IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Hva vi mener:

For USAs nederlag

George Bush har satt i gang en storkrig i Midt-Østen. Det er en krig han har pressa fram gjennom en systematisk militær opptrapping hele høsten. Alle forslag til mulige forhandlingsløsninger er skjøvet tilside. I stedet ser det ut til at han vil overlate et istykkerbomba Kuwait til Emiren. Konflikten dreier seg ikke om Kuwaits frigjøring. Krigen dreier seg om vilken rolle USA skal spille i det George Bush kaller “den nye verdensordningen”.

linje

Publisert: 01.02.1991

Allerede i juli, lenge før Iraks invasjon av Kuwait, hadde en arbeidsgruppe innafor NATO lagt fram et forslag til en ny NATO-strategi. Slutten på den kalde krigen krevde et nytt fiendebilde. Arbeidsgruppa kom med tre hovedoppgaver for det nye NATO: fortsatt holde Sovjet i sjakk, gripe inn overfor de urolige republikkene i Sørøst-Europa og tilslutt: sikre seg en mer avgjørende posisjon i den arabiske verden.

Nei til et verdenspoliti

Under dekke av et forsvar for Kuwait forsøker USA idag å sikre seg denne posisjonen. I en verden som står foran en dyp økonomisk krise, og hvor sosial uro truer med å spre seg fra den 3. verden og Øst-Europa til Vesten, er det av avgjørende betydning for USA å gjenvinne den posisjonen de hadde rett etter den 2. verdenskrig, da de fritt kunne gripe inn med militærmakt i alle land der deres interesser var trua.

Det er ikke tilfeldig at alle de statslederne som ser på USA som sin viktigste garantist i tilfelle de skulle bli trua av opprør nedenfra, også ser seg best tjent med blindt å støtte USA i denne konflikten.

Sjøl om Hussein, som alle de andre arabiske lederene, alltid tidligere bare har brukt palestinerne som et dekke for sin egen politikk, så har Hussein nå blitt tvunget til å sette Palestina-spørsmålet på dagsorden.

Dermed er søkelyset satt på Vestens hykleri. Det er ingen grunn til å se på Hussein som en anti-imperialist. Hadde han fått en åpning i høst ville han ha vendt palestinerne ryggen, akkurat som han har gjort så mange ganger før. Men USA ønska å vise verden hvem som bestemmer. Derfor har Hussein blitt tvunget inn i en konflikt som først og fremst dreier seg om imperialismens rolle og innflytelse i området og deres frie tilgang på olje.

Også Norge deltar aktivt i denne krigen. Norske piloter i NATOs Awacsfly og kystvaktskipet Andenes er to eksempler. Regjeringa bereder nå grunnen for å sende stridende soldater ved å klargjøre det juridiske grunnlaget for en slik opptrapping.

IS er uenig i to av kravene som reises i anti-krigsbevegelsen. FNs rolle i Gulfen har vist bedre enn noensinne hva organisasjonen har blitt brukt til de siste 45 år.

Å kreve en fredskonferanse i Midt-Østen er å bygge opp under illusjoner i et organ som domineres av imperialistmaktene og som er skapt i deres tjeneste. En slik konferanse ville kanskje endre noen grenser men det er utenkelig at den vil svekke Israel i vesentlig grad. Både palestinsk frigjøring og fred i området er og blir en illusjon så lenge Israel ikke svekkes.

"Irak ut av Kuwait"?

Vi mener at det er feil å reise parolen “Irak ut av Kuwait” i dagens situasjon. De viktigste argumentene for denne parolen synes å være at 1) for å være konsekvent anti- imperialist må man også være imot Irakisk imperialisme, og 2) kobling av Kuwait med Palestina-spørsmålet.

Selvsagt var vi imot Husseins invasjon. Men for hver dag som går blir flere og flere klar over at krigen ikke handler om Kuwaits frihet. At anti-imperialister legger noe annet i parolen enn det Bush og Brundtland gjør er en ting. Men de som er mot krig må si klart og tydelig at forutsetningen for fred er at USA trekker seg ut av området. Om forutsetningen for fred skal være Iraks tilbaketrekking er man med på grunnlaget for hele krigen. Det finnes intet annet valg for anti-imperialister enn å støtte den kampen de arabiske massene fører mot Midt-Østens diktatorer. De fleste av disse overlever bare med USAs støtte.

Det er en fornærmelse mot disse når folk i vest reiser parolen “Irak ut” i samme andedrag som “Israel ut”. Forfølgelsen av det palestinske folk har skjedd med støtte fra de samme statene som nå har "Irak ut" som sitt krigsrop. De samme statene som vil gjøre alt de kan for å opprettholde Israel som imperialismens vaktbikkje i Midt-Østen.

Siden opprettelsen har Israel vært imperialismens viktigste brohode i området.. De okkuperer fortsatt områder som folkerettslig tilhører Jordan, Syria og Libanon. USA har hele veien støtta Israel fordi staten utgjør et stabilt brohode for USA. Spesielt ettersom de andre støttepunktene i stadig sterkere grad ble trua gjennom revolusjonen i Iran og fare for opprør i både Tyrkia og Egypt.

Andre mener vi må kreve Irak ut av Kuwait for å ha et balansert syn på krigen. Når verdens stormakter er samla i et imperialistisk angrep på Irak, bidrar det bare til å oppretholde den ubalansen som disse herskerne allerede har skapt.

For USAs nederlag

Hvis man bare teller kanoner, panservogner, fly og soldater er det ingen tvil om hvem som kommer til å vinne krigen. Heller ikke hvis man ser på USAs massive industrimaskin. Men det er ikke bare slike ting som avgjør utfallet av en krig. Hvis det hadde vært tilfellet kunne Vietnam aldri har greidd å kaste ut USA.

Etter hvert som det blir stadig klarere at krigen dreier seg om USAs rolle i området så vokser motstanden. Allerede er et stort flertall av araberne på Iraks side. Diktatorene i Cairo og Damaskus er redde for at deres støtte til USA skal koste dem makta. Syria har kallt store styrker tilbake fra Libanon for å kunne slå ned demonstrasjoner og opprør.

Jo mer omfattende denne krigen blir, jo mer usikker blir stillingen for alle arabiske ledere som støtter USA. Men det er ikke bare der bevegelsen mot USA vokser.

I Tyskland, Spania og Portugal har hundretusener deltatt i demonstrasjoner. Arbeiderne ved Mercedes og BMW har deltatt i streiker mot krigen. Alt dette har gjort at regjeringa i Tyskland ikke har kunnet sende styrker til Gulfen. I andre vestlige land er også antikrigsbevegelser under oppbygging.

Et nederlag for USA må være et politisk nederlag. Et nederlag som påføres av massemobilisering mot de USA-støttede regimene i araberverden sammen med en politisk motstand både i USA og resten av verden. Det var en slik bevegelse, og oppløsninga av en demoralisert amerikansk hær som førte til imperialismens største nederlag noensinne i Vietnam. Men hva som skjer på den politiske fronten er sjølsagt avhengig av det som skjer på den militære. Vi har allerede sett hvordan SCUD-rakettene har gitt arabere et håp om at de ikke vil bli overkjørt enda en gang. Om USA lider militære tilbakeslag vil det øke mulighetene både for politisk motstand og for misnøye i militæret.

Dette betyr ikke at vi er for krig eller at vi mener at Hussein har noe med frigjøring å gjøre. Det betyr at som de bitreste fiender av kapitalistiske kriger og det imperialistiske systemet som frambringer krig, er vi ikke likegyldige til utfallet av det største militære angrepet siden 1945. Fred betyr ikke tomme ord og hyklerske konferanser. Fred betyr at USA må ut. Noe som er utenkelig med mindre de blir tvunget til det. Derfor er vi for USAs nederlag også militært.

Derfor solidariserer vi oss med dem som slåss mot USA-imperialismen, samtidig som de ønsker å velte Saddam, og herskere overalt. Ikke til fordel for nye amerikanske stråmenn, men til fordel for et virkelig demokrati.

Dette er en kraft som kan stoppe krigen. En slik bevegelse nedenfra vil ikke bare true USAs rolle som verdenspoliti. Det vil også være et slag mot alle diktatorene i området - inkludert Saddam Hussein.

For imperialismens nederlag og internasjonal sosialisme!


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.