IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Irland:

Kampen om abort på dagsordenen

Høyesterett i Irland forbød nylig et 14 år gammelt voldtektsoffer å dra til England for å ta abort. Massivt press og store demonstrasjoner gjorde at dommen ble omgjort i 12. time. Det ble for pinlig for myndighetene å tvinge jenta til å føde et barn, selv om det er nettopp det de har gjort med mange jenter og kvinner før henne.

linje

Publisert: 01.04.1992

Men abortforbudet i Irland er ikke bare et gufs fra fortida. Sterke krefter jobber for å innføre det samme - i Norge og i mange andre land.

The Society for the Protection of the Unborn Child - (SPUC), en reaksjonær irsk organisasjon, har blant annet sagt:

«Slaget har akkurat begynt. Vi har alle djevelens krefter imot oss. Denne fordervede nye tenkningen hevder at våre kropper er våre egne... og prøver ..å rettferdiggjøre for kvinner denne såkalte retten til å kontrollere egen fruktbarhet... Våre kropper er ikke våre egne, de er templer for den Hellige Ånd.»

I 70-åra gjennomlevde den irske økonomien ekspansjon. Kvinner trengtes i arbeidslivet. Kapitalistenes interesser kom i konflikt med kirka. Kvinner ble oppmuntret til å søke arbeid utenfor hjemmet. Kvinnebevegelsens krav passet nå sammen med behovene til den kapitalistiske økonomien. Resultatet av dette var et nederlag for kirka. Preventiver ble lovlige.

Men på slutten av 70-tallet stagnerte økonomien. Arbeidsløsheten økte, nedskjæringer i helse- og sosial sektoren startet. De reaksjonære idéene til bl.a SPUC stemte med systemets ønske om å finne en syndebukk for den økende arbeidsløsheten. Med få svarte eller andre minoriteter å beskylde for "å ta jobbene", ble den gifte kvinnas rett til arbeide angrepet. Det kom til og med forslag om å lovfeste diskriminering av gifte kvinner på arbeidsmarkedet.

Dette kuliminerte foreløpig i 1983 da en folkeavstemning vedtok et tillegg til grunnloven som ga fosteret lik rett til liv som kvinnen. I tillegg til totalforbudet mot abort, er det også ulovlig å informere om hvor og hvordan en kan få abort.

Streng abortlov er reaksjonært!

Abort har blitt og blir brukt politisk i mange tilfeller.

Hitler forbød abort da han kom til makta i Tyskland.

I store deler av USA er det idag umulig å ta abort eller få informasjon om hvor man kan få det. Den tidligere muligheten for fattige kvinner til å få gratis abort er fjernet. Ved å gjøre dette, snudde myndighetene abort fra å være en rett for alle kvinner til å bli et privilegium, uoppnåelig for fattige kvinner i de fleste statene.

Også i Norge blir angrepene på kvinner intensivert. Seinest på 8. mars iår holdt Ludvig Næssa og Børre Knutsen et bønnemøte mot abort.

Abortspørsmålet er et politisk og ikke et moralsk spørsmål. Allerede så tidlig som i 1917 i Russland ble selvbestemt abort, rett til skilsmisse og homofilt samliv innført etter revolusjonen. Det ble siden avskaffet av Stalin i 30-åra.

Kirkas klamme grep

Religionen har det siste århundret blitt skjøvet i bakgrunnen av vitenskapen når det gjelder å forklare samfunnet. Religion har blitt begrenset til å gjelde moral, fødsel og død. Nå forsvares disse områdene lidenskaplig.

Den katolske kirken har vært spesielt opptatt av dette. For dem er familien en hellig, ubrytelig enhet. Der skal man holde ut til livets slutt - uansett hvor jævlig hverdagen er. De har forsøkt å stoppe krisesentre for voldtatte med begrunnelse at de kan få opplysninger om abort. Sentre som opplyser om sikre og billige abortklinikker i England er også forsøkt stoppet.

I 1986 var det folkeavstemning om å oppheve forbudet mot skilsmisse. Kirka satte alle krefter inn. Retten til skilsmisse ble ikke vunnet.

Klassespørsmål

I Irland ser vi tydelig hvordan abortforbudet er en klasselov. Om lag 10 000 irske kvinner reiser til England hvert år for å ta abort. De aller vanskeligst stilte har ikke engang mulighet til dette.

Det er arbeiderklassens kvinner som rammes hardest av en streng abortlov. For borgerskapets kvinner er det langt lettere å finansiere en privatlege eller en utenlandstur for å gjøre et abortinngrep. Rike kvinner har alltid hatt muligheten til en sikker abort. Alternativet for mange arbeiderklassejenter blir illegal abort med de farer for liv og helse det fører med seg. Andre føder et barn de ikke har økonomisk mulighet til å ta seg av.

Irland ble vekt av den groteske dommen mot 14-åringen. Tusenvis demonstrerte i gatene i Dublin til dommen ble omgjort. Den kjente sangerinnen Sinead O´Connor var av dem som stilte seg i forgrunnen og ropte ut om urettferdigheten.

Demonstrasjoner

Massedemonstrasjonene i Dublin var fantastiske tatt i betraktning kirkas ideologisk styrke. Statsministeren Reynolds ble klemt mellom det reaksjonære presteskapet og bevegelsen nedenfra. Han vaklet seg fram til kompromissløsningen.

I Irland er retten for en kvinne til å velge å få et barn, veldig begrenset pga. mangel på barnepass, skikkelige jobber og hus og en anstendig sosial velferd. I Irland, som her hjemme, er kutt i offentlig sektor drastiske. Høy arbeidsledighet og lave lønninger gjør at mange kvinner må jobbe for at familien skal overleve. Dermed har hun ikke muligheten for å velge å få et barn.

Retten til selvbestemt abort er retten til et selvstendig liv for kvinner. Likesom kvinner i Amazonas skal ha retten til å føde de barn de ønsker uten å være redd for tvangssterilisering, skal vestlige kvinner ha rett til å slippe å føde barn om de ikke ønsker det.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.