IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

En krig for oljeselskapenes profitter og USAs makt

«Hell no, we won't go, we won't die for Texaco», «No blood for oil», «Nei til krig for olje», blir det ropt i demonstrasjonstog verden over. Men hvilken rolle spiller olja i Midt-Østen?

linje

Publisert: 01.03.1991

Oljen er overlegent den varen det blir handlet mest av i verden. En må legge sammen de tre neste på lista, jernmalm, kull og korn for å komme opp i et liknende volum. Etter oljekrisen i 1973/74 er det blitt gjort mange forsøk på gjøre den vestlige økonomien mindre avhengig av olje. Men det har ikke lyktes, og det har vært så som så med viljen.

Fra 1950 og fram til i dag er forbruket av olje i verden gått opp fra 10 mil. fat olje pr. dag til 65 mil. fat olje pr. dag. I 1950 var det USA som var den overlegent største produsenten av olje. Verdenshandelen med olje var dominert og kontrollert av et oljekartell som gikk under betegnelsen “de syv søstre”. Det var Esso, Shell, Mobil, Chevron, Gulf, Texaco og BP.

Olje og CIA

Disse selskapene var samtidig en forlenget arm av den britiske og den amerikanske statens utenrikspolitikk. Olje var og er et strategisk produkt for kapitalismen. Der disse selskapene opererte var også CIA og MI5. Derfor var oljeselskapene direkte blandet inn i kuppet i Iran som innsatte Shaen i 1953 og i kuppet i Irak i 1963. Men oljeindustrien har forandret seg siden da.

Viktigst er det faktum at oljereservene i USA er i ferd med å tørke ut. USAs oljeproduksjon synker med 5% i året. Dette til tross for store oljefunn i Alaska. Oljeselskapene bruker nå Gulf-krigen til å presse på for å få lov til å bore etter olje i sårbare naturområder i Alaska, men selv om de fikk lov til det vil ikke det hjelpe mye. USA blir mer og mer avhengig av å sikre seg oljetilførsler utenfra.

Midt-Østen nøkkelen

En del kan skaffes fra Mexico og Venezuela, men det vil på langt nær være nok. En beregning fra oljeselskapet BP sier at 65,3% av all den oljen som finnes er i Midt-Østen, og det aller meste i de indre områdene av Persiabukta. Sovjet vil bruke det meste sin olje sjøl, og USA har alt for lite. Det er alt for lite olje i Nordsjøen til at det kan spille noen rolle i denne sammenhengen.

Mens det tidligere var “de syv søstre” som sto for oljeproduksjonen, er det i dag nasjonale oljeselskap som produserer det meste av oljen. De store britiske og amerikanske oljeselskapene er likevel viktige. Oljeindustrien består av en rekke ledd der selve produksjonen bare er ett av dem. Etter at oljen er pumpet opp må den fraktes i rørledninger og tankskip til raffinereier, videre må den ut på markedet og selges. Både i raffinereing, og salg er det fremdeles de søstrene (de har blitt fem) som dominerer.

USAs mektigste

“De syv søstre” er ikke lenger imperialsmens framskutte representanter i de oljeproduserende landene, men de har fremdeles enormt mye makt over den politikken som USA fører. Det er forklaringen på at USA er det vestlige landet som har kommet kortest med energisparende tiltak.

Av de 16 største selskapene i USA, er 10 enten bilprodusenter eller oljeselskap. Fordi oljeselskapene i dag tjener mest på å selge bensin, og ikke som før på å pumpe opp olje, har de stadig fått flere felles interesser med bilindustrien. Det skal nok mer enn Saddam Hussein til før det amerikanske samfunnet går over til elektriske biler og solcelleoppvarming.

Vesten er i dag avhengig av å komme overens med de regimene som kontrollerer oljereservene. Taktikken de siste årene har vært å skaffe seg støtte blant herskereliter gjennom å fore dem med våpen, og sørge for at de stadig står i strid med hverandre. Samtidig som en skulle gripe inn hvis en av dem ble for sterk i forhold til de andre.

Men strategene i Pentagon har vært lite fornøyd med denne ordningen. Mange har hevdet at før eller siden måtte USA etablere seg permantent i Midt-Østen. Og da fortrinnsvis i det landet som har mest olje,og som har vært USAs nærmeste allierte i området, nemlig Saudi Arabia. Sterke krefter i USA har bare ventet på en anledning til å gripe direkte militært inn i Midt-Østen.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.