IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Leder

Sjokkerende SV-støtte til Bush

Sjokkerte og vantro! Det er reaksjonen til store deler av SV, krigsmotstandere, arbeiderpartimedlemmer og andre på venstresiden etter at stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Kjetil Bjørklund, Bjørn Jacobsen og Hallgeir Langeland i utvidet utenrikskomite aksepterte en opptrening av irakiske soldater i Norge. Også partileder Kristin Halvorsen støtter vedtaket.

linje

Publisert: 16.09.2004

Bakgrunnen er at NATO, etter sterkt press fra USA, vedtok en slik opptrening på toppmøtet i Istanbul i juni.

Fra før har SV gått ut mot invasjonen og okkupasjonen av Irak og gått inn for å hente hjem de norske soldatene fra Irak. Det er derfor ikke mange som skjønner logikken bak partiets offisielle åpning for opptrening av irakiske styrker.

Djupedal, Halvorsen og Bjørklund forsvarer vedtaket med at enhver suveren nasjon må ha retten til å bygge opp militære styrker og politistyrker, som ifølge de, også er viktig for å bygge et stabilt demokrati på sikt. Problemet er jo imidlertid at disse styrkene vil bli brukt for å hindre irakere muligheten til å få nettopp sin egen nasjon.

Som internasjonalt ansvarlig i Oslo SV, Torgeir Holgersen, påpeker: «SVs stortingsrepresentanter er de eneste som ikke forstår at treninga av irakiske soldater i Norge er et bidrag til USAs okkupasjon i minst like stor grad som tilstedeværelsen av norske ingeniørsoldater i Irak.»

Et ja til opplæringen er langt på vei å akseptere at den USA-innsatte Allawi-regjeringen både er legitim og faktisk fører en riktig politikk for et demokratisk og selvstendig Irak. Hvis så var tilfelle burde SV-ledelsen ikke bare støtte opplæring, men også jobbe for å utvide «koalisjonsstyrkene» med norske soldater. Uten koalisjonsstyrkene ville jo ikke interimregjeringen overleve lenge.

Ikke bare vil de opptrente soldatene bli brukt til å forsvare krigsalliansens videre okkupasjon og undertrykking, men høyst sannsynligvis vil de på grunn av eksperttreningen stå i fremste rekke. De vil bli brukt for å utføre oppgaver som amerikanerne selv vanskelig kan utføre. Under beleiringen av den shimuslimske helligdommen, Imam Ali-moskeen i Najaf, var det for eksempel hele tiden snakk om å bruke irakiske styrker.

Krigsgeneralene legger ikke skjul på betydningen av disse. Ifølge USAs forsvarssjef Richard B. Myers er trening av irakiske soldater, som skal slåss selv eller sammen med «koalisjonsstyrkene», en vesentlig del av USAs strategi for å vinne tilbake initiativet fra «opprørerne».

«Timingen» i utenrikskomitestøtten er kritisk. Den sammenfaller med at USA har fått enorme problemer med okkupasjonen og mister kontrollen over stadig større områder, for eksempel byene Samarra, Fallujah, Ramadi og Baquba. USA søker derfor desperat legitimitet gjennom FN samt støtte fra andre land.

Hva den utvidede utenrikskomiteen ville mene om den norske opptreningen av de norske styrkene var før det overraskende møtet uklart. Ifølge krigsmotstander og leder av Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, lå AP an til å gå imot en slik opptrening. Men etter at SV støttet den kunne Thorbjørn Jagland trumfe gjennom også Arbeiderpartiets støtte, med argumentet om at AP ikke kunne stille seg til venstre for SV i utenrikspolitikken. Heller ikke Senterpartiet protesterte.

Heldigvis er SV langt fra samlet bak vedtaket. Tvert om har flere fylkeslag, deriblant Oslo, Sør-Trøndelag og Rogaland, reagert med kraftige uttalelser. Bergen SVs uttalelse viser hva støtten handler om: «Den irakiske regjeringen er innsatt av okkupantene, og mangler legitimitet i det irakiske folk. Dersom Norge deltar i opplæringen av irakiske soldater trekkes Norge enda mer med i okkupasjonen og bidrar til å forlenge USAs grep om Iraks territorium og ressurser. Det Norge gjør ved å trene irakiske regjeringssoldater, er å forlenge den tilstanden av kaos, krig og terror som preger Irak i dag. Norge blir dermed medansvarlig for volden mot det irakiske folket.»

«Å åpne opp for at treninga skal skje i Norge fungerer som en politisk støtteerklæring til Busregimet,» sier en uttalelse vedtatt i Oslo fylkesstyre av SV. «Støtten viser at SV lider av et demokratisk underskudd», sier Reza Rezaee, internasjonalt ansvarlig i partiet til Klassekampen.

Ifølge kilder i SV unnlot de revolusjonære og unge kreftene i SV, Siri Hall Arnøy og Audun Lysbakken, å gå ut med offentlig kritikk av støttevedtaket rett i etterkant fordi forsvarspolitisk talsperson i SV og selverklært pasifist Kjetil Bjørklund «er så snill og sympatisk».

Vedtaket illustrerer flere problemer ved SV og mer generelt måten reformistiske partier fungerer på: For tiden tilpasser SV seg til å havne i en såkalt «solidaritetsregjering» med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og nå er tiden inne for politisk kamelsluking, slik at SV skal bli spiselig for AP.

For det andre viser vedtaket hvor makten ligger i reformistiske partier, ikke hos medlemmene, men hos stortingsrepresentantene, som hele tiden står under et press mot ansvarlighet overfor systemets spilleregler, inkludert styringen av nasjonen. Det klassiske eksempelet på sosialisters prinsippbrudd og systemlojalitet skjedde ved første verdenskrigs utbrudd. Europeiske sosialistpartier hadde i forkant sverget dyrt og hellig på at de ikke skulle angripe arbeiderkamerater, som tilfeldigvis bodde i et annet land. Ved syretesten sto kun den tyske revolusjonære Karl Liebknecht ved prinsippet ved å reise seg i Riksdagen og erklærte at hovedfienden befant seg i ens eget land. Resten av partiene kastet seg inn i den patriotiske krigsmobiliseringen.

For det tredje viser reaksjonen til Lysbakken og Arnøy hvordan personlige sympatier og lojalitet til partimedlemmer kommer foran politisk konfrontasjon og uenighet.

For det fjerde viser støttevedtaket utopismen hos reformistene. Etter at SV-ledelsen skjønte den hadde tabbet seg ut overfor medlemmene, skrev de et brev til forsvarsministeren med krav om at de irakiske soldatene, trent opp til kamp i Norge, ikke måtte brukes internt i Irak. Som om et slikt brev gir SV, eller for den saks skyld den norske regjeringen, noen kontroll over hvordan USA ønsker å bruke soldatene i Irak. Støttevedtaket kaster også lys over begrensningene i dagens demokrati. På tross av flere meningsmålinger som viser at et flertall av nordmenn er mot okkupasjonen i Irak, viser det seg likevel at den norske eliten står nærmere USA enn sitt eget folk, for ikke å snakke om det irakiske folk.

Stortingspolitikere kan med andre ord ikke blindt stoles på i kampen for å skape en bedre verden. Uten et press nedenfra er det ingen garanti for at selv sosialistiske stortingsmedlemmer, for ikke å snakke om regjeringen, stemmer riktig.

I den politiske usikkerheten som oppsto etter USAs gjennombrudd i Bagdad, 20. mars 2003, sendte Norge en soldatkontingent til Irak, selv om regjeringen hadde lovt det motsatte. Nå, etter en lang sommerferie og få synlige krigsprotester, stemte også SV for styrkeopptrening. En uavhengig grunnplansbevegelse må bygges, enten parlamentarikerne er med på laget eller ikke.

SV-vedtaket skaper problemer for SV. Hvorfor stemme SV, når partiet mener det samme som Arbeiderpartiet? «Hvis ikke SV rykker ut og sier nei til treninga av irakiske soldater i Norge, mister SV enhver troverdighet som antikrigs- og antiokkupasjonsparti,» fremhever Torgeir Holgersen i et leserinnlegg i Klassekampen.

Men vedtaket er også et problem for antikrigsbevegelsen, som etter vedtaket kan oppfattes som å stå til venstre for SV og som mer islolert enn før. Den beste måten å hindre en slik isolering vil være at medlemmer og lag i Arbeidpartiet og SV, som er mot opptreningen, på alle mulige måter går ut mot USA-støtten.

For Hent Soldatene Hjem og andre antikrigsnettverk er konsekvensen at man må kaste alle kluter inn på å bygge opp en synlig motstand mot krigen og den norske deltakelsen. I Oslo betyr det å bygge antikrigsdemonstrasjonen den 23. oktober. I denne demonstrasjonen vil en av hovedparolene være «Ingen norsk opptrening av irakiske styrker». Dette gjelder både i Norge og i Irak. Den andre hovedparolen vil være «Stopp okkupasjonen. Ingen norsk støtte til Bush!».

Sistnevnte slagord henspeiler på hva den norske regjeringen og SV faktisk gjør med den norske krigsstøtten - bidrar til å hindre en isolering av USA og Bush i Irak. Konsekvensen er at Bush bruker norsk krigsdeltakelse for alt den er verdt i propagandakrigen.

Motstanden i USA viser imidlertid det andre USA og det store potensialet i krigsmotstanden. En halv million demonstrerende utenfor republikanernes landsmøte i New York City er et slående uttrykk for det folkelige synet på Irak-krigen.

Etter valget i USA i november står den seirende presidenten foran to valg: Å trekke soldatene ut fra Irak, med det nederlaget og den legitimitetssvikten dette vil innebære for USA. Alternativet er å sette større ressurser inn på å vinne krigen ved å øke antallet soldater. Den demokratiske presidentkandidaten Kerry har signalisert at han kan være villig til å sende 40.000 flere amerikanske soldater til Irak.

Kamp mot Irak-krigen er venstresidens, rettferdighetssøkeres og systemkritikeres sentrale oppgave i overskuelig fremtid.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.