IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Privatisering = Mer penger til de rike

Randi Færevik gir argumenter mot privatiseringen av barnehager i Oslo, og viser hvor penga går. Fra årets 1 mai nummer av Internasjonal Sosialisme

linje

Publisert: 25.05.2014

Da Oslo bystyre behandla budsjettet for 2013, fikk FRP gjennomslag for at 7 kommunale barnehager skulle konkurranse-utsettes og at 10 kommunale barnehager skulle selges.Dette ble kalt et prøveprosjekt og er ment å skulle danne grunnlag for mere omfattende privatisering av kommunens barnehager i framtida.

I følge kommunens spesialbestilte rapport fra konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PWC) er det mye penger å spare på privatisering. Ved at kommunen overlater driften til private, kan det spares opp til 380 millioner kroner på, sies det.

Men en seinere rapport fra De Facto ( som er bestilt av Fagforbundet og Utdanningsforbundet)viser både at kvaliteten i barnehagen blir dårligere med privatisering og at privatisering med anbudsrunder etc. kan bli mye dyrere en PWC har antatt. I tillegg påpeker rapporten at ansatte får dårligere pensjonsvilkår. Konkurranseutsetting hvert 6. år vil dessuten skape uro for brukere og ansatte og det vil bli økt skille mellom private og offentlige barnehager. Men til tross for store protester blant foreldre, ansatte og fagforeninger, står kommunen på sitt. Privatiseringen skal gjennomføres.

Laura Hartmann, svensk forsker, gjennomførte for noen år siden en stor nordisk undersøkelse om konkurranseutsetting og anbud. Undersøkelsen viste at det ikke er noe som tyder på at privatisering og anbud hadde gjort tjenestene hverken bedre eller billigere. Men det som faktisk har skjedd er at noen har gjort seg veldig rike på å «produsere velferdstjenester» i Sverige. Skattebetalernes penger har gått rett i lomma på rikinger og store internasjonale selskaper.

Før valget i fjor ga Wegard Harsvik, daværende leder for samfunnsavdelingen i Fagforbundet, ut boka «Blåkopi». Han beskriver der hvordan Høyre punkt for punkt forsøker å kopiere svenske Moderaterna og privatiseringen i Sverige.

Høyre, FRP, KRF og Venstre har konsekvent i to tiår sluppet til private firmaer på mange områder som før var offentlig drevet. Med Oslo Kino gikk man veien om «foretak», så til A/S , deretter salg. Ingen kommunale tjenester skal skånes. Privatiseringen skjer skrittvis og med » prøveprosjekter».

Dette er høyresidas ideologi.

Protester

Fagforeninger og foreldre har protestert. Masseflukten av ansatte bekymrer foreldrene. Foreldreaksjonen har jobbet for å få de private aktørene til å forstå at de ikke er interessert i privat drift.

Norlandia Care A/S er de eneste som i skrivende stund har lagt inn anbud på barnehager. Selskapet eies av internasjonal finsnaskapital og er registrert i skatteparadis.

De Facto rapporten dokumenterer at private barnehager i Oslo reelt sett har bedre offentlig finansiering enn de kommunale. Finansieringsordningen sikrer eiere av private barnehager en inntektskilde og mulig gevinst. Dette er særbehandling av private barnehageeiere.

Fagforbundet sier at privatiseringa av de kommunale barnehagene må stoppes.

Det er viktig å fortsette kampen mot Høyrebyrådets privatiseringspolitikk. Det har vært et stort engasjement og godt samarbeid mellom foreldre og fagforeninger det siste året. Dette må fortsette. Privatiseringen og Høyrebyrådet kan bare stoppes gjennom aksjoner, allianser og makt nedenfra.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.