IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

SAS-ansatte velger ulike veier mot oppsigelser:

Bedriftssolidaritet har aldri redda en eneste arbeidsplass!

Nå vil SAS spare 3 milliarder svenske kroner og kvitte seg med 3500 stillinger innen 1993. For da skal selskapet greie å gå med 2 mrd. i overskudd. Fagforeningene i Norge ser lønnsomheten i SAS som sitt hovedproblem. Danske SAS-ansatte har avvist nedskjæringer og oppsigelser.

linje

Publisert: 01.03.1991

I Norge er det snakk om å kutte kostnader tilsvarende 800 stillinger. Det er klart at dette ikke kan skje ved såkalt naturlig avgang. Tiltak som tas i bruk er bl.a. å senke lønna, oppsigelser, førtidspensjonering, oppfordre personalet til å ta permisjoner uten lønn, samt økonomisk kompensasjon mm. til dem som vil slutte frivillig.

Omfattende "sparekatalog"

Det vurderes videre ytterligere oppsigelser, flytting av produksjon og administrasjon til lavtlønnsområder, økning av arbeidstiden med opp til 80 timer pr. år, prestasjonslønn istedenfor vanlig lønnsregulering, redusere startlønn for kabinpersonale med ca. kr 3000,- pr måned. Dette og mye mer har ledelsen lagt fram i en “sparekatalog”.

Fagforeningene til de norske SAS-ansatte har gått med på argumentasjonen om de drastiske nedskjæringene. Det første var en pakke der man aksepterte inntil 10% lønnsnedslag for alle ansatte. Men det var ikke nok.

I en samtale med IS forklarer Asbjørn Wikestad, leder for Luftfartens Funksjonærforening, hvordan han ser på situasjonen;

- Internasjonal luftfart er i krise blant annet pga. overkapasitet. For at SAS skal overleve i konkurransen, må utgiftene ned eller inntektene opp. De ansatte må være med på å skape SAS til en bedre butikk.

- Vil ikke dette føre til konkurranse mellom arbeidsfolk om å gå ned i lønn i de forskjellige selskapene?

- Vi er i konstant diskusjon med ledelsen om hvordan innsparinger kan gjøres og arbeidstida brukes mer effektivt. Det blir automatisk en konkurranse mellom ansatte i de forskjellige selskapene. At alle får dårligere vilkår vil kunne bli resultatet.

- Hvis ledelsen kommer med konkrete utspill om oppsigelser, vil dere da gå imot det?

- Jeg vet ikke, det må vurderes konkret når det eventuelt skjer.

Dansk motstand

I Danmark, der 1100 stillinger skal fjernes, har de vært mer aktive. Det er sagt klart nei til oppsigelser og stengning eller utflytting av avdelinger, og stilt krav om at ledelsen skal finansiere videreutdanning av de ansatte. Det er også stilt krav om lønnsøkninger til tariffoppgjøret. De har ikke godtatt de framlagte tallene. 20. februar var det “hangarfest” på Kastrup der de fagorganiserte møttes. I realiteten var det en arbeidsnedleggelse i to timer. De krevde å få vite mer konkret om ledelsens planer. En konsekvens var store forsinkelser og ni innstilte avganger.

90-åra: Skjær til beinet!

Det er ikke bare i SAS at slike innsparinger og omstruktureringer skjer. Om det er overskudds- eller underskuddsbedrifter, ser ikke ut til å spille noen rolle. Vi ser det såvel i Kværner Engineering, Norsk Hydro, Postverket, Televerket og kommunene som en rekke andre steder. Det å få ned kostnadene, er en del av kapitalismens logikk. De som greier det først, vil få et konkurransefortrinn i forhold til andre bedrifter. Det er også nettopp det Wikestad sier. Vil det ikke da være riktig at de ansatte er med på å skjære kostnadene slik at bedriften vil overleve konkurransen? Vi mener nei!

Det saken dreier seg om, er å tyne mest mulig ut av de som jobber, til enhver tid. Det er ikke snakk om et rettferdig system der tjenester blir byttet. Det eneste som teller er å dra mest mulig profitt ut av hver investerte krone. Ønsket til kapitalen er å bruke arbeidsfolk akkurat som den sjøl har bruk for. Derfor har fagforeningene oppstått, - for å forsvare seg mot de stadige angrepene arbeiderklassen blir utsatt for. Fikk arbeidsfolk noe gratis den gangen bedriften gikk godt, kanskje?

En stor bedrift som SAS (eller Hydro) har utallige muligheter til å få fram tall som viser hvor dårlig det står til, for å kunne begrunne at de ansatte må jobbe hardere og tåle diverse tiltak. Dersom fagforeningene godtar ledelsens argumenter om innsparinger, nedskjæringer og oppsigelser, er det bare å pakke sammen.

Da vil man hele tida bli utsatt for press for å godta ytterligere nedskjæringer. Hvis det derimot blir sagt klart nei! , og vist at man mener det, er det en sjangs for å stoppe angrepene.

En vond sirkel

Men selv om det i realiteten går “dårlig”, er ikke dette arbeidsfolks problem. Kampen dreier seg om hvem som skal betale for kapitalens krise. Erfaringene fra SAS viser nettopp dette. Man godtar lønnsnedslag for å hindre oppsigelser. 14 dager etterpå kommer oppsigelsene..

Kapitalens bevisste spill går ut på å splitte arbeidsfolk fra forskjellige bedrifter og forskjellige land ved å få dem til å identifisere seg med “sin egen” bedriftsledelse eller regjering. Asbjørn Wikestads fagforening har gått på denne limpinnen med full tyngde.

Ikke et spørsmålstegn stilles ved om det er SASs konkurranseevne som skal være det overordna målet for fagforeninga og de ansatte, og om det er de ansatte som skal betale for å styrke konkurranseevnen.

Fordi kapitalister lever av å utbytte arbeidere vil ikke Wikestads ettergivenhet bety annet en nye blodtørstige spareangrep fra SAS-ledelsens side. Klassekamp blir aldri vunnet gjennom å gi konsesjoner av lojalitet til bedriften.

Arbeidsfolk har først og fremst styrke som klasse — på tvert av bedrifter og land. Hvis denne solidariteten er brutt, hjelper det de SAS-ansatte svært lite at SAS har overlevd i konkurransen.

I selskap etter selskap vil ledelsen si: “I SAS har de ansatte gått med på 10% lønnsnedslag — dere m gå ned med 15%.” Og de vil stadig komme tilbake til de SAS-ansatte med stadig høyere “bud” på hva de ansatte må ofre.

I siste runde vil bedriftseierne stå igjen med kronargumentet når SAS kommer seirende ut av konkurransen: “Det står mange arbeidsløse fra andre flyselskaper som er klare til å ta jobben hvis dere ikke går ytterligere ned i lønn, aksepterer lengre arbeidsdag, kortere ferier …”

Å sette èn bedrifts overlevelse i høysetet vil bare svekke arbeiderklassen økonomisk (lavere lønn) og som organisert kraft (større arbeidsløshet).

Den danske fagforeninga i SAS har i allefall ikke akseptert å være med på arbeidsgivernes frontalangrep. Den tidligere talsmannen for “Fri og uavhengig fagbevegelse”, Asbjørn Wikestad burde holdt seg for god til å angripe dem for det, men for ham betyr åpenbart frihet og uavhengighet nå tydeligvis frihet fra solidariteten og uavhengighet av alle andre enn bedriftsledelsen.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.