IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Dette er marxisme:

Et redskap i kampen mot undertrykking

En av de vanligste kritikkene mot marxismen, særlig i akademiske miljøer, er at marxismen er utilstrekkelig når det gjelder spørsmål om rasisme, sexisme og homofobi.

linje

Publisert: 28.04.2008

Anklagen er enten at marxismen har forsømt disse spørsmålene eller har redusert dem til klassespørsmål. Det påstås at marxismen mener at svartes, kvinners og homofiles kamper bør underordnes klassekampen, eller rett og slett vente til revolusjonen løser deres problemer.

Kvinnefrigjøring er behandlet i Marx og Engels skrifter fra begynnelsen. ”Alle som vet noe om historie,” skrev Marx, ”vet at store sosiale revolusjoner er umulige uten kvinnelig entusiasme. Samfunnsmessige framskritt kan måles i kvinners sosiale stilling.” I 1884 skrev Engels Familiens, privateiendommens og statens opprinnelse Denne boka viste vei til forståelse av røttene til undertrykking av kvinner. Eleanor Marx, datteren til Marx, både organiserte kvinner på Londons østkant og skrev den viktige pamfletten Kvinnespørsmålet.

Før første verdenskrig organiserte marxisten Clara Zetkin en massebevegelse av arbeiderkvinner i Tyskland som kjempet for likhet og sosialisme. Alexandra Kollontai kjempet for det samme i Russland. Den russiske revolusjon sørget for full juridisk likestilling for kvinner og legaliserte homofili.

Marxister spilte viktige roller i kvinnebevegelsen og den svarte frigjøringsbevegelsen på 1960- og 70-tallet. Den jødiske marxisten Abram Leon, selv Holocaust-overlevende, skrev Jødespørsmålet som fortsatt er en av de viktigste bøkene om antisemittismens årsaker og historie. Tradisjonen fortsetter i våre dager, der marxister over hele verden tar opp kampen mot den nye rasismen – islamofobi.

Disse eksemplene fra den marxistiske tradisjonens historie har en politisk og teoretisk støtte. Marxismens politiske mål er arbeiderklassens egen frigjøring. Enhet i klassen, nasjonalt og internasjonalt, er avgjørende. Marxister har derfor en absolutt plikt til å bekjempe alle former for strukturell og ideologisk undertrykking – som rasisme, sexisme og homofobi - som svekker eller truer denne enheten.

På et teoretisk nivå reduserer ikke marxismen ulike former for undertrykking til klasse, men viser hvordan de grunnleggende røttene til undertrykkingen ligger i klassesamfunnet.

Marxismen argumenterer for at kvinners annenrangs status følger av familiestrukturen i samfunnet. Å ta seg av barn og husarbeid blir primært kvinnens oppgave. Enten holder det kvinner borte fra yrkeslivet eller så blir kvinner dobbeltarbeidende. I den nevnte Familiens, statens og privateiendommens opprinnelse viste Engels at den mannsdominerte (kjerne)familien oppstod med framveksten av privateiendom og klassedeling. Familien sikret arv av eiendom og kona ble behandlet som mannens eiendom.

Familieformen har gjennomgått mange endringer, men er fremdeles det viktigste stedet for barneoppdragelse og husarbeid – og den grunnleggende faktoren for kvinners underordnede rolle.

Kapitalistene, på tross av alle festtaler om likestilling, har som klasse all interesse av at dette fortsetter: Det sørger for at arbeidskraft reproduseres til en lav kostnad, er en kilde til billig arbeidskraft og en innebygd kile i arbeiderklassens enhet. Homofili blir stigmatisert fordi det blir sett på som et avvik fra og trussel mot familien.

Marxismen ser rasisme mot ikke-hvite som den ideologiske konsekvens og rettferdiggjøring av slavehandelen og plyndringen av koloniene. Slavehandelen transporterte millioner av afrikanere til arbeid på bomulls-, tobakks- og sukkerplantasjer i Amerika. Primitiv kapitalakkumulasjon – eller plyndring – i koloniene spilte en avgjørende rolle i kapitalismens utvikling på 1500-, 1600- og 1700-tallet. Rasismen ble seinere forfinet og konsolidert av kapitalismens imperialistiske fase på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, da de europeiske statene tok over det meste av resten av verden.

I dag lever vi med arven fra denne historien, ”modifisert” til å passe til den påståtte trusselen fra innvandrere og flyktninger. De blir ideelle syndebukker for systemets feil og enda en mekanisme for splitt og hersk. På toppen av dette har vi islamofobi som følger Vestens ”krig mot terror”, i virkeligheten Vestens kamp om å kontrollerer energiressursene i Midtøsten og Sentral-Asia og forberedelse til utfordringen fra Kina.

Fordelen med denne marxistiske analysen er at den unngår to fallgruver, som andre tilnærminger ofte ikke gjør. Den første er det overfladiske og selvtilfredse synet om at rasisme og sexisme bare er fordommer basert på uvitenhet som etter hvert vil forsvinne med høyere utdanningsnivå. Den andre er det motsatte, men ofte utfyllende, synet om at intoleranse er ”naturlig” og derfor uunngåelig. Begge disse ståstedene svekker kampen mot undertrykking, den marxistiske tilnærmingen styrker den.

Marxismen argumenterer så absolutt for at fullstendig avskaffelse av rasisme, sexisme og homofobi krever at kapitalismen styrtes. Men marxismen sier aldri til de undertrykte at de skal vente på revolusjonen. Tvert i mot ser marxismen kamp mot alle former for undertrykking som helt avgjørende for kampen for sosialisme.

John Molyneux

John Molyneux er sosialist, aktivist og forfatter og skriver for det meste om marxistisk teori og om kunst på bloggen sin: http://johnmolyneux.blogspot.com


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.