INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=2759


Sosialisme Nedenfra 2006

ARENA FOR VENSTRESIDE, AKTIVISTER OG POLITISK ENGASJERTE

STED OG TID: 29. april, Nordahl Bruns gate 22, Bygdelagssamskipnadens lokaler

Hvorfor Sosialisme Nedenfra:

- Terror eller håp! Krigen i Irak og det folkelige opprøret i Latin-Amerika representerer to ulike veier menneskeheten kan gå. I kjølvannet av krigen i Irak følger muslimhets, angrep på demokratiske rettigheter, velferdskutt og nye kriger. Opprørsbevegelsen i Latin-Amerika peker derimot framover mot en sosial verden.

- I Norge lovte regjeringserklæringen fra Soria Moria en rekke politiske forbedringer. Press fra høyresiden, arbeidsgiverne, EU og USA har skapt tvil om regjeringen vil oppfylle løftene. Venstrekrefter må derfor presse regjeringen i motsatt retning.

- En del av den historiske opposisjonen, SV, er imidlertid låst fast i regjeringen. Et politisk vakum har åpnet seg på venstresiden.

- De som virkelig vil ha en annen verden trenger å møtes. Vi trenger å debattere hva et sosialistisk prosjekt betyr i dag.

- Erfaringene fra Tyskland og Storbritannia viser at en ny antikapitalistisk venstreside blir til rundt kamper mot angrep som forverrer våre liv og for reformer som forbedrer det.

- En avgjørende utfordring er byggingen av en bro mellom venstresiden og innvandrermiljøer. I tider som nå, med rasisme og muslimhets, trenger venstresiden å vise solidaritet.

- Aktivister i vår tid trenger også å være velskolerte. Sosialisme Nedenfra ønsker å samle radikalere for analyse og diskusjon av teori og strategi.

- Blant annet trenger en ny venstreside en klar forståelse av imperialisme. Krigen mot Irak er jordklodens viktigste strategiske spørsmål akkurat nå.

- Samtidig trenger vi å lære av viktige kamper for en bedre verden andre steder i verden – i Venezuela, Bolivia og Frankrike.

Blant innlederne er:

- Lindsey German, fra Respect og Socialist Workers Party i England

- Magnus Marsdal, fra Attac og aktuell med bok om Fremskrittspartiet

- Astrid Stensrud, leder i Latinamerikansk forening og stipendiat ved UIO

- Vegard Velle, forfatter og internasjonal sosialist

- Pål Hellesnes, nestleder i Rød Valgallianse

- Maryam Azimi, afghansk forfatter og motstandsleder

Debatter vil inkludere:

- Imperialisme og antiimperialisme i det 21. århundret

- Hvordan stoppe Fremskrittspartiets vekst?

- Venezuela – gnisten til et venstreopprør i Latin-Amerika

- Strategier for sosialisme

- Sammen mot krig og muslimhets!

- Fornorskning på nytt? Ta tilbake morsmålet i barnehage og skole!

- Streiker og demonstrasjoner! Har den europeiske arbeiderklassen våknet opp?

Program og flere opplysninger finner du her.

Du kan melde deg på her.

Pris: 100 kroner for lønnede, 50 kroner for andre og 30 kroner for enkeltmøter.