INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1149


Om stengsler og åpninger

NAOMI KLEINS nye bok inneholder kortere artikler skrevet for aviser, som Klein sier, i all hast på hotellrom seint på kvelden etter demonstrasjoner i Washington og Mexico by, uavhenige mediasentre og på altfor mange fly. Det betyr ikke at resultatet er verken et kompromiss med den mektige delen av media eller slurvete skriverier.

Heller er artiklene fulle av spennende erfaringer for eksempel fra tusenvis av meksikanere, som jublende tar imot marsjerende zapatister på vei til hovedstaden, eller mangfoldige demonstrasjoner mot toppmøter.

Vi får lese om hvordan nyliberalismen utspiller seg på bakkenivå. Selv om mange av eksemplene er fra Canada, er det ikke vanskelig å kjenne seg igjen.

Forfatteren bruker hardtslående argumenter mot frihandelsavtaler og global kapitalisme. Tittelen "Stengsler og åpninger" henspiller på hindringene det kapitalistiske systemet setter for folk, som når arbeidsløse stenges ute fra grunnleggende rettigheter. Heldigvis blir det også stadig flere åpninger, blant annet gjennom at privatiserte områder tas kontroll over av fellesskapet. Et eksempel er bønder i Thailand som planter økologiske grønnsaker på golfbaner.

Klein følger protestbevegelsens historie, med den "offisielle" starten i Seattle senhøsten 1999. Hun tar opp spørsmål demonstrantene har vært opptatt av, fra multinasjonale selskaper til makthavernes voldelige reaksjoner og matsikkerhet.

Men boken tar også tak i utfordringene. Hvordan bør vi organisere oss? Hvordan makter vi å koble toppmøteaksjonene til lokale og regionale, konkrete kamper? Og; trenger vi nye partier?

Klein tar et kraftig oppgjør med den tradisjonelle venstresiden, som ikke i særlig grad har forstått eller brydd seg om potensialet i grasrotaksjonismen. Hun lukker likevel ikke døren helt for å gå lengre enn hva kampanjegruppene vil.

Bokens styrke er at den diskuterer alternativer og brenner for bevegelsen. God lesning!

Thorleif Berthelsen

Naomi Klein
"Stengsler og åpninger"
Oktober forlag.