IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Vikarbyrådirektivet- fra vondt til verre?

Bemanningsbyrået Adeccos lemfeldige omgang med Arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser ble omtalt som en skandale. Arbeidere, og det vi kaller det norske velferdsstaten, står ovenfor en større skandale om vikarbyrådirektivet blir implementert i Norge.

linje

Publisert: 15.04.2011

Først publisert i tidsskriftet Internasjonal Sosialisme 30.3.2011

De tre siste LO kongressene vedtok å bruke veto mot direktiver som ville undergrave faglige rettigheter. Arbeidsdepartementet mener på sin side at en innføring av direktivet ikke vil bety endringer i norsk lov, og med det heller ikke føre til svekkete faglige rettigheter. Arbeidsgiverorganisasjonen NHO og de deler av arbeidstakerorganisasjonene som er kritiske til direktivet, er begge av en annen oppfatning. Arbeidsmiljølovens paragrafer som stiller krav til bruken av innleie vil stå for fall sies det.

NHO sa i sitt høringssvar til direktivet at de ser på Arbeidsmiljøloven § 14-12 som en begrensning som vil være i strid med direktivets bestemmelser. De viser også til at loven sier at arbeidstakere i hovedsak skal ansettes fast. De hevder videre at en fast ansettelse i et vikarbyrå må sidestilles med fast ansettelse i hvilken som helst bedrift.

Vi er av den klare oppfatning av at det må gjøres både lovendringer og endringer i tariffavtaler. Gjennom arbeidsmiljøloven setter man som hovedregel at det må være et midlertidig behov for arbeidskraft til stede for å leie inn. Da tar man ikke innover seg at arbeidstakere faktisk kan være fast ansatt i et bemanningsbyrå. Når arbeidstakernes rettigheter er sørget for, er det ingen grunn til å holde bemanningsbransjen nede” sier fagsjef i NHO Service, Even Hagelien.

I stedet for å ansette folk på prøvetid blir det mer og mer vanlig å ta inn en vikar for å teste ut vedkommende i arbeidet. Da er det enkelt å kvitte seg med en som ikke passer, ikke jobber fort nok eller de en rett og slett ikke liker trynet på. Dette er et grovt brudd på stillingsvernet som til nå har stått sterkt i Norge sammenlignet med andre land. Med bruk av bemanningsbyråer kan man med enkelthet komme seg unna begrensninger som lovverket stiller, blant annet med tanke på oppsigelsesfrister.

Et annen utfordring ved implementering av direktivet er at flere overenskomster inneholder begrensninger på bedrifters bruk av vikarer. Det finnes tariffavtaler som sier at det ikke skal brukes bemanningsbyråer overhodet, at det skal forhandles med tillitsvalgte før innleie og at direkte ansettelser skal være hovedregelen.

Nå sier LO leder Flåthen at direktivet kan redde vikarene. Men vil direktivet få den effekten?

Ikke et enkelttilfelle

Adecco-saken avslørte hvordan det systematisk ble jobbet overtid uten overtidsbetaling, og at ansatte sov i bomberom. Mange håpa nok at dette var snakk om et engangstilfelle, og at det ikke er sånn virkeligheten er for mange i det norske arbeidslivet. Men det viste seg at det ikke var et enkelttilfelle. Flere har stått fram, og flere har sagt opp kontrakten de hadde med Adecco. Til nå har Adecco mistet kontrakter til en verdi av 174 millioner kroner bare i Oslo området. Folk ble opprørte over at eldre i Norge skulle tas vare på av ansatte som jobbet 12 timer om dagen.

I omsorgssektoren er bemanningsbransjen på full fart inn og bransjen selv ser et voldsomt vekstpotensial i helse, omsorg og utdanningssektoren. Situasjonen er like hårreisende i privat sektor.

I fjor fikk saken til Victor Olsson en del oppmerksomhet. Han var vikar gjennom bemanningsselskapet Jobzone og ble oppsagt på dagen via en SMS. "Siste arbeidsdag på DHL i dag, ring meg gjerne på mandag". Adecco er Norges største bemanningsselskap med en omsetning på 3.5 milliarder kroner i 2010. Jobzone tilhører også hva som blir omtalt som en seriøs aktør i bemanningsbransjen.

Boka Yarden av Kristian Lundberg ble omtalt i Dagsavisen 15.mars. Forfatteren forteller om sitt liv som vikar på havna i Malmø og hva som inspirerte ham til å skrive boka. "Det var etter en dag med utearbeid i desember. Regnet var blandet med snø, vinden pisket vannet fra havnene mot oss. Vi hadde flyttet biler fram og tilbake i åtte timer, hele tida overvåket av en tilsynsmann som satt varmt og tørt i en bil og kontrollerte hvor lang tid vi brukte på hver. Der og da kjente jeg hvordan klassehatet veltet opp i meg og innså at vi har skapt et nytt klassesamfunn". Han forklarer videre hvor overrasket han ble over at han ikke visste at dette var arbeidslivet for mange i Sverige i dag.

De rettigheter og stillingsvernet vi kan være stolte av i Norge har fagbevegelsen kjempet fram. Det blir uttalt at man ikke ønsker et A lag og et B lag i arbeidslivet, men den økte bruken av innleid arbeidskraft vil bety, som Lundberg sier, et ”nytt klassesamfunn”.

Kampen for faste ansettelser

Vikarbyrådirketivet er et uttrykk for en politikk som ikke har arbeidsfolk interesse i som hovedprioritet. I 2004 gjennomførte LO en politisk streik mot den borgerlige regjeringas forsøk på å uthule bestemmelsene om midlertidige ansettelser. Ingen ting tyder på at de ikke vil forsøke på nytt om de kommer til regjeringsmakt. Tollpostklubben gikk ut i ulovlig streik i kampen for faste ansettelser, det samme gjorde de SAS ansatte. Speditørarbeiderne i Transportarbeiderforbundet gikk i streik for like lønns- og arbeidsvilkår for de innleide som de faste ansatte i mai 2010. De vant, og fikk en ny overenskomst som NHO pr. dags dato ennå ikke har undertegnet.

Vi har gått fra et forbud mot utleie av arbeidskraft til frislipp for en bransje som stadig vokser og tar for seg av nye områder. Da Jan-Roger Smith-Nilsen, daglig leder i Nordre Sunnmøre Ambulanse, før Adecco-skandalen ble spurt om hvorfor de ikke hadde betalt overtid tidligere, svarte han: -Det har ikke vært særlig behov for det.

Som Lundberg sier i Dagsavisen ”Systemet med vikarbyråer river ned det svenske folkhemmet. Det er en uthuling av den nordiske velferdsmodellen.” Vi må protestere høylydt mot alle angrep på arbeideres rettigheter og ikke la EU direktiver bestemme hvilket arbeidsliv vi skal ha.

Arbeidsmiljøloven

§ 14-9. Midlertidig ansettelse

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten,

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),

c)for praksisarbeid,

d)deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten,

e)for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

§ 14-12. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie

(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd.

(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd.

(3) Ved innleie etter denne paragraf gjelder reglene i § 14-9 femte ledd andre punktum tilsvarende.

(4) Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space
space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.