IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Bok

En plan for globalt herredeømme

DET ALEX Callinicos forsøker å gjøre i dette heftet er å vise at Bush-administrasjonens plan blant annet med en krig mot Irak, er tuftet på en nøye utført analyse av hvilke økonomiske og geopolitiske trusler amerikansk kapitalisme er stilt overfor på lang sikt og hvordan planen inkluderer å gjøre nytte av 11 september og USAs nåværende militære særstilling, til å forandre den globale økonomiske og politiske maktbalansen ytterlige til egen fordel.

linje

Publisert: 06.02.2003

Et regimeskifte i Irak er høyst ønsket og rasjonelt i henhold til USAs oljeinteresser.

Forholdet til verdens største oljeprodusent, Saudi-Arabia, vakler, samtidig som USA sannsynligvis kommer til å importere 2 av 3 fat olje av totalt forbruk i 2020. I dag er tilsvarende tall 53 prosent. På grunn av dette frykter man at Saudi-Arabia ikke vil være i stand til å levere nok, selv om USA også får betydelige forsyninger fra andre land, blant annet Venezuela.

Økt skepsis til Saudi-Arabias antatte terroristforbindelser, antiamerikanske protester og landets OPEC-medlemsskap, som hindrer USA i å diktere viktige deler av verdens oljeproduksjon når det gjelder utvinningstempo, investeringer og priser, fører til at den amerikanske eliten vil ha flere bein å stå på.

Et USA-vennlig styre i Irak kan melde dette landet ut av OPEC og gi tilgang til det som enkelte eksperter, mener er utrolige 200 miliarder fat olje. Irak kan bli et kjempereservoar for å holde amerikansk kapitalisme i gang.

Callinicos henviser til diverse - forbløffende ærlige - rapporter, blant annet National Security Strategy, som forteller hvordan Bush-regimet er var for potensielle konkurrenter till USA. For eksempel hvis Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP), utifra en sterk vekst, per innbygger blir halvparten av Japans, vil landets totale BNP være 2,5 ganger USAs.

For sammenlignens skyld, var Sovjetunionen omtrent halvparten så velstående som USA gjennom mesteparten av den kalde krigen. Med andre ord kan Kina bli en stor utfordrer til USAs hegemoni; også fordi USA relativt sett stagnerer økonomisk. Derfor må supermakten handle raskt og posisjonere seg.

Og derfor irriterer dens ledere seg grenseløst over våpeninspektører og andre som drar ut tiden i Irak. Ut i fra en idé om at USA er uovervinnelig, er Bush optimistisk, men systemet han styrer er sårbart. USA har ikke total dominans, og derfor kan også antikrigsbevegelsen vinne. I denne sammenhengen er det sentralt å forstå USAs overordnede prosjekt og hvordan imperialismen fungerer globalt.

Thorleif Berthelsen

Alex Callinicos:
"Det amerikanske imperiets overornede strategi"
Forord av Knut Øygard
Internasjonale Sosialister 2003
52 sider, 30 kroner fra Tidsskriftsenteret (tlf. 22 20 17 89) eller fra en selger av Sosialistisk Arbeideravis


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.