IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Kan marxismen forklare kvinneundertrykking?

Mange har vel hørt utrykket: ”Kvinner er fra Venus og menn er fra Mars”. Tittelen er tatt fra en bok, skrevet av John Gray for ca 10år siden. Boka ble en bestseller. Den tok utgangspunkt i menn er født til å være aggressive, rasjonelle og opptatt av konkuranse. Les mer  IS 1-2008

Linje Linje

Antirasisme  IS 1-2008

Hvem var Eugene Ejike Obiora?

“Alt kan skje når to menn forsøker å skape orden i kaos” er overskriften i programmet til teaterstykket om Obiora. Manusforfatteren kaller stykket et ”dokudrama”, med flere spørsmål enn svar.
pilLes mer

Klima  IS 1-2008

Kampen for klimaet må bli breiere

Så godt som alle politikere er enige om at faren for global oppvarming er den viktigste saken i vår tid. I takt med de stadig mer alvorlige advarslene fra klimaforskningen, legges det fram stadig flere ambisiøse planer om kutt i utslippene av CO2.
pilLes mer

Linje Linje

Faglig kamp  IS 1-2008

verdi.jpgKlassekamp i Europa

I løpet av 2008 kan nær halvparten av EUs 500 millioner innbyggere bli rammet av streik. Det er særlig i offentlig sektor raseriet og kampviljen blant arbeidere og fagorganiserte er stigende, og da med krav om til dels kraftig lønnsøkning og slutt på privatisering. Slik var fjoråret bare forløpet til hva som er i vente.
pilLes mer

Pensjon  IS 1-2008

p815.jpgVi gir oss aldri!

Tariffoppgjøret er i gang og spørsmålet om videreføring av Avtalefestet pensjon, AFP, er hovedsaken.
pilLes mer

Linje Linje

Økonomi  IS 1-2008

krise.jpgEn økonomisk krise er i emning

Den nåværende krisa kan godt vise seg å bli den mest ødeleggende siden den store depresjonen på 1930-tallet, skriver den marxistiske økonomen Robert Brenner. Den manifesterer dype, uløste problemer i den virkelige økonomien som i tiår har vært bokstavelig talt dekket over av gjeld, såvel som en kortere periode med finansiell uro av en dybde vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. Artikkelen er oversatt fra avisa Green Left Weekly.
pilLes mer

Utdanning  IS 1-2008

class_marx.jpgPISA – om tallmagi og økonomisk vekst

Tidlig på 1990-tallet lanserte OECD sin PISA undersøkelse - Program for International Student Assessment. Siden har norske elevers (påståtte) nedslående resultater i internasjonale undersøkelser blitt til årlige krise-overskrifter i norske aviser og ført til store reformer i det norske skolesystemet.
pilLes mer

Linje Linje

Afganistan  IS 1-2008

Norge ut av Afghanistan

Okkupasjonen av Afghanistan har nå vart i mer enn seks år, og en kan spørre seg når USA og Nato mener at målet er nådd. Norge, som en del av okkupasjonsstyrken, er også i ferd med å trappe opp krigføringen i landet.
pilLes mer

Afrika  IS 1-2008

kibaki.jpg”Unge sinte menn” i kapitalismens periferi

Stereotypiene om de irrasjonelle stammefeidene, uttrykt som ”etniske motsetninger”, blir henta frem når norske og internasjonale media rapporterer om uro og opptøyer i Afrika som de ikke forstår. Krisa i Kenya de siste par månedene er et eksempel.
pilLes mer

Linje Linje

Kvinnekamp  IS 1-2008

frauentag_copy2.jpgFeminisme og sosialistisk kvinnekamp

Begrepet feminisme er vanskelig å definere ettersom det innbefatter flere ulike strømninger og ideologier. Hvordan man ser på kvinneundertrykkelse og hvordan det har oppstått, innvirker på hvordan man mener at man best kan bekjempe det. Om man med feminisme mener at samfunnet er strukturert på en måte som gjør at kvinner blir undertrykte og ikke får samme muligheter som menn, og vil forandre på dette, er det lett å være enig.
pilLes mer

 IS 1-2008

the_mother_of_all_wars_by_latuff.jpgSlåss mot de imperialistiske krigene!

Den siste tiden har vært preget av krig. I Afghanistan og Irak sprer Norge og "våre" allierte død, ødeleggelse og kaos, mens i Palestina er det Vestens forlengede arm i Midtøsten, Israel, som utfører grusomhetene. Dette er ikke kriger for demokrati eller menneskerettigheter. Som alle kriger handler også disse om makt og kontroll. USA, med resten av Vesten motvillig på slep, kriger for kontroll med oljeressurser og strategisk viktige områder, men først og fremst for å demonstrere hvem som styrer verden.
pilLes mer

Linje Linje

USA  IS 1-2008

poster.jpgEr Demokratene bedre?

Milioner av mennesker gleder seg til å få George Bush ut av Det hvite hus. Men Demokratene tilbyr ingen virkelig forandring, skriver Jon Sandven og Christian Ringdal.
pilLes mer

 IS 1-2008

wessel.jpgEn svært grundig, engasjerende og viktig bok

Som finnmarking har jeg mange ganger hørt navnet Ellisif Wessel, uten helt å vite noe annet enn at hun vist nok var en meget spesiell og sterk dame som på en eller annen måte var knyttet til fagforeningen Nordens klippe i Kirkenes.
pilLes mer

Linje Linje

Marxisme  IS 1-2008

skann0001.jpgEnhetsfronten

"Kommunistene er ikke noe særskilt parti overfor de andre arbeiderpartiene,” heter det i Det kommunistiske manifest. Forstått riktig, ligger det en viktig advarsel mot sekterisme i dette utsagnet. Men selvstendig revolusjonær organisering er likevel en hovedsak i den marxistiske tradisjonen dette tidsskriftet står i. Samtidig mener vi som Marx gjorde, at ”arbeiderklassens frigjøring må være arbeiderklassens eget verk”, og at alle forandringer til det bedre springer ut nedenfra. Sosialismen kan bare skapes ved at et flertall av arbeidere og undertrykte engasjerer seg. Derfor ønsker vi å bygge sterke bevegelser som omfatter langt flere enn de som er overbeviste revolusjonære.
pilLes mer


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.