IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Leder

For den internasjonale arbeidersolidaritet

linje

Publisert: 06.05.2010

Finanskrisas konsekvenser rammer nå arbeidere og andre undertrykte over hele verden. Kapitalistene og de politiske elitene er skjønt enige om en ting: Det er verdens arbeiderklasse som skal betale for kapitalistenes krise, og det gjør den i form av økende arbeidsløshet, kutt i offentlig sektor og storstilte privatiseringsplaner. Det foreslås og vedtas lønnskutt og nedskjæringer i velferden og det foreslås heving av pensjonsalderen og kutt i pensjoner. Slike krasse angrep møter sterk og organisert motstand – i alle fall i noen land. I Europa har finansmarkedene gitt de land som er sterkest rammet av krisa for den lite pene engelske forkortelsen PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain).

I Hellas snakker media og regjeringen om “en gresk tragedie”. De prøver å presentere den som et spesielt problem ved den greske økonomien. Som om finanskrisa og dens økonomiske konsekvenser i form av f.eks. arbeidsløshet og økende statsgjeld, ikke er et resultat av en internasjonal kapitalisme med store problemer. Selvfølgelig har ulike land blitt ulikt rammet, og Hellas er utvilsomt hardt rammet, men det må ikke få oss til å glemme de internasjonale dimensjonene ved kapitalismens krise. Naturligvis passer det kapitalistene og deres regjeringer å framstille problemene som nasjonale, de forsøker å begrense kampen mot forverringene. Det de minst ønsker seg er en internasjonal sosial kamp mot de angrepene de gjennomfører og ønsker å gjennomføre.

Men arbeiderklassen slår tilbake over hele Europa. Og spesielt i Hellas er motstanden mot angrepene meget omfattende. Siden begynnelsen av februar har landets arbeiderklasse gjennomført tre generalstreiker. Hellas opplever nå den største sosiale eksplosjonen på 30 år.

Som det står i en egen artikkel inne i bladet har lokale streiker og aksjoner satt et fokus for kampen og bidratt til å inspirere andre arbeidergrupper og bidratt til presset mot fagbevegelsens øverste ledere. Denne kampen gir greske arbeidere selvtillit som igjen trengs for å føre kampen videre.

Ikke minst er det inspirasjon for arbeidere i andre land som slåss mot samme type angrep fra sine regjeringer. Den 23. februar var det store demonstrasjoner i Barcelona og andre spanske byer. En arbeidsløshet på 18 prosent, nedskjæringer på mange områder og regjeringas forslag om heving av pensjonsalderen fra 65 til 67 år, har gjort folk rasende. I Portugal var det generalstreik i begynnelsen av mars og hundretusener av portugisiske arbeidere deltok. Det planlegges også store aksjoner i april og mai. I mars streiket 200 000 kommunale tjenesteansatte i Glasgow i to dager mot kutt og tusener demonstrerte. 10. april demonstrerte igjen folk i Glasgow.

Men til tross for krisa,<finnes det penger. Det går an å bruke disse pengene til sette folk i arbeid. Men det vil selvfølgelig være å bryte med kapitalismens logikk. Derfor er det så viktig at klassekampen nå er revitalisert. Arbeidere i hele Europa erfarer at fagtoppenes samarbeidslinje ikke duger. Selv om mange av streikene fremdeles er kontrollert av fagbyråkratiet, er det klare tegn på selvstendig og kreativ kamp nedenfra – noe som igjen bidrar til presset mot fagbyråkratene. De aksjonene vi ser bærer bud om at klassekampen er gjenreist, og at arbeidere i økende grad løsriver seg fra samarbeidsperspektiver og kapitalens tvangstrøye. Arbeiderklassen erfarer også at sosialdemokratiske partier står i spissen for angrepene i flere land.

Derfor er det også svært viktig at det finnes organisasjoner som kan sette fram konkrete handlingsalternativer. Det svært gledelig at mange immigranter også deltar i denne kampen. Deres fiende er det kapitalistiske systemet, og deres allierte er den internasjonale arbeiderklassen.

Nå trengs det enhet mellom de ulike arbeidergruppene som slåss – også på tvers av landegrensene. Det er det beste våpenet mot stater og kapitalister. At greske arbeidere klarer å slå tilbake angrepene er en stor inspirasjon for andre lands arbeidere – akkurat som seire for portugisiske og norske arbeidere er en inspirasjon for greske arbeidere. Kampen krever enhet og internasjonal arbeidersolidaritet.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space
space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.