IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Klassekamp i Europa

verdi.jpg

pilVERDI-arbeidere demonstrerer våren 2008.

I løpet av 2008 kan nær halvparten av EUs 500 millioner innbyggere bli rammet av streik. Det er særlig i offentlig sektor raseriet og kampviljen blant arbeidere og fagorganiserte er stigende, og da med krav om til dels kraftig lønnsøkning og slutt på privatisering. Slik var fjoråret bare forløpet til hva som er i vente.

linje

Publisert: 18.03.2008

I 2007 var det generalstreik i Frankrike, Italia og Portugal, mens dramatiske 12.000 sykepleiere i Finland sa opp jobbene sine i protest mot dårlige lønns- og arbeidsforhold.

Artikkelen tar pulsen på et utvalg av europeiske land. I tillegg til Tyskland og Frankrike, er det interessant å se fagbevegelsens framvekst i øst. Polen utkrystaliserer seg som et arnested for motstand og inspirasjon for andre.

Tyskland

De siste månedene har offentlig ansatte i jernbanen aksjonert. I november stoppet godstogene etter at lokomtivførerne la ned arbeidet i protest mot lav lønn. Dette var den lengste streiken jernbanen hadde opplevd siden andre verdenskrig. De streikende krever 31% lønnsøkning for de 34.000 lokomotivførerne i landet og egen tariffavtale, slik at de kan føre en selvstendig kamp. I dag har de felles avtale med andre grupper i jernbanen. Denne avtalen binder dem i følge arbeidsgiverne til 4,5% lønnsøkning.

Også postansatte har aksjonert den siste tiden mot underbetaling og privatisering. På grunn av konkurranse er lønningene i det statlige Deutsche Post under sterkt press. Mens man vanligvis får 16-17 euro, det vil si 140 kroner, får nyansatte bare 95 kroner.

I private selskaper tjener arbeiderne usle 40-70 kroner. Mange må som en konsekvens, ha sosialhjelp for å klare seg.

Og LO-sjefen Michael Sommer sier det slik: “Hvis konkurranse bare skal være

konkurranse om hvem som kan få de ansatte til å godta lavest mulige lønninger, er vi i et galehus. Da har vi en pervers kapitalisme”.

Ubegrenset streik

Fagforeningen til de postansatte, Verdi, har fulgt opp med krav om 8,5% lønnsvekst for sine medlemmer. Verdi truer med ubegrenset streik inntil myndighetene følger opp.

Likevel er det sterk strid om de fagorganiserte skal støtte minstelønn. Verdi har forhandlet seg fram til 71 kroner for ufaglærte og 83 kroner for faglærte. Dette er uten tvil en defensiv strategi, men viser at fagbevegelsens første mål er å stabilisere de kraftig økende klasseskillene; 1.5 million tyskere lever på under 42 kroner timen!

Samtidig har det venstreradikale partiet Die Linke vokst på forbannelsen mot de vanskelige kårene for de som blir holdt utenfor den økonomiske boomen. Nå når sosialdemokratene er i regjering, er ikke deres SPD noe alternativ for arbeiderne.

Nylig fikk Die Linke et politisk gjennombrudd i to regionale valg i det vestlige Tyskland. Inntil nå har partiet klaret seg best i øst.

Die Linke har en gylden sjanse til å bygge ut nettverk til fagorganiserte, særlig i offentlig sektor på grunn av radikalisering og nødvendigheten av å stå opp mot regjeringen.

Frankrike

President Sarkozy vil gjennomføre betydelige reformer, som blant annet rammer offentlige ansatte sine pensjonsrettigheter. I høst streiket togansatte i det statlige SNCF for å beholde framforhandlete goder de har hatt siden 30-tallet. De skal stadig ha mulighet til å gå av ved fylte 50 år, men da med mye dårligere lønn enn nå. Fra norsk arbeidsliv vet vi at mange går av med uførepensjon i 50-årene, så selv om togarbeidernes avtale er gunstig betyr ikke det nødvendigvis at fortsatt jobb er problemfritt. Vi kan trekke en parallell til vår kamp for AFP og de som ønsker en pensjonstilværelse uten belastningsskader. Ingen ønsker å jobbe seg til sykdom. Ingen vil straffes økonomisk for å ønske et liv ved siden av jobben.

Viguet Dominique var en av 1 million som demonstrerte i Paris 18. oktober. Han sier til LO-aktuelt:

"Jeg er beredt til å kjempe for pensjonen min". Sarkozy prøver nå å angripe de mest radikale delene av fagbevegelsen, det kommunistiske CGT. Denne står sterkt i jernbanen, men er dessverre blitt stående alene i sin kamp etter tilsynelatende vellykket splitt og hersk. Svakere foreninger og andre yrkesgrupper må være på vakt for å ikke bli de neste. De bør kreve samme pensjonsordninger som i jernabanen!

Presidenten vil også fjerne 35-timers uken, som sosialdemokratene innførte etter at den konservative regjeringen ble kastet på grunn av storstreiker i 1995.

Sarkozy vil gjøre arbeidslivet mer "fleksibelt", med andre ord tøffere for landets arbeidere.

I 1995 var det pensjonsspørsmålet som fikk folk på gaten. Dette kan fort skje igjen hvis solidariteten vinner fram.

Bulgaria, Slovenia og Slovakia

I mange nye EU-land i øst-Europa er det kraftig press på regjeringene om økte lønninger for å hindre at folk reiser til vest, hvor inntektene er bedre. Dette brukes aktivt i forhandlinger med generelt godt gjennomslag.

Nylig demonstrerte over 1000 stålarbeidere utenfor Kremikovtzi-verket hvor de jobber med krav om mer penger. Alternativet deres var å blokkere hovedstaden Sofia.

De ansatte mangler også ordentlig arbeidsutstyr og redskaper. Arbeiderne krever at regjeringen griper inn og sletter gjelden selskapet har.

Etter at øst-europeiske land ble medlem i EU, har prisene økt. I Slovenia demonstrerte 70.000 i november med krav om at lønningene må øke mer enn den stadig høye inflasjonen. I desember 2007 var den 5,7% høyere enn ett år tidligere. Dette var den største demonstrasjonen i Slovenias 16-årige historie (var tidligere en del av Jugoslavia). For første gang samlet seks fagforbund seg til en felles protest. Den sentrum-høyreorienterte regjeringen lar seg presse av en streikevillig bevegelse, hvor andre deler av det sivile samfunnet også er delaktig.

Nylig kjempet sykehusansatte i Slovakia til seg en 20% lønnsøkning etter inspirasjon fra kollegaer Polen. Selv om kravet var 30%, var det kanskje nok for å hindre "hjerneflukt" til Østerrike.

Streikebølge i Polen

I Polen i fjor aksjonerte sykepleiere og jordmødre hele sommeren med generalstreik i mai 2007, hvor også kravet var 30%! Mens arbeidsledigheten synker og prisene vokser, står lønningene i ro.

De okkuperte regjeringskontorene i protest mot at statsministeren nektet å forhandle. Da politiet ble satt inn mot sympatiserende demonstranter, laget de en teltleir, sultestreiket og fikk støtte fra andre fagorganiserte og sosiale bevegelser.

Andre grupper som har vært i kamp, som gruvearbeiderne, kom for å beskytte helsearbeiderne mot politiet. I desember gjennomførte gruvearbeiderne selv den lengste streiken siden stalinismens fall, hele 46 dager for 14% lønnsøkning. 500 arbeidere barrikaderte seg i gruvene. Dette førte til en solidaritetskampanje ikke sett maken til siden 1989.

21. januar i år var det nye aksjoner mot trusler om privatisering.

Kort etter lammet transportarbeidere i offentlig sektor byen Kielce for å hindre det multinasjonale selskapet Veolia i å kjøpe opp arbeidsplassen deres. Det klarte de, selv om resultatet ble omdanning til statlig aksjeselskap.

12.000 lærere

januar har 12.000 lærere demonstrert og flere kan følge etter. Det koker i landet, og streikebevegelsen har stor støtte blant folk. Mellom 60% og 70% i meningsmålinger støtter klassekampen, og folk ser at andres kamp er deres egen kamp. En felles politisk agenda kan bli resultatet. Krav om tilbaketrekking av polske styrker fra Irak, går hånd i hånd med kamp for sosiale rettigheter.

Valget i fjor var en felles kampanje mot de konservative Kaczinski-tvillingene, uten særlig entusiasme over motkandidaten Tusk, som vant.

Flere kommentatorer sier nå at landet kan oppleve en liknende situasjon som de revolusjonære tilstandene som rystet det gamle regimet i 1981.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.