INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3756


Mer av det som ikke virker

Kan et menneske være ulovlig?” spør Norsk Folkehjelp og en rekke andre organisasjoner i en ny, bred kampanje som setter fokus på de papirløses situasjon. Fredsinitiativet inviterer til demonstrasjon for kravet ”Norge og NATO ut av Afghanistan!” i oktober. Og i november får vi Globaliseringskonferansen.

Alle disse initiativene kan bidra til å få opp presset som kan endre norsk asylpolitikk og trekke Norge ut av krigen. Det er på høy tid at venstresida utfordrer regjeringas USA-lojale politikk. Vi ser et oppsving i kritikk av regjeringa fra venstre, og høsten byr på store muligheter for bevegelsene mot krig og rasisme.

Motstanden mot krigen i Afghanistan har aldri vært større i Norge. Det er et helt annet fokus på krigen nå enn for bare et halvt år siden; forskere, pensjonerte offiserer og redaksjoner kappes nærmest om å ha den mest kritiske innretningen. Og det er åpenbart for alle hvor mye USA sliter i Afghanistan, ikke minst etter Wikileaks sine avsløringer. Motstanden mot okkupasjonsstyrkene i Afghanistan blir stadig sterkere. Nederland har trukket seg ut, og Canada er på vei til å gjøre det samme. Det har blitt avslørt at den norske regjeringa har fortiet drap på sivile. Dette er det rette tidspunktet å sette inn støtet mot krigen.

Den norske asylpolitikken står også på dagsorden i større grad enn på lenge. Fokuset er kanskje størst på situasjonen til de papirløse asylsøkerne, som lever uten rettigheter på ubestemt tid. Brannene på Lier og Fagerli ventemottak i sommer gjorde at de elendige forholdene på ventemottakene kom i søkelyset. Flere organisasjoner har gått ut med krav om amnesti for papirløse og ureturnerbare. Asylsøkere med endelig avslag må få oppholds- og arbeidstillatelse etter 15 måneder i landet, krever Rødt. Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) foreslår at barn får opphold etter tre års botid og voksne etter fem år etter endelig avslag på søknad om opphold. Norsk Folkehjelp, NOAS og SEIF krever rett til ny vurdering av asylsøknaden fem år etter endelig avslag. Sverige har gitt oppholdstillatelse til 17 000 asylsøkere med avslag. I Finland får papirløse opphold to år etter endelig avslag hvis de fortsatt er i landet. Norge er blant landene i Europa som fører den strengeste politikken mot papirløse. Foreløpig sier imidlertid regjeringa at amnestiordninger er uaktuelt.

Det er noe sykt med en såkalt venstresideregjering som fører en strammere asylpolitikk en høyresida gjorde, og som framstiller papirløse asylsøkere som kriminelle. Rundt 32 000 innvandrere oppholder seg illegalt i Norge, ifølge Statistisk Sentralbyrå. De nektes grunnleggende rettigheter, blant annet retten til å brødfø seg selv. Ifølge utlendingsdirektoratet bor minst 1200 barn under 18 år med utreiseplikt på asylmottak. Kampanjen ”Kan et menneske være ulovlig?” setter fingeren på noe helt grunnleggende. Alle mennesker skal ha de samme rettighetene, uansett hvor i verden de er født og hvilken sosial bakgrunn de kommer fra.

Etter opptøyene på Lier og Fagerli ventemottak, velger regjeringa oppskriften ”enda mer av det som ikke virker” i stedet for å finne en løsning for asylsøkerne som verken kan sendes ut eller jobbe og utdanne seg i Norge. UDI går inn for å opprette et spesielt godt bemannet mottak der personer i ventemottak som opptrer truende og voldelig kan plasseres. UDI foreslår at Justisdepartementet sørger for en hjemmel for frihetsberøvelse, altså fengsling av asylsøkere som protesterer mot menneskerettighetsbruddene. «Asylsøkerne som frihetsberøves vil kunne flyttes over til ordinære utreisesentre når de begynner å samarbeide med norske myndigheter om å avklare identiteten sin og reise frivillig til hjemlandet,» skriver UDI på hjemmesida si.

Samtidig er regjeringa er i ferd med å innføre et EU-direktiv som vil gjøre det mulig å holde utlendinger uten lovlig opphold fengslet i halvannet år. Et forslag om å senke beviskravet for fengsling av utlendinger med uklar identitet eller personer som kan unndra seg tvangsretur er nå ute på høring. Dette begynner å minne faretruende om situasjonen vi ser i land som Italia og USA, der fengsling av asylsøkere er utbredt. Rundt 400 000 papirløse immigranter sitter bak lås og slå i USA. Private selskaper tjener store penger på asylfengslene.

Sommerens drøyeste uttalelse fra Stoltenberg & co var kanskje påstanden om at innstrammingene i asylpolitikken bidrar til å senke terrorfaren. Det er pill råttent å fremstille ofrene for norsk asylpolitikk som potensielle terrorister. De fleste av de det er snakk om er på flukt fra terror, poengterer Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Terror kan bare bekjempes ved å gjøre verden bedre, ikke ved å gjøre den mer undertrykkende.

At regjeringa kriminaliserer asylsøkere samtidig som Norge deltar i USAs krig i Afghanistan, er ingen tilfeldighet. Over hele Vesten ser vi eksempler på kriminalisering av ofrene for imperialistiske kriger. Svaret på kriminaliseringen må være kamp mot rasisme og krig, og samtidig kamp for en verden med åpne grenser og like rettigheter for alle.

I sommer har vi sett at det finnes sterke kritiske røster, og vi har sett at regjeringa kan la seg presse. Nå kan vi se fram til en aktivistisk høst full av demonstrasjoner, møter og protester. Kreftene til venstre for regjeringa må sørge for at det økte engasjementet fører til reelle endringer i norsk politikk.