INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3887


Steng Trandum asylfengsel

En rekke organisasjoner har gått hardt ut mot forholdene på Trandum utlendingsinternat. Etter mange år med kritikk og påfølgende justeringer, tyder ingenting på at situasjonen har blitt bedre. Den eneste løsningen er å stenge hele fengselet.

Trandum brukes til å internere asylsøkere som ikke forlater Norge frivillig, eller i tilfeller der politiet mistenker at asylsøkere oppgir feil identitet. Kombinert med en jernhard asylpolitikk, betyr dette at asylsøkere fra land som Irak, Etiopia, Iran, Afghanistan og de palestinske områdene blir fengslet uten å ha gjort noe kriminelt. Det eneste «gale» de har gjort er å be om grunnleggende menneskerettigheter eller å være papirløse.

Og ikke nok med at asylsøkere fengsles: Trandum er et mye verre sted enn vanlige fengsler.Cellene er verre, sikkerhetsprosedyrene er strengere og mangelen på rettigheter er sjokkerende. Trandum er skreddersydd for å bryte ned mennesker som allerede er i en fortvilt livssituasjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) har drevet Trandum utlendingsinternat siden 1. juli 2004. Før dette ble stedet drevet som asylmottak. Ifølge utlendingsloven kan asylsøkere interneres på Trandum i inntil 12 uker, og enda lenger om «særlige grunner foreligger». Minst 100 personer sitter årlig fengslet lenger enn de skal (Aftenposten 12.12.11). Noen har sittet fengslet over ett år (Svartebok over norsk asylpolitikk, 2012). I 2012 ble det bygget en ny fløy, og asylfengselet har kapasitet til å huse rundt 120 innsatte. Trandum består av fire avdelinger: en familie- og barneavdeling, to enslige- og varetektsavdelinger og en sikkerhetsavdeling. I følge PU jobber det rundt 120 sivilt ansatte «transportledsagere» med begrenset politimyndighet innen utlendingsfeltet på Trandum. Et privat legefirma innen almenn medisin er tilknyttet asylfengselet, men ingen psykologspesialister eller psykiatere er tilknyttet institusjonen.

Blant organisasjonene som har kritisert forholdene på Trandum er FN’s torturkomite, Europarådets torturkomite, Advokatforeningens menneskerettsutvalg, sivilombudsmannen, Foreningen av tolvte januar, Rødt, SV, Venstre og Amnesty. Både Ny Tid og Morgenbladet har omtalt Trandum som «norges Guantanamo».

I boka «svartebok over norsk asylpolitikk» sier forfatter Rune Berglund Steen at «Trandum er et annet eksempel på at institusjonene avviste asylsøkere henvises til, langt på vei har eksistert utenfor samfunnets ordinære standarder for statlig maktutøvelse. Disse institusjonene framstår som en naturlig forlengelse av den harde politiske retorikken» (2012).

Rutinemessige overgrep på Trandum er blant annet vekking hver halvtime hele natten, isolering, plassering av flere personer på en celle, at de innsatte må stå nakne over et speil, utilstrekkelig klageinstans (man kan legge en lapp i en postkasse) og overvåkning når man dusjer og går på do.

I 2009 anmeldte Venstres Trine Skei Grande Politiets Utlendingsenhet for tvangsmedisinering i forbindelse med deportasjoner fra Trandum. PU innrømmet tvangsmedisinering i en rapport til justisdepartementet etter flere mediaoppslag i VG. Avisa hadde fått tilgang på interne PU-rapporter fra trandum som fortalte om tvangsbruk av beroligende midler på innsatte som skulle deporteres. Ansatte fortalte VG at innsatte ble kraftig dopet ned med stoffer som stesolid og nozinan. Den Norske Legeforeningen reagerte kraftig på praksisen, og viste til et vedtak i foreninga fra 2006 som sier at leger prinsipielt ikke skal delta i tvangsmedisinering ved utsendelse av asylsøkere. Saken ble likevel henlagt av SEFO i 2011, som anså den som foreldet og konkluderte med at «intet straffbart forhold var ansett bevist». SEFO mener at det ikke kan bevises at tvangsmedisinering har skjedd etter 2007, selv om VG har dokumentert tvangsmedisinering etter 2007.

Et dokumentert tilfelle fra 2011 viser at en psykisk syk ble hentet ut av behandling, plassert i isolasjon og deportert ved bruk av “body cuffs” (Marit Grønseth, Nye meninger 10.9.12).i «Svartebok over norsk asylpolitikk» forteller Berglund Steen om en advokat som i 2012 fikk advarsel mot å fortelle klienten sin at han skulle deporteres dagen etter. Dersom hun fortalte det og klienten utagerte, ville de legge ham i body cuffs over natta, fikk hun høre. Politiets Fellesforbund skriver om “body cuffs” på sin hjemmeside: ”Det håndjernbaserte systemet består av metalllåser, et hoftebelte og reimsystem som gjør at den som setter utstyret på en annen får full kontroll over vedkommende” (pf.no 2.2.10).

Det har skjedd flere selvmord på Trandum. Det finnes imidlertid ingen statistikk som viser hvor mange, da selvmord på asylmottak og utlendingsinternatet bare registreres som dødsfall. Det er dokumentert at en suicidal somalisk asylsøker i slutten av 30-årene tok livet sitt på et toalett på Trandum i 2006, mens to vektere stod utenfor toalettet.

Det mest positive som noensinne har skjedd på Trandum må ha vært politistreiken sommeren 2012, da 46 asylsøkere ble «søkk borte » etter at de ble sluppet fri.

Det er behov for en samla kampanje for å stenge asylfengselet. Dersom flere av organisasjonene som har kritisert Trandum går sammen, bør det være mulig å få stengt Norges Guantanamo. Stedet er en stor skamplett, også for de av oss som ikke tror på myten om at norge er en forkjemper for demokrati og menneskerettigheter.

Monika Ustad

Intervju med en besøkende på Trandum

Mohammed Al-Hamss har besøkt venner på Trandum asylfengsel to ganger høsten 2012. Al-Hamss er fra Gaza, og er utdannet innen internasjonal lov og menneskerettigheter. Vi spør hvordan han opplevde besøket.

Hva sjokkerte deg aller mest da du besøkte Trandum?

Det som sjokkerte meg mest var hvordan det så ut. Da jeg så hvordan de hadde bygd det, det er verre enn et vanlig fengsel. Jeg tenkte umiddelbart på Guantanamo. Gjerdet rundt Trandum er så høyt. Jeg måtte gjennom fem eller seks låste dører for å komme inn på besøksrommet. Jeg ble fratatt alle elektroniske eiendeler, og måtte gå gjennom en metalldetektor slik de har på flyplassene. Det at de har lagt stedet til et militært område er også skremmende.

Vil du si at Trandum bryter menneskerettighetene?

Selvfølgelig. De som er internert på Trandum er ikke kriminelle, de er asylsøkere. Systemet på innsiden er dessuten forferdelig. Vennene mine fortalte at de ble låst inn alene på cellene tre ganger i døgnet, de ble låst inn hele natta, deretter en periode på formiddagen og en periode på ettermiddagen. De fikk ikke lov å bruke mobiltelefon, internett eller andre elektroniske enheter, som for eksempel ipod eller spill, noe sted på Trandum. De eneste jeg visste om som behandles så hardt, er farlige kriminelle eller politiske fanger i israelske fengsler. En av vennene mine fortalte at han ble kledd naken og plassert over et speil hver gang han skulle forlate Trandum for å prøve saken sin for retten. De som plasserer folk på Trandum bryr seg ikke om hvordan disse menneskene har det og hva som skjer med dem. De som jobber på Trandum behandler de innsatte verre enn i vanlige fengsler. Breivik har flere rettigheter enn de innsatte på Trandum, han hadde for eksempel internett på cella.

Hvordan havnet vennene dine på trandum?

Vennene mine kom til norge fra Vestbredden for å søke asyl. De flyktet fra den israelske okkupasjonen og fra en hard situasjon for å finne et trygt liv og menneskerettigheter i et annet land. Dette er grunnen til at de kom til norge. Her fant de imidlertid enda større brudd på menneskerettighetene enn i de palestinske områdene. Den ene av vennene mine er papirløs, og begge har fått avslag på søknad om asyl. Den ene ble arrestert utenfor en Kiwi-butikk, mens den andre ble arrestert på Oslo S. Etter arrestasjonen ble de plassert i glattceller hos politiet og senere frakta til Trandum. Ingen av dem har gjort noe kriminelt.

Hvilken beskjed bør menneskerettighetsforkjempere gi til myndighetene om Trandum?

Respekter menneskerettighetene -steng Trandum umiddelbart!