INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=695


Til kamp mot arbeidsgivernes offensiv

I DE SISTE ukene har vi sett flere eksempler på kapitalistenes og deres regjerings angrep på vanlige arbeidere. Vi har fått pensjonskommisjon, forslag til arbeidslivslov og nå sist regjeringas nye skatteforslag. Alle forslagene er en gavepakke til de rike, men ingen av dem er foreløpig vedtatt. Vi er også midt inne i tariffoppgjøret i privat sektor, og det er i skrivende stund brudd og mekling over hele linja. Den første streiken, i regi av Fellesforbundet, kan starte 1. april.

Regjeringas skatteforslag tar sikte på å gjennomføre skattelettelser for 12 milliarder kroner de neste tre åra. Formueskatten skal halveres over en periode på tre år, og målet er å fjerne den helt. Ifølge Dagbladet vil dette bety at 10 av Norges rikeste menn får en årlig skattelette på minst 80 millioner kroner. Den som kommer best ut, er Kjell Inge Røkke som sparer 13,6 millioner kroner. Den som kommer dårligst ut, er Jens Ulltveit-Moe som sparer bare 4,9 millioner.

En vanlig lønnsarbeider med inntekt på 200 000 kroner og ingen formue, får en årlig skattelette på 1540 kroner ifølge Dagsavisen.

Kapitalismen har mange armer, og alle er ikke like synlige hele tida. Uansett gjelder det å utnytte mulighetene som finnes til å slå tilbake. Akkurat nå er tariffoppgjøret i Norge en slik mulighet. Om det blir streik blant Fellesforbundets medlemmer vites i skrivende stund ikke. Det kan se ut som regjeringa vil tre hjelpende til med lovfestet tjenestepensjon i privat sektor. Selv om pensjonskravet har stått helt sentralt hos Fellesforbundet, er spørsmålet også hvordan Bjørndalen og forhandlingsutvalget stiller seg når det gjelder andre krav. Vil de gi seg i bytte mot pensjon?

Motstanden mot høyresidas nyliberalistiske politikk får forskjellig uttrykk, som for eksempel parlamentariske valg og streiker. I Italia var det 26. mars generalstreik mot kutt i pensjoner, og i Frankrike har arbeidere vært ute på gata og protestert mot pensjonsforverringer.

Det franske regionalvalget nylig var et sviende nederlag for president Chirac og hans konservative statsminister Raffarin. Jean-Pierre Raffarin har prøvd og vel delvis klart å gjennomføre kutt i pensjon, utdanningsvesen og arbeidsløshetstrygd. Sommeren 2003 ble han møtt av voldsomme og godt organiserte streiker der lærerne spilte en helt sentral rolle. Sentrumvenstre-koalisjonen, bestående av sosialistpartiet, kommunistpartiet og de grønne, fikk hele 49,8 prosent av stemmene på landsbasis og ser ut til å overta styringa i 20 av 22 regioner i Frankrike.

Det nytter å slåss mot kapitalismens forverringer. Det er en historisk erfaring som den internasjonale arbeiderklassen har gjort gang på gang, også i Norge. Et eksempel er renholderne ved NSBs base i Trondheim. De gikk ut i ulovlig streik for å redde sine egne jobber i forbindelse med konkurranseutsetting av renholdet, og de vant selv om seieren også har sine negative elementer.

Arbeiderklassen har all grunn til å streike i Norge i dag. Forverringer i velferden og de stadig økende forskjellene mellom superrike kapitalister og vanlige folk, er grunn bra nok. Tariffoppgjøret er en del av dette helhetsbildet. Hva som kommer til å skje vet vi fremdeles ikke, men hvis det blir streik eller streiker, har sosialister en soleklar plikt til kaste seg inn i kampen og være med på å bygge en slagkraftig bevegelse.