IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Lederartikkel

Vi må bygge en folkebevegelse for å stoppe klimakrisa

12. Desember er det duket for klimamarsj i København. FNs klimatoppmøte avholdes i den danske hovedstaden i perioden 7-18 desember. Titusener kommer til å innta København for å vise sin misnøye med politikernes håndtering av klimakrisa.

linje

Publisert: 26.11.2009

Som en start på mobiliseringen i Norge arrangerte Norges Sosiale Forum ”Kick off”-møte i Oslo i begynnelsen av oktober. Over 70 deltakere fra politiske partier, fag- og miljøbevegelse deltok. Klimatoppmøtet skal etter planen vedta en ny klima-avtale som etterfølger den mislykkede Kyoto-avtalen, en avtale som ikke har greid å få til klimagassreduksjoner av betydning.

Selv om konsekvensene av klimakrisa blir stadig større og tydeligere, har vi ingen illusjoner om at det vil bli undertegnet en god og sosialt rettferdig avtale i København. Polisen smelter og ekstremvær skaper flere flommer, skogbranner og orkaner, bare for å nevne noe. Dette vet stadig flere toppolitikere og næringslivsledere, og de har forstått at systemet ikke kan fortsette som før. Det er faktisk grunnlaget for produksjonen og dermed profitten som står på spill. Men nettopp fordi kapitalismen er et system som er basert på konkurranse og profitt, som gang på gang kommer på kollisjonskurs med hensynet til mennesker og miljø, ønsker disse menneskene å utsette problemet ved bare å snakke om reduksjon av klimautslippene. De vil ikke gjøre det nå.

Hovedkonflikten står da også mellom vanlige folk og toppolitikere, næringslivsledere og markedsliberale ideologer. Barack Obama sier han vil kutte i klimagassutslippene, Angela Merkel sier det og Kinas Hu Jintao sier det. Og vår egen statsminister Jens Stoltenberg sier det. De sier gjerne de skal kutte fram mot 2050, til nød 2020 hvis kuttkravene er forsiktige og ikke-bindende. Den norske regjeringen vurderer å støtte klimakutt på 40 prosent, men er bevisst uklar på hvordan det skal skje.

Norge er en av verstingene når det gjelder klimagassutslipp, og den største verstingen av dem alle er olje- og gassindustrien, og forslaget til statsbudsjett gjør lite for å endre på den statusen. Det er ikke satt av penger til rensing av CO2-utslippene fra gasskraftverket på Kårstø. Planene er dermed utsatt. Miljøbevegelsen er rasende over det den oppfatter som et løftebrudd. Men det er ikke bare i spørsmålet om såkalt karbonfangstteknologi (den såkalte månelandingen) at regjeringen opptrer som ei miljøsinke. Regjeringen gir også opp målet for bygging av vindkraft i Norge. Målet om å bygge ut tre TWh vindkraft er forankret både i klimaforliket fra 2008 og andre stortingsvedtak helt tilbake til 1999. Utbyggingen stanset nesten helt opp selv om det ble bygd noen møller på begynnelsen av 2000-tallet. De skylder på prisnivået i energimarkedet.

Det haster med å gjennomføre tiltak som kan stoppe forverringen av klimaet. Det må bygges en folkebevegelse for å nå dette målet, en mobiliserende, bred og ideologisk skarp klimabevegelse. Det må bygges en bro mellom fagbevegelse, politiske partier, vitenskapelige mijøer og miljøbevegelsen

Dette må til for å trekke flest mulig mennesker med i kampen for å stoppe klimakrisa. Slik situasjonen er i dag, er miljøbevegelsen for snever og samler ikke folk på tvers av sosiale og politiske skiller. Spesielt viktig er det å få med fagbevegelsen. Denne har felles interesser med de andre i å forme en framtid basert på en bærekraftig økologisk utvikling. Ikke minst har fagbevegelsen interesse i en industri basert på fornybar energi. Som det står annet sted i bladet var ikke okkupasjonen av Vestas-fabrikken på Isle of Wight kun en kamp for å redde arbeidsplasser, det var også en kamp for å bevare produksjon av en fornybar energikilde, nemlig vindmøller.

Byggingen av en folkebevegelse for å stoppe klimakrisa er ikke bare viktig med hensyn til toppmøtet i København, men også fordi det etter all sannsynlighet vil være nødvendig for å holde oljebransjen ute av Vesterålen og Lofoten. Per idag er det ingenting som tyder på at det blir oljeboring i disse områdene de første fire åra. Men oljepartiet Ap vil nok vedta et ja til boring i løpet av fireårs-perioden og sannsynligvis legge det meste til rette slik at boring kan starte i 2013. Det trengs en folkebevegelse for å stoppe en slik utvikling.

Som oljenasjon har Norge et betydelig medansvar i klimaendringens tid. Vi står også i en økonomisk særstilling, med enorme overskudd av oljeinntektene, og en høyt utviklet teknologisk infrastruktur. Overgangen til mer effektive måter å bruke fossil energi, overgangen til mer klimavennlig produksjons- og forbruksmønster må først og fremst begynne i høyt industrialiserte, høyt forbrukende, oljeproduserende land.

Det må stilles krav til forhandlerne i København, og Landsstyret i Rødt har vedtatt følgende krav:

- Norge går inn for kutt på 40 prosent av klimagassene fra 1990-nivå innen 2020. Og at hele dette kuttet skjer i de enkelte landene i nord. Med andre ord ikke som et uforpliktende og diskutabelt kjøp av internasjonale klimakvoter.

- Landene i nord, som har skapt klimakrisen, kompenserer landene i sør økonomisk, slik at også de får råd til å redusere klimautslippene.

- Norge går inn for en storstilt omstilling til og utbygging av grønne arbeidsplasser knyttet til fornybar energi, enøk-tiltak, vindemølleutbygging, satsing på kollektivtrafikk og solenergi, parallelt med en nedfasing av petroleumsaktivitetene.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.