IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Bok

Gale formål i brun bok

HVA SKJER når 13 personer møtes jevnlig på en brun kafé og velter seg i hverandres frustrasjoner over innvandring til Norge? Jo de utgir den brune boken "Gode formål – gale følger? Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk."

linje

Publisert: 25.04.2003

Disse 13, hvorav de fleste har akademisk bakgrunn, argumenterer gjennom 14 artikler mot innvandring, med et påstått godt formål. Jo visst, å minske sosiale forskjeller, hindre tvang mot unge, motvirke kriminalitet og skape et harmonisk samfunn er gode formål. Problemet med denne boken er at alle svarte, og særlig muslimer, stemples som antidemokratiske og en trussel mot det norske samfunnet.

"For redaksjonen er det selvinnlysende at Norge må kunne være et generøst tilfluktssted for folk som er vokst opp under helt andre forhold. Men samtidig er det helt nødvendig å ta vare på viktige verdier i vårt eget samfunn, som mindre sosial ulikhet, kriminalitet og fattigdom enn i mange andre land. Det innebærer at også problematiske konsekvenser av innvandring må kunne diskuteres mer åpnet og hemningsløst enn det vi hittil har vært i stand til."

Slik innledes boken. "Generøst tilfluktssted" modereres kraftig etter hvert gjennom forslag om innvandringsstopp og for assimilering.

"I alle fall virker det merkelig å hevde at innvandrere, som ikke har vært gjennom denne kulturhistoriske prosessen, skal slippe den tvangen som de innfødtes forfedre har måttet gå gjennom for å bli nordmenn." Dette skriver sosiologen Sigurd Skirbekk, en av de mest markante innvandringsmotstanderne i Norge. Vi gjenkjenner gufset fra en altfor nær fortid da fornorskingspolitikken raste mot samer, tatere og andre minoriteter her i landet. Journalist og medforfatter Hege Storhaug sa det slik ved lansering av boken:

- Jeg vil ikke ha et flerkulturelt samfunn!

Den innstillingen gjennomsyrer boken.

"Norge er best"

I dette selskapet menger sosiolog og SVer Ottar Brox seg. Han er medredaktør av boken sammen med Skirbekk, og har en artikkel mot arbeidsinnvandring. Det har blitt en hjertesak for Brox å få fram at innvandring fører til større sosiale forskjeller. Hvor er det blitt av klasseforståelsen, Brox?

Nettopp ved å sette kiler mellom såkalte nordmenn og innvandrere og fordekke klasseinteressene kan sosiale forskjeller vokse. Det er ganske betenkelig at Brox står inne for en artikkelsamling som fremstiller innvandrere og særlig muslimer som en trussel for Norge.

Denne boken er ikke noe å lefle med. Det må blant andre Klassekampens redaktør innse, som i en lederartikkel skriver at venstresiden må ta inn over seg bokens kritikk og gå grundigere inn i problemene som følger med innvandring. Boken gjenreiser integrering som det sentrale politiske virkemiddelet for å motvirke apartheidlignende tilstander, skriver redaktør Braanen. Det er ikke integrering denne boken handler om.

"Hvis jeg sier at norsk kultur i dag, sett i et demokratisk og humanistisk lys, er langt bedre enn dagens pakistanske, marokkanske eller somaliske kultur vil mange reagere negativt," skriver Storhaug i bokens første artikkel. Lignende uttalelser er gjennomgående i boken.

"For lite fremmedfrykt"

Det hele blir ganske usmakelig på slutten da Skirbekk i hans sterke forsvar for norsk nasjonalisme oppfordrer til rasisme - fremmedfrykt er hans betegnelse.

"Mange innvandringsmotstandere har et unyansert syn på islam. Men det betyr ikke at deres frykt nødvendigvis er ubegrunnet eller overdrevet. Det kan tvert om hevdes at de viser for lite frykt når de i islam bare får øye på noen voldsmenn og fjerne fundamentalister, og ikke ser islam som en sivilisatorisk utfordring." Det skriver han vel vitende om at muslimhetsen har økt etter 11. september også her i landet.

Boken avsluttes med kapittelet "Hva må gjøres?" Her nevnes seks punkter, som handler om at innvandringen til Norge må stoppes, at noen innvandrergrupper har lett for å bli kriminelle, at Norge ikke trenger arbeidsinnvandring og at det må være lov å uttale seg slik de gjør i denne boken uten å bli kalt rasist. Skarpest formulert er punktet som heter "Grenser for flerkultur" som understreker at norsk kultur står over alle andre kulturer.

Nei, Braanen, vi har ikke vært for snille! Det er fullt mulig å forsvare unges opprør mot undertrykking og være for åpne grenser. Åpne grenser og bekjempelse av alle former for rasisme og diskriminering vil gi flere følelsen av å være inkludert og bety noe i samfunnet. Det vil også trygge innvandrerforeldre i deres oppdragelse av barn.

Hvis vi har vært for snille er det mot innvandringspolitikkens stadig mer brutale forverringer. Vi burde vært på barrikadene mot bulldoser Erna Solbergs forslag til innstramning i familiegjenforeningsloven, og hennes oppfordring til irakiske flyktninger om å dra tilbake til et sønderknust Irak. Vi skal heller ikke være snille eller stille mot brune bøker som denne.

Mariette Lobo

"Gode formål - Gale følger? Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk"
Ottar Brox, Tore Lindbekk og Sigurd Skirbekk (red.)
Cappelen


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.