murer, og hjorder av kveg gresser der hvor en gang Paris strålte i det gamle systems fulle glans. Sosialismen alene kan redde vår sivilisasjon."
Ved begynnelsen av et nytt århundre truer fremdeles barbariet i form av imperialistisk krig og klimakatastrofe.
Vi har samlet en del lenker som diskuterer klimautfordringen med et marxisistisk utgangspunkt.

Chris Harman: Climate change and class conflict

John Bellamy Foster: Marx and the global environmental rift

Michael Löwy: Ecology, socialism and planning

Paul McGarr: Capitalist and climate change

Jonathan Neale: "Will it take a ban on flying to stop climate change?

Mike Davies: The collapse of Third world agriculture?

Tom Williams: Can the market solve climate chaos?

SWP (Irland): Change the system to save the planet

Tom O'Lincoln: Iraq and the greenhouse

Tom O'Lincoln: Some thoughts on carbon offsets

Richard Seymour: Gaia capitalism in Bali

Gareth Dale: "On the menu or at the table" - corporations and climate change

Martin Empson: E is for Ecology