IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

En krig mellom nord og sør?

Gulfkrigen har blitt kalt den først nord-sør krigen. Det er en forståelse som avslører hensikten med USAs krig. Men en slik forståelse kan også tilsløre viktige sider av det som skjer i landa i den 3. verden.

linje

Publisert: 01.03.1991

Mange i anti-krigsbevegelsen sier at krigen i Persia-bukta er den første nord - sør konflikten. Nå er den kalde krigen over, og øst-vest konflikten har blitt erstatta av en ny nord-sør konflikt. Idag er det viktigste skillet mellom de rike industrialiserte landa i nord og de fattige underutvikla landa i sør.

Nord utbytter Sørs råmaterialer for å fø sin egen industri og opprettholde sin rikdom — og befolkningas levestandard.

Prisen folket i det fattige sør må betale er økonomisk tilbakeliggenhet, fattigdom og sult.

Argumentet sier at Gulf-krigen dreier seg om det rike Nord som forsøker å sikre seg kontrollen over en av verdens viktigste råvarer, olja.

Det viser også til hvordan Nord bruker sin militære overlegenhet til å vise hvem som er sjefen i denne “nye verdensordningen”.

Dette argumentet skjærer rett igjennom tøvet som kommer fra lederne i “koalisjonen” og media for å rettferdiggjøre krigen.

Det legger ansvaret for all ødeleggelse der det hører hjemme — hos George Bush, og viser ganske riktig hvordan krigen dreier seg om olje og USAs maktposisjon. Det er et argument som milloner over hele verden vil være enige i. Mens Bush bruker milliarder på krig, står 20 millioner mennesker i fare for å dø av sult i Afrika i år.

Prisen på hvert B52-tokt kunne betalt for den maten, medisinen og skolene disse menneskene desperat trenger.

Men selv om dette argumentet har mange styrker, og avslører mye av sannheten om krigen, inneholder det også en rekke svakheter.

Fattige og rike i Sør

For det første er mange av landa i den USA-leda koalisjonen sjøl del av Sør — Egypt, Syria, Honduras, Niger og Senegal for å nevne noen.

For det andre finnes det i alle disse landa folk som er herskere og folk som er undertrykt, det finnes rike og fattige. Og noen av de rike er virkelig rike.

Kuwaits herskende familie, Sabah-familien er god for 420 milliarder kroner. Dette er nok et særtilfelle, men bare i forhold til graden av rikdom som er inne i bildet.

Zaire er et av verdens fattigste land. Folket tjener gjennomsnittlig under tusen kroner i året. Likevel har Zaires president Mobutu en personlig formue på 30 milliarder kroner.

Sammen med disse rike herskerne finner man godt utvikla industri og multinasjonale selskaper i mange av landa. India har 800 millioner innbyggere, og mange av dem lever i usleste fattigdom.

Men India huser også industrikonglomoratet Tata. Det er ikke bare verdens største te-produsent, men også lastebilproduksjon, kjemiske fabrikker, olje-raffinerier, kraftstasjoner, sementfabrikker, og firmaer som lager data- og kommunikasjonsutstyr.

I fjor hadde de 10 milliarder i fortjeneste.

Og hva med Brasil — er det en del av nord eller sør? Det er den vestlig verdens 8. største økonomi, og eksporterer høyt utvikla industrivarer som datautstyr, våpen og fly til USA og Europa.

Det er en av de største bilprodusentene, og eksporterte for $ 3 milliarder i fjor — i 1988 var 71.3% av eksporten industrivarer.

Men side om side med denne industrielle økonomien og en brasiliansk herskerklasse finnes også noe av verdens verste fattigdom.

Regjeringa innrømmer at 50 millioner brasilianere ikke får nok å spise og at 350000 barn dør av underernæring hvert år.

Den rikeste ti-delen av befolkninga får 46.2% av inntektene, mens de fattigste 20% bare får 2.4% — verdens mest ujamne inntektsfordeling i følge Verdensbanken.

Selvfølgelig er det mange land som ikke har den samme industrielle utviklinga som India, Mexico eller Brasil. Men til og med i de fattigste landa, som Mozambique eller Kambodsja finner man rike herskere side om side med en ubeskrivelig fattigdom.

Fattigdommen og utbyttinga av USA-baserte selskaper og andre utenlanske selskaper og makter er virkelig. Men det er også de lokale herskerne og sjefene, den moderne industrien og produksjonen.

Arbeidere her tjener ikke på nød i 3. verden

Hvis bildet av en enhetlig og fattig verden i Sør, utbytta av Nord er feil, så gjelder det også det tilsvarende bildet av et allment rikt Nord.

Det er sant at de sterkeste selskapene, herskerne og sjefene finnes i Nord — i USA, Europa og Japan.

Men det store flertallet av folket i disse landa får ingen del av denne rikdommen eller makta.

Våre herskere utplyndrer verden for råvarer og arbeidskraft, samtidig som de tvinger arbeidere til å betale kraftig oppskrudde priser for matvarer.

I hovedstaden i USA, Washington, er barnedødeligheten i fattigområdene større enn på Jamaica.

Og dagens “krig mot sør” har en parallell i den krigen som føres mot arbeidere i hele Nord, nå som vi står foran ti-årets verste økonomiske nedgang.

Millioner kommer til å bli arbeidsledige. I Storbritannia ble det 100000 nye ledige bare i februar.

For oss vil ikke våre herskeres krig for makt og olje bety annet en stengte skoler og sjukehus, lønnsnedslag, arbeidsledighet og økende fattigdom.

En felles kamp

Nord-Sør argumentet utelater den viktigste klassemotsetninga som splitter Sør.

Tilsvarende kan det få folk til å avskrive arbeiderklassen i Nord, eller enda verre — hevde at de tjener på utbytting av Sør.

Det motsatte er tilfelle. I virkeligheten er arbeidere i Nord den beste allierte fattige og utbytta i Sør har i kampen mot fattigdommen.

Nord-Sør argumentet sier ganske riktig at de mektigste selskapene og kapitalistene finnes i USA, Vest-Europa og Japan.

Det er riktig å vise hvordan disse sjefene baserer seg på den overlegne militærmakt som statene i Nord kontrollerer for å opprettholde sin dominans i verden.

Kampen mot kontroll

Men de arbeider sammen med en rekke mindre kolleger over hele kloden. En del av disse sjefene og herskerne er ikke bare stråmenn for Nord. De har sine egne regionale, og av og til globale ambisjoner.

Det er grunnen til at når de sterkeste imperialistmaktene bruker sin massive militære overlegenhet for å sikre sin maktposisjon — som tilfellet er i Gulfen idag — så risikerer de å komme i konflikt med herskerne i mindre og svakere stater.

Disse herskerne blir da plutselig stilt overfor alle de samme grusomme maktmidlene de bruker overfor sitt eget folk. I slike konflikter er ikke sosialister nøytrale. Vi er entydig for nederlaget til de stormaktene som ønsker å tvinge gjennom sin “verdensordning”.

Klassekampen er internasjonal

Det betyr ikke at man glemmer kampen mot herskerne også i de svakere landa.

Fordi disse herskerne setter sin egen rikdom og makt over forsvaret av befolkninga, vil de aldri være istand til på noen som helst måte å effektivt utfordre det imperialistiske systemet.

Både Manuel Noriega og Saddam Hussein kom på kant med USA. De utfordra supermaktas rolle som verdenspoliti, men de vil aldri kunne true det imperialistiske systemet som de sjøl er en del av.

Men et nederlag for USA-koalisjonen idag ville være en alvorlig svekkelse av systemet som utbytter bønder, de fattige og arbeiderne over hele verden.

Det ville være en seier i kampen for å fjerne det systemet som skaper krise, sult og krig både i Nord og Sør.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.