IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Kampen mot EU

For et internasjonalistisk nei

RETT FØR jul arrangerte Ungdom mot EU et arrangement som fikk stor oppslutning blant ungdommer fra hele landet. Det var den største samlingen mot EU siden avstemninga for 9 år siden.

linje

Publisert: 08.01.2004

I følge meningsmålinger er EU-motstanden størst blant personer under 30 år.

"Ungdommer er opptatt av å påvirke det samfunnet vi lever i, og for å få det til trenger vi å stemme på de som bestemmer", sa Maria Schumacher Walberg, leder av Ungdom mot EU.

Det var ikke tilfeldig at arrangementet ble arrangert rett før jul. Det ble bevisst lagt i forkant av partienes landsmøter. EU vil nok prege debatten i tida frammover mot stortingsvalget i 2005.

Som revolusjonære sosialister er vi selvfølgelig mot EU. Men det er ikke mulig å forstå EU spørsmålet uten en analyse av verdensøkonomien idag og utviklinga av kapitalismen. Utviklinga er rå og brutal. Det er 32 år siden arbeidsfolk i Norge første gang gikk imot sine egne ledere og stemte nei til EU. I 1994 skjedde det igjen. Siden den gang har det vært en voldsom internasjonalisering av økonomien. Det har også vært mange kriger.

Det grunnleggende spørsmålet i EU saken er om vi vil at våre sjefer og myndigheter skal stå sterkere i åra som kommer. Framtida vil uunngåelig bringe nye angrep på våre levekår. EU-kampen dreier seg om mye mer enn akkurat hvorvidt det norske borgerskapet får være med i sjefsklubben eller ei.

EU som USAs motvekt?

Fra den norske ja-siden blir vi i EU-debatten stadig minnet på at vi trenger en motvekt til USA. Men det vi har sett til nå er at EU på de fleste områder står side om side med USA. Dette gjelder i grunnleggende konflikter mellom nord/ sør og rike og fattige land.

Det var heller ikke flertall mot krigen i Irak i EU.

- Vi tror ikke en ny supermakt er det som skal til for å gjøre verden tryggere. EU er ikke et fredsprosjekt, men et redskap for de gamle europeiske stormaktenes interesser, sier Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik.

Militær konkurranse er uunngåelig i den moderne kapitalismen. EU er imperialistisk både i sitt vesen og sin form. Det er bestemt at det skal være opprettet et felles våpenbyrå innen utgangen av 2004. Innen 2010 skal det opprettes en felles EU-hær. Norge har allerede sagt seg villig til å være med der. Danmark skal ha folkeavstemning om det. Denne hæren skal være en styrke som skal kunne gripe inn i en konflikt hvor som helst i verden, uten mandat fra FN eller OSSE.

Militære spørsmål stod ikke på dagsorden da planene om EU og det indre marked ble lansert. Men i et klassesamfunn vil økonomisk og politisk makt i siste instans alltid være avhengig av militær makt.

Men vi vil ikke delta i kriger for å sikre interessene til rike europeiske kapitalister. Vi vil ikke at våre barn skal oppleve slike kriger.

En rasistisk mur

"Festning det rike Europa" er den beste beskrivelsen på den politikken EU fører overfor sine naboland. Ved siden av å bygge opp et militærapparat som skal beskytte "europeiske interesser", har EU samordnet sin politikk overfor innvandrere og asylsøkere.

Man har fått et omfattende politisamarbeid, restriktive visumreglerog sanksjoner mot flyselskap som slipper folk inn uten gyldige reisepapirer. EU ønsker selvfølgelig ha med land som Norge som oppfyller flere EU-betingelser enn EU landene selv.

Asbjørn Wahl, leder i For velferdsstaten, uttalte for et år siden at det ikke er mulig for nei-siden å vinne en ny EU-kamp med det samme grunnlaget som i 1972 og 1994.

- Den sosiale kampen må prioriteres opp på bekostning av det nasjonale, sa han. Og han har rett.

Mange vil hevde at spørsmålet om sosialisme ikke har noe å gjøre med EU-kampen. Men et grunnleggende prinsipp for sosialister, uansett hva vi slåss for, er ærlighet. Hvis vi mener at verken EU eller et kapitalistisk Norge er noe alternativ for de problemene folk flest står ovenfor, sier vi fra om det. Vi mener at en nei-bevegelse preget av sosialistiske argumenter er det beste utgangspunktet for å få et nei i en folkeavstemning. Vi mener selvsagt ikke at nei- bevegelsen skal kreve en sosialistisk trosbeskjennelse fra sine støttespillere.

Poenget er at hvis man skal få et nei som er sterkt nok til å stå imot propaganda fra NHO, LO-topper og mange flere, må nei-bevegelsen ta utgangspunkt i konkrete forhold som angår det store flertallet av befolkningen, nemlig arbeiderklassen.

Det enkle faktum at vi lever i et samfunn delt i klasser er noe som hittil har vært fraværende i EU-debatten så langt. For folk flest har imidlertid konkrete sosiale spørsmål stor betydning; Går trygda ned? Øker arbeidsløsheten? Må våre barn slåss i en Europa-hær?

Disse temaene er viktigere enn høytsvevende snakk om selvråderett og den norske nasjonens bidrag til verdensfreden.

For å vinne et flertall mot EU ved en eventuell ny folkeavstemning, må vi få et nei som fokuserer på hvilke sosiale konsekvenser EU får på det store flertallet, nemlig arbeiderklassen.

Randi Færevik


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.