IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Lukacs: den opprinnelige 'no logo' teoretikeren

KARL MARX forsto at kapitalismen er et system drevet av produksjon for salg på markedet. Produkter produsert for markedet - varer - synes å inneholde verdi. Men Marx hevdet at den eneste virkelige verdien i en vare er et produkt av menneskelig arbeid.

linje

Publisert: 02.06.2004

Marx skrev i Kapitalen at i et kapitalistisk samfunn, er varer "fetisjert", tillagt egenskaper som egentlig er trekk ved menneskelige, sosiale relasjoner. Georg Lukacs utvidet begrepet "varefetisjisme" til også å gjelde sosiale institusjoner og ideologier. Han hevdet at visse institusjoner og ideer synes å være permanente eller tilfrosset, som ting som kontrollerer menneskelige relasjoner. Lukacs kalte denne prosessen "reifikasjon".

"Tingen", ifølge Lukacs, må forstås i sin totalitet - totaliteten av produksjonens sosiale relasjoner. Når det gjelder arbeiderklassen, blir deres liv faktisk gjort til varer. Arbeidernes arbeidskraft, arbeidsevnen, blir solgt til sjefen mot at arbeideren mottar lønn. Varenes reifikasjon har derfor en spesiell effekt på arbeiderklassens bevissthet.

Ta noe så vanlig som å gå på arbeid på hvilken som helst dag. Arbeidsplasskontrakten, "en rimelig dags arbeid for en rimelig dags betaling", synes å være fri og likeverdig. Men egentlig, på slutten av dagen, beholder sjefen alt som arbeideren har produsert. Og arbeideren får bare tilbake såvidt nok til å overleve.

Varenes reifikasjon, presenterer ifølge Lukacs en falsk verden, idet den skaper en falsk bevissthet i forhold til det å leve under kapitalismen. Det som blir presentert som "rimelig" er egentlig utbytting. Det som blir presentert som rettferdig, er urettferdig. Det som blir presentert som riktig, er galt. Det som blir presentert som menneskelig framgang, er umenneskelig degradering. Å utfordre denne falske bevisstheten er en nødvendig del av utviklingen av klassebevissthet.

Bare ved å bryte med denne falske virkeligheten skapt av utbyttingsprosessen og den ideologiske innflytelsen til den herskende klassen, kan arbeidere oppnå klassebevissthet – bevisstheten om sine egne distinkte klasseinteresser.

Hvordan skal dette skje? Lukacs tok alvorlig Marx sin overbevisning om at i kapitalismens motsetninger ligger nøkkelen til ødeleggelsen av systemet, og på samme tid arbeiderklassens oppvåkning i sentrum av et nytt, sosialistisk samfunn. Arbeidskraft er ikke bare en vare, men en veldig unik vare. Uten den, kan ikke kapitalen ekspandere og øke profittene som er drivkrafta i dens eksistens. Arbeidere, som eier sin egen arbeidskraft, er ikke varer i den betydning som kapitalister ønsker. Arbeidere er ikke ting som kan kjøpes og selges, selv om de blir behandlet som om de er det, men bevisste mennesker. Klassekamp – om prisen på deres arbeidskraft, lønnsnivå eller arbeidstimer, for eksempel – er uunngåelig i produksjonsprosessen.

Lukacs siterer Marx når han erklærer at arbeiderklassen "bare må frigjøre de elementer i det nye samfunnet som allerede har vokst inne i skjødet til det oppsmuldrende samfunnet til borgerskapet." Men for at denne prosessen skal inntreffe, hevder Lukacs at "det kreves et nytt element: proletariatets bevissthet må bli til gjerning." For Lukacs går bevissthet og handling hånd i hånd.

Undertrykking

Dette er punktet der herskerklassens ideologi gir retning som et effektivt dekke for andre kontrollmidler – undertrykking. Lukacs fortsetter: "I det øyeblikk denne bevisstheten oppstår og går lengre enn det som umiddelbart er gitt, finner vi i konsentrert form det grunnleggende tema i klassekampen: maktens problem. For dette er punktet der de 'evige lover' til den kapitalistiske økonomien feiler og blir dialektiske og blir således tvunget til å utlevere beslutninger angående historiens ansikt til menneskers bevisste handlinger."

Revolusjonært parti

Arbeidere lever i en motsigelsesfylt eksistens under kapitalismen. På den ene siden lever de i de tingliggjorte sosiale relasjoner som drives fram av markedet. På den andre siden eksisterer også potensialet til den høyeste form for kollektiv, sosial, menneskelig handling – i arbeiderklassen som kollektiv.

Bevisst arbeiderklassehandling er midtpunktet i klassekampen, og dette er nøkkelen for Lukacs når det gjelder å overskride motsetningen i kapitalistiske sosiale relasjoner. Den eneste måten som slik bevisst handling kan komme til uttrykk på, er gjennom organisasjon, spesielt i et revolusjonært parti. Klassebevissthet betyr nødvendigvis arbeiderklassens bevissthet, satt opp mot, og i konfrontasjon med herskerklassen.

Lukacs skrev: "Organisering er formen for formidling mellom teori og praksis. ethvert 'teoretisk' sammenstøt når det gjelder synspunkter må umiddelbart utvikles til et organisatorisk våpen hvis det skal heve seg over nivået til ren teori eller abstrakt mening, det vil si, hvis det virkelig skal peke ut veien til sin egen fullbyrdelse i praksis." Kjernen i Lukacs sin utvikling av en marxistisk teori om bevissthet, var behovet for et organisert revolusjonært parti.

Angrep

I de tidlige 1920-åra ble Lukacs bok, Historie og klassebevissthet , et mål for stalinistiske angrep. Inntil nylig, så det ut til at disse angrepene ikke har blitt besvart.

Men i en bok av Lukacs, kalt Tailism and the Dialectic (Haleheng og dialektikk), som først ble oppdaget etter Sovjetunionens fall, forsvarer Lukacs sitt opprinnelige argument eksplisitt. Han erklærer at hensikten med Historie og klassebevissthet var: "Å demonstrere metodologisk at bolsjevismens organisering og taktikk er de eneste mulige konsekvenser av marxismen; å bevise at bolsjevismens problemer, med nødvendighet, følger logisk – det vil si logisk i en dialektisk betydning – av den materialistiske dialektikkens metode slik den ble gjennomført av dens grunnleggere."

For sosialister i dag som er opptatt av å utfordre fetisjismen i det kapitalistiske markedet, med sin kultur av "konsumerisme" og dehumaniseringen av arbeiderklasselivet, er Georg Lukacs sin utvikling av Marx sin opprinnelige teori et verdifullt bidrag.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.