INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=746


Stengte grenser er kriminelt!

RUNDT 50-60 mennesker samlet seg 15. juni foran regjeringsbygget i Akersgata for å protestere mot den stadig strengere og mer kyniske norske asylpolitikken. Norske myndigheter har ved flere anledninger sendt iranske asylsøkere tilbake til tortur og død.

Initiativet til demonstrasjonen ble tatt av Iranske Asylsøkeres Støtteorganisasjon i Norge, Komola - Kurdistans revolusjonære organisasjon av toilere i Iran, og Blitz.

Kommunalminister Erna Solberg har i løpet av de siste to-tre åra gjennomført en umenneskelig og kynisk innstramning av den norske asylpolitikken. Asylsøkeres menneskerettigheter er redusert til en vits. Solberg har som mål ikke bare å redusere, men halvere antallet som søker asyl i Norge. 48-timersregelen som ble innført 1. januar i år, gjør at asylsøkere fra på forhånd utpekte land mister enhver rett til individuell behandling.

Solberg og utlendingsmyndighetene har bestemt at visse land (mange fra Øst-Europa) er trygge. Det vil si at asylsøkere fra disse landene ikke har beskyttelsesbehov. Søknadene deres ses derfor som grunnløse, og søkerne betegnes som lykkejegere. Bare en måned etter at 48-timersregelen ble innført, bestemte Solberg at regelen skal gjelde flere flyktningegrupper hun synes det kommer for mange av.

Farhad Ramini fra Iranske Asylsøkeres Støtteorganisasjon holdt appell under demonstrasjonen. Han fortalte blant annet om hvordan diktaturet i Iran behandler politiske fanger i fengslene. Iranske Asylsøkeres Støtteorganisasjon i Norge har da også ved flere anledninger kritisert norske myndigheter for å sette asylsøkere i livsfare ved å sende dem tilbake til Iran.

I en løpeseddel for demonstrasjonen leser vi at norske myndigheter i februar i år sendte den iranske politiske flyktningen Esmail Yuesefi tilbake til Iran. Her ble han arrestert på flyplassen og to uker senere ble han funnet drept, påført store hodeskader og med synlige spor etter grov mishandling.

Det hører med til historien at Yuesefi og hans norske advokat hadde advart om at dette kunne skje. Men norske myndigheter sto på sitt og hevdet at han ikke oppfylte kriteriene for beskyttelse.

Blant appellantene var også Baki fra Komola. En rekke av deres medlemmer har fått avslag på asylsøknaden i Norge. De skal returneres til et Iran der deres medlemmer blir systematisk drept og torturert. Ifølge norske myndigheter oppfyller heller ikke Komala-aktivister kriteriene for politisk asyl.

Erna Solbergs innstramminger er mange. Norskundervisningen på mottakene ble avviklet i januar 2003. Irakiske asylsøkere er blitt forsøkt sendt hjem med en blanding av tvang og "frivillig hjemreise" med et engangsbeløp på 10 000 kroner som "premie". Akkurat dette tiltaket fikk sterk kritikk av FNs høykommisær for flyktninger.

De såkalte ureturnerbare asylsøkerne har mistet alle rettigheter i Norge. Dette er personer som har fått avslag på asylsøknaden, men som av ulike grunner ikke kan kastes ut av Norge. Det kan være folk med ukjent identitet, mennesker som ikke kan skaffe seg utreisepapirer fordi hjemlandet ikke har noen sentral statsmakt. Disse personene har ikke rett til å arbeide, ikke rett til sosialhjelp og ikke rett til å gifte seg - bare for å nevne noe. Til og med Utlendingsdirektoratet har kommet med forsiktig kritikk av Solbergs umenneskelige regime. Der har man anbefalt at de får opphold når de har vært i Norge mellom 5 og 10 år.

Regjeringas politikk overfor de "ureturnerbare" har fått krass kritikk fra den Europeiske Kommisjonene mot Rasisme og Intoleranse (ECRI), men Solberg uttalte til Aftenposten at de ikke ville følge rådene derfra. Hun er en meget effektiv representant for den statlige rasismen.

Norske myndigheter synes det kommer for mange asylsøkere hit. Det har vært begrunnelsen for å stoppe behandlingen av asylsøknader fra somaliere det siste året. Men Erna Solberg stenger ikke grensene hvis det kommer "for mange" svensker hit. Under kapitalismen åpnes og stenges grensene utfra økonomiske behov, og grensekontroll vil alltid være rasistisk fordi det er en rasistisk stat som gjennomfører den.

Norge er med i Schengen-samarbeidet sammen med EU. Målet er å gjøre det vanskeligst mulig for mennesker fra fattige land å bosette seg i Europa for å kunne leve et bedre liv. De vestlige industrilandenes politikk overfor fattige land, for eksempel ved sende store mengder subsidiert ris inn på det afrikanske markedet, skaper fattigdom, nød og desperasjon i disse landene. Det er grunnen til at mennesker herfra "søker lykken" i Vesten. Men det er ikke kriminelt. Det er en menneskerett å kunne bosette seg der en ønsker. Det kriminelle er å systematisk jobbe for at fattige og desperate mennesker stenges ute fra mulighetene til et bedre liv. Åpne grensene nå!