INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=972


Hagen spiller ut det brune kortet

ET DRAP og en skyteepisode har utløst et voldsomt mediehysteri om innvandrere og kriminalitet. Media pisker opp en stemning som Carl I. Hagen kan surfe på. Flere Frp-utspill i velvillige medier varsler at Frp i sterkere grad vil spille på rasisme i valgkampen.

En pensjonist drept av to asylsøkere i Haugesund. En gjengrelatert skyteepisode på Gardermoen.

Disse hendelsene har utløst massiv medieoppmerksomhet om "kriminelle innvandrere". Statsministeren sier det er en "urovekkende kriminalitetsutvikling".

Avisene konkurrerer om å ha de mest tvilsomme skremslene og den som tjener mest på spekulative oppslag og hysteri er selvsagt Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet. En rekke utspill i juni tyder på at Frp vil trappe opp innvandrerhetsen i valgkampen.

Frps innvandringstalsmann Per Sandberg hevder at innvandringspolitikken "setter nordmenns liv i fare" og Hagen har påstått at innvandringen er "en trussel mot nasjonal sikkerhet".

"Nærmest daglig er vi vitne til kriminelle handlinger begått av Bondeviks 'flyktninger'," sier Frps stortingsrepresentant Per Sandberg. Han er forøvrig selv er dømt for vold mot en asylsøker.

Frp nektet å underskrive et opprop fra Senter mot etnisk diskriminering (SMED) som er ment å forhindre diskriminering og rasisme i årets valgkamp.

"Det må ikke være plass i vår demokratiske prosess for noen som åpenlyst eller i det skjulte oppfordrer til rasistisk motivert vold, fordommer eller diskriminering," heter det i oppropet fra SMED.

"Dette synspunktet deles ikke av Fremskrittspartiet," skriver Hagen og generalsekretær Geir Mo i begrunnelsen for å ikke undertegne.

Hagen og Frp synes altså det må være plass til oppfordringer til rasistisk vold i valgkampen.

- Vestlig kultur overgår alt

Det er ikke ovverraskende at Frp ikke vil forplikte seg til en rasismefri valgkamp. Men begrunnelsen er brunere enn hva Frp har kommet med på lenge.

"Vi vil ikke skrive under på et opprop som kan tolkes dit hen at tradisjonell kristen norsk kultur verdimessig er likestilt med fremmed kultur," skriver Hagen og Mo.

"I forhold til fremmede kulturer, og her tenker vi spesielt på islamistisk [!] kultur slik den kommer til uttrykk i en del land i Midtøsten, er vår vestlige sivilisasjon objektivt sett bedre egnet til å gi flest mennesker muligheten til å leve et godt liv," skrev Hagen og sentralstyremedlem Torgeir Høien på kronikkplass i Aftenposten.

Den vestlige sivilisasjon "overgår alle andre sivilisasjoner" og for dem er det ikke tvil om at vestlig kultur "objektivt sett er verdens fremste sivilisasjonsbygger", sier de to.

For Frp er det er ikke lenger bare slik at "innvandrere skaper problemer" - nå har de en laverestående kultur. Frp har alltid spilt på rasisme når de har ment at det er noe partiet vil tjene på. Med økende arbeidsledighet og med mediefokus på kriminalitet blant innvandrere regner de med at syndebukktankegang kan være en valgvinner.

Det kan det også bli, dersom vi ikke viser nulltoleranse overfor rasismen.

"Oversvømmes"

At andre partier har undertegnet SMED-oppropet betyr ikke at de vil konfrontere Frps brune utspill. Når Aps innvandringspolitiske talskvinne Signe Øye sier at Hagen har litt rett er det bare å kaste mer bensin på Frps bål. Regjeringa - som faktisk står for stengte grenser - er heller ikke i stand til å konfrontere Frp.

"Nå oversvømmes vi av asylsøkere," sa Hagen i debatt med kommunalminister Erna Solberg på NRK radio.

Til sitt forsvar sa Solberg blant annet at "vi uttransporterer faktisk flere enn mange andre land gjør." Hun har dessverre rett, men når Hagen og andre kjører fram de mest horrible utspill kan selv Jern-Erna framstå som en liberaler.

Hagen snakker ikke bare om å sperre inn de "farlige" asylsøkerne. Han vil også sperre inn "enhver som det er risiko for å tro vil begå tyverier"!

Det vi oversvømmes av er rasistiske løgner fra media, politi og politikere. Kripos-sjef Arne Huuse og Frp hevder at innvandringen må begrenses for å få ned kriminaliteten. Med god hjelp av media bruker de noen få hendelser til å skape inntrykk av at Norge oversvømmes av voldskriminalitet begått av innvandrere.

Det har de ikke grunnlag for.

Oslopolitiets egen statistikk viser faktisk en nedgang i anmeldte voldslovbrudd på 11 prosent de første fem månedene i år. Særlig var det en nedgang i den grovere volden (17%).

I Norge har anmeldt voldskriminalitet økt de siste åra, men den minst alvorlige volden står i følge Statistisk Sentralbyrå for nesten hele økningen.

Frp og media bruker drapet på en pensjonist i Haugesund til det ytterste. Men tall fra Kripos viser at det har vært rundt 40 drap nesten hvert eneste år de siste 15 åra.

Forskning om kriminalitet viser at registrerte lovbrytere ofte er unge menn med lav inntekt, bosatt i byer, med liten utdanning og løs tilknytning til arbeidslivet. Samtidig viser statistikk at innvandrere har lavere utdanning enn nordmenn, lavere andel sysselsatte, lavere inntekt - altså generelt lavere levekår.

Likevel står innvandrere for en liten del av kriminaliteten. I en rapport om innvandrere og kriminalitet skriver Statistisk Sentralbyrå at "innvandreres kriminalitet utgjør en beskjeden andel av den totale mengden lovbrudd som blir begått i Norge". Rapporten viser at innvandreres "overrepresentasjon" særlig var innen brudd på veitrafikkloven, naskeri og andre forseelser.

Du vil ikke se noen utspill fra Frp om "deres farlige kultur" eller hysteriske medieoppslag om følgende overrepresentasjon: Menn utgjør ca halvparten av befolkninga i Norge, men over 80 prosent av gjerningspersonene for lovbrudd.