IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Dette er marxisme

Hva er kapitalisme?

Å kjenne sin fiende er en gammel god regel. Arbeiderbevegelsen og millioner av andre rundt omkring i verden – bønder, studenter, intellektuelle – har en felles fiende: kapitalismen. Til tross for dette har de fleste mennesker, til og med innenfor bevegelsen, en vag forståelse av hva kapitalisme er.

linje

Publisert: 15.04.2011

Denne artikkelen ble skrevet for det koreanske sosialistiske nyhetsbrevet CounterFire i juni 2006.

De som styrer vil at det skal være sånn, og kan derfor være med på å sørge for at det fortsetter å råde forvirring om emnet. Framfor alt vil de at det skal framstå som om kapitalismen i prinsippet skal vare evig, at det er et spørsmål om den menneskelige natur og at man dermed kan forkaste alle tanker om å kvitte seg med den. Konsekvensen blir at de identifiserer en kapitalisme med et menneskelig karaktertrekk, nemlig som en ”gjerrighet”, som til en viss grad har finnes like lenge som mennesket. Eller med ”penger” som har finnes i ca 5000 år, eller privateiendom som har eksistert i ca 10.000 år. Disse beskrivelsene påvirker selvfølgelig vanlige mennesker. Det hindrer dem ikke i å ikke like kapitalismen. Og spesielt konsekvensene av kapitalismen som de opplever daglig. Det hindrer dem heller ikke fra å gjøre motstand mot kapitalismen. Men det hindrer dem fra å forkaste den helt.

Kapitalismens historie

En av de viktigste tingene Karl Marx gjorde, var å lage en nøyaktig analyse av hva som definerer kapitalismen, hvordan den oppsto historisk og dens fundamentale drivkraft. Det første man trenger å forstå er at kapitalismen verken er en holdning eller en idè. Kapitalismen er et bestemt økonomisk system, en bestemt måte å organisere produksjonen på. Fra begynnelsen oppsto den spontant og den er relativt ny i menneskets historie. Den begynte å utvikle seg på alvor i seinmiddelalderen under føydalismen.

Den var, og er fremdeles, et system for å produsere varer for å selge dem på et marked. Arbeidskraft blir en vare og lønnsarbeid den viktigste form for arbeidskraft. Systemet domineres av kapital (derav navnet). Kapital er akkumulert rikdom som brukes for å ansette lønnsarbeidere med mål om å øke kapitalens verdi i konkurranse med annen kapital. Lønnsarbeider/ kapitalrelasjonen er den grunnleggende sosiale relasjonen som definerer kapitalismen.

For å ta over fullt ut behøvde kapitalismen ikke bare utvikles økonomisk. Kapitaleierne /kapitalistene behøvde også å ta den politiske makta. Dette gjorde de først i den nederlandske revolusjonen på 1500 tallet, og seinere i den engelske revolusjonen på 1600 tallet. Gjennom den amerikanske og franske revolusjonen samt den industrielle revolusjonen kom kapitalismen til å dominere verden.

Kapitalismens egenskaper

Kapitalismens grunnleggende egenskaper forklarer hvorfor den var et mer progressivt system enn føydalismen. For det første var lønnsarbeidet et framskritt framfor slavearbeid, livegenskap osv, som hadde vært systemet før, i forhold til menneskelig frihet, produktivitet og revolusjonært potensiale. For det andre så tvang konkurransen mellom kapitalister dem til å utvikle produksjonen på en måte som hadde vært utenkelig før.

Men akkurat disse egenskapene ved kapitalismen inneholder frøene til all umenneskelighet, ulikhet, kriser, krig og ødeleggelser. Egenskaper som gjør det viktig å knuse den.

Utviklingen av en kapitalistisk vareproduksjon leder til en verden der alt er til salgs. Forvandlingen fra arbeidskraft til en vare, fremmedgjør arbeideren fra sitt arbeid og fra produktet av dette arbeidet. Det omgjør arbeidet til kjedelig rutinearbeid og arbeidere til maskindeler og kontor inventar.

Den ukontrollerte konkurransen mellom kapital produserer periodiske kriser der firmaer går konkurs, produksjonen faller, folk blir arbeidsløse og fattige. Samme konkurransen fører til at mindre firmaer blir overtatt av større og sterkere. Kapital og produksjon konsentreres dermed i et fåtall gigantiske firmaer. Konkurransen dem imellom kan lede til mer alvorlige hendelser som krig og økende miljø ødeleggelser.

Den feilaktige analysen

Sosialdemokrater trodde før at gjennom økende statlig eierskap og statlig styring av kapitalismen, ville det bli mulig og skrittvis avskaffe kapitalismen. Eller i alle fall å temme den. De tok feil. Det skapte ikke en blanding av kapitalisme og sosialisme, uten bare en blanding av kapitalisme og statskapitalisme. Stalinistene trodde at land der staten nesten eide alt og planla alt, som Sovjet og Kina, var sosialistiske. Dette til tross for at arbeiderne hverken kontrollerte produksjonen eller staten. Lønnsarbeidet besto og staten konkurrerte med resten av den kapitalistiske verden. De tok feil. Et samfunn kontrollert av et privilegert statlig byråkrati, var ikke sosialisme, men et byråkratisk statskapitalistisk tyranni.

I dagens sosiale bevegelser finnes det mange som identifiserer nyliberalismen som den eneste fienden, og ikke kapitalismen som helhet. Nyliberalismen er en fiende, men den er bare et hode på kapitalismens skuldre. Å hogge av et hode kommer ikke til å gjøre de andre hodene mindre dødelige.

Det finnes bare en måte å avskaffe kapitalismen på og oppnå sosialisme. Det er at arbeiderne selv tar over eierskapet og kontrollen over produksjonsprosessen. Og for å gjøre det må de ta den politiske makta.

Rosa Luxemburg oppsummerte det hele da hun skrev:” der kapitalismens lenker smies, må de brytes”.

Oversatt og noe forkortet av Randi Færevik.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space
space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.