INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=788


Tortur er krigens vesen, soldatene ut NÅ!

DE SISTE ukers mediakjør med avsløringene av okkupantenes tortur og mishandling av irakiske fanger viser med all tydelighet hva alt snakket om frigjøring og demokrati dreier seg om. Det dreier seg om undertrykking, rasisme, vold og umenneskelighet. De øverste ansvarlige er George W. Bush og Tony Blair.

Deres forsøk på å plassere skylda hos menige amerikanske og britiske soldater er ynkelig, men dessverre ikke overraskende. Denne taktikken er velkjent. Herskere prøver alltid å komme seg unna sine avskyeligheter med å plassere skyld og ansvar hos vanlige folk.

Som vist på annen plass i avisa står CIA og militær etterretning i spissen for den amerikanske torturen i Irak. Når da president Bush velger ut en mann som John Negroponte - sjef for dødsskvadronene i Sentral-Amerika på 80-tallet - til "ambassadør" i Irak, bare bekrefter det hva "frigjøringen" handler om: amerikansk makt, amerikanske interesser, amerikansk økonomi. Vi kommer til å få se flere grusomheter fra okkupantenes side i ukene framover. Det er derfor de vil ha Negroponte til Bagdad under det kommende quisling-regimet som skal overta 30. juni. Fra 14 militærbaser og med tusenvis av okkupasjonssoldater i landet vil undertrykkinga fortsette.

Tortur er en del av krigens vesen. Vi så det på Balkan i 1999, og vi ser det i Irak nå. Vi så det i Vietnam, og vi ser det på Guantanamo Bay. Behovet for å demonisere og umenneskeliggjøre fienden, er en del av imperialistiske krigers natur. Som John Pilger skriver i Daily Mirror, er det ett element som forekommer i de fleste koloniale okkupasjoner. Dette elementet er rasisme.

I Kenya i 1950-åra slaktet britene anslagsvis 10 000 kenyanere og drev konsentrasjonsleire der forholdene var så jævlige at 402 innsatte døde i løpet av bare en måned. "Tortur, pisking og mishandling av kvinner og barn var helt vanlig", skriver Pilger.

Når Paul Wolfowitz, den kanskje viktigste arkitekten bak invasjonen av Irak, har snakket om "slanger" og "drenere sumpene" i de "usiviliserte deler av verden", er det derfor ikke noe nytt.

Torturen og drapene i Irak vil fortsette til vi tvinger Bush og Blair til å sende soldatene ut av landet.

Det er i denne situasjonen at norske myndigheter har funnet ut at de skal ikke trekke tilbake alle norske militære i juni likevel. Etter press fra USAs utenriksminister Colin Powell, har Stortingets utvidede utenrikskomité vedtatt at de norske stabsoffiserene fortsatt skal være i Irak. Regjeringspartiene fikk bare støtte fra Frp i denne saken.

Med dette vedtaket demonstrer regjeringa så til de grader sitt behov for å blidgjøre USA. Torturavsløringene forandrer ingenting, sa Erna Solberg på Høyres landsmøte. Det er klare ord. Norge støtter torturen, rasismen og alle grusomhetene som Bush, Blair, Rumsfeld og de andre krigsforbryterne står ansvarlig for.

USA har enorme problemer i Irak nå. Ved å "hjelpe" dem til å trekke troppene ut, kan vi bidra til forhindre økt undertrykking og flere grusomheter. Hvis USA kommer seg gjennom denne krisa og får fortsette, kan resultatet bli nye amerikanske imperialistiske eventyr. Det betyr mer krig, mer blod, mer tortur, mer terrorisme. Det må ikke skje.