IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Deltakende budsjettering i Oslo

Aksjon Deltakende Budsjettering krever at bystyret utreder et prøveprosjekt om deltakende budsjettering i Oslo. Nå leverer aksjonen inn kravet til bystyret, i form av en underskriftskampanje.

linje

Publisert: 25.10.2004

Deltakende budsjettering er en modell for å gi vanlige beboere medbestemmelse over offentlige budsjetter. Modellen er hentet fra den brasilske byen Porto Alegre, hvor rundt 50.000 mennesker er involvert i å lage byens budsjett.

Innbyggerne bestemmer over ca 15 prosent av byens totale budsjett. Denne ordningen har blant annet ført til bedre tilgang på vann, kloakk, transport og skoler for de fattigste. Modellen har spredt seg til flere andre land i Latin-Amerika.

Store deler av de nye sosiale bevegelsene oppfatter deltakende budsjettering som et skritt i retning av et mer demokratisk og rettferdig samfunn.

Ta staten tilbake

Hilary Wainwright, som har skrevet boken Reclaim the State, analyserer forsøk med deltakende budsjettering i Porto Alegre. Hun fremstiller modellen som et nytt alternativ til markedsstyring, et demokratisk alternativ i motsetning til både Sovjets forsøk på «kommando-økonomi» og etterkrigstidens vestlige sosialdemokratiske politikk.

Årsaken til at sosialdemokratiet ikke har klart å kontrollere kapitalen er ikke bare fordi presset fra «big business» er for stort, ifølge Wainwright. En viktig årsak er at sosialdemokratiet oppfatter politikk som et teknisk spørsmål som helst bør overlates til eksperter.

Sosialdemokratiet har et ovenfra-perspektiv på verden, noe som betyr at politikken er en hindring for å utløse det enorme omfanget av talent og kreativitet hos vanlige borgere. De ønsker ikke grunnplansdemokrati, og er derfor heller ikke i stand til å motstå presset fra kapitalen.

Parlamentarisk sosialisme

De mest entusiastiske tilhengerne av deltakende budsjettering ser for seg at det på sikt er mulig å erstatte pengemakt med folkemakt ved en stadig utvidelse av modellen. Dette progressive synet på modellen er en variant av parlamentarisk sosialisme, et ønske om å gradvis reformere bort det kapitalistiske systemet.

Den parlamentariske veien til sosialisme har blitt forsøkt flere ganger før. I Norge har den blitt forsøkt av både AP og SV, uten hell. Selv om de folkevalgte organene kan kontrollere kapitalen i langt større grad enn de er villig til å gjøre i dag, kan de ikke ta makten fra bedriftseierne og gi den til arbeiderne.

Et ekte demokratisk samfunn forutsetter demokratisk kontroll over produksjonsmidlene. Dessuten er den borgelige staten først og fremst et redskap for de som har økonomisk makt, med sitt rettsvesen, militære og politi.

Folkestyre

Likevel er det mange gode argumenter for deltakende budsjettering. For revolusjonære sosialister er ideen om at vanlige mennesker kan styre samfunnet helt grunnleggende. Porto Alegre-modellen fremmes og sprer seg som en del av en ny og internasjonal bevegelse mot krig og nyliberalisme. Altså som en offensiv strategi nedenfra, for en mer demokratisk og rettferdig verden.

Deltakende budsjettering kan engasjere mange, slik vil det kunne bli større press mot høyresidens nyliberalistiske offensiv. Det vil bli dannet nye nettverk. Flere vil se i praksis hva politikerne faktisk gjør i forhold til hva de lover, og disse erfaringene kan radikalisere de som deltar. De som deltar i prosessen vil komme opp i kjernediskusjonene som de nye bevegelsene står ovenfor: Massemobilisering eller lobby, er det nok ressurser til alle, reform eller revolusjon, trenger vi sjefer etc.

Hvis bystyret går med på å utrede et forsøk med deltakende budsjettering i Oslo, må det bevilges ekstramidler til forsøket. Hvis ikke kan de som deltar i prosessen lett ende opp som medansvarlige i å føre høyresidens usosiale politikk ut i livet. I verste fall kan deltakende budsjettering passivisere motstand mot nedskjæringer, fordi deltakerne blir ansvarliggjort og «kjøpt opp» ved at de får lov til å være med å bestemme.

Det er ikke noe demokrati i å være med å bestemme om det er fritidskubben eller eldresenteret som skal legges ned, i verdens rikeste land. Det er høyrebyrådet som setter rammene for hva bydelene har å rutte med, og det er høyreregjeringen som setter rammene for hva kommunene har å rutte med. Høyresiden ønsker nedskjæringer og privatiseringer, derfor passer de på at det er stram økonomi i bydeler og kommuner.


Disse er tilsluttet Aksjon Deltakende Budsjettering i Oslo så langt: Demokratisk Alternativ, Etterstadsletta vel, Fondet for Lokale Helseforsøk, Gamlebyen beboerforening, Internasjonale Sosialister, Groruddalen Miljøforum, Kontur, Kritisk Offentlighet og Oslo Byforum. Opprop og mer info her.

Monika Ustad


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.