INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3683


Etter EU-valget - Ingen talerstol for rasister

Hva er bakgrunnen for ytre høyres vekst, slik vi så i valget til EU-parlamentet? Og hvordan vi kan stanse oppslutning om rasistiske idèer og organisasjoner?

7. juni opplevde Europa et politisk gjennombrudd for flere høyreekstreme partier i valget til nytt EU-parlament. Fram til 2014 vil rasistiske partier stille fra Nederland, Storbritannia, Østerrike, Hellas, Romania, Ungarn, Slovakia og Finland spre sitt grums fra de folkevalgtes talerstol i Strasbourg. Av de over 700 delegatene, kommer drøyt 30 representanter fra slike partier.

I Storbritannia fikk fascistpartiet British National Party (BNP) inn to parlamentarikere, både partileder og Holocaust-fornekter Nick Griffin og tidligere National Front-leder Andrew Brons, som er mest kjent for å ha latt seg avbilde i naziuniform.

Nesten én million briter, det vil si 8,4 prosent stemte på det høyreekstreme partiet. BNP gjorde, som Geert Wilders Frihetsparti (PVV) i Nederland og Nasjonal Front i Frankrike, den såkalte kampen mot islam til et hovedtema i valgkampen. Wilders er tidligere nektet innreise i Storbritannia på grunn av sine anti-muslimske uttalelser. For øyeblikket leder han Nederlands neste største parti.

Motstand

Reaksjonene har ikke uteblitt på grasroten. Dagen etter valget ble Griffin angrepet med egg og jaget vekk fra en pressekonferanse i London. Demonstranter ropte ”Off our streets, nazi scum”.

Unite Against Fascism (UAF), en paraplyorganisasjon for flere antirasistiske grupper og fagforeninger, omtalte aksjonen som en seier for befolkningen. UAF lover at BNP vil bli møtt med motstand overalt de viser seg, og at deres politikk ikke representerer et flertall og at folk må stå opp å kjempe for et verdig samfunn.

Slike aksjoner og massemobiliseringer vil, ikke bare i Storbritannia, men i resten av Europa bli prekært framover. EU vil nå gi rasistpartiene millioner i overføringer og store kontorer med flere titalls ansatte. I tillegg får Griffin og Brons såkalte høysikkerhets-pass til det britiske parlamentet som medlemmer av EU-parlamentet.

Høsten 2008 tok politiske partier og fagforeningen IG Metal i Køln i Tyskland initiativ til protest da rasistgrupper ville arrangere ”Nei til moské”-konferanse. Alliansen ”Ekte Køln mot rasisme” samlet flere tusen til demonstrasjoner og hindret at konferansedeltakerne nådde fram. Taxisjåfører nektet å kjøre dem og hoteller avlyste bestillinger med et ”Ikke velkommen”-budskap. Dette inspirerer til mer aktivitet som kan presse rasismen på defensiven.

Nazimotstanden besto prøven

I mai kom den kjente historiefornekteren og nazisten David Irving til Norge. Det er i seg selv en tragedie, men satte den lokale nazimotstanden på prøve.

Irving er utestengt i sju land og har sittet fengslet, sist i 2006. Han ble i slutten av mai i år regelrett jaget ut av Norge. Fortjenesten står antirasister for. Det er utvilsomt en seier at han ikke fikk reist til Lillehammer, hvor ikke bare Litteraturfestivalen hadde invitert han, men hvor han mest sannsynlig også skulle møte nordiske nazister".

TV2 saboterte nazimotstanden. Selv om debatten på Tabloid 27/5 påpekte hvordan han ble "avkledd" og hvor "ynkelig" han er, er det irrelevant hva Norsk Presseforbund og andre synsere sier. Nazister vet de er en skyteskive uansett. For dem er enhver publisistet et gode og fungerer rekrutterende, uansett hvor "skrudd Irvings meninger er". Til NRK sa han: "Oppdraget er utført. Jeg snakket ikke til 40 mennesker på Lillehammer, men flere millioner på TV. Jeg er tilfreds…Jeg kommer tilbake til sommeren." (nrk.no)

Irving har fått støtte på flere nettsteder med TV2s hjelp.

Valgkamp

I Norge nærmer vi oss valgkamp. FrP spiller åpent på muslimhets, som sprer seg til andre partier. Nå er det klart at Vigrid, med Irving som forbilde får stille til valg i Buskerud. SOS Rasisme frykter rekruttering på skoler og debattdeltakelser. I bladet deres står det blant annet at "vi er stolte over å ta hakekorset i bruk" og det snakkes om "kampen mot verdensjødedommen".

I Vestfold får rasistene i Norgespatriotene stille, og de varsler en "aggressiv valgkamp" og brenning av Koranen. Små partier er lovet TV-dekning, så her kan både NRK og TV2 gi talerstol til potensielle drapsmenn og muslim- og jødehatere.

Fra 1990 til 2000 var det anmeldt 179 saker for brudd på rasismeparagrafen (Straffelovens §135a) bare i Oslo. Bare én av disse førte til tiltale. Det er virkelig på tide å reaktivisere paragrafen, men mest av alt har vi egen massemobilisering å stole på.

Rasismen rammer i dag særlig muslimer, som er blitt dagens jøder. Vi trenger ikke flere splittelser og mistenkeliggjøringer, men heller et tydelig nei til diskriminering. Solidaritet, som den brede demonstrasjonen i Oslo i vår mot muslimhets var et flott eksempel på, bidrar til å gi muslimer selvtillit til å stå opp mot diskrimineringen og kreve sine rettigheter i et mistroisk, offentlig Norge.

Sosialdemokratiet

De sosialdemokratiske lederne er bundet opp til et system som de gjerne vil administrere på kapitalens vegne. I dag er det systemet i en dyp krise som betyr at det er nødvendig for dem å angripe sine egne velgere med nedskjæringer og arbeidsløshet.

Men det er nettopp disse velgerne, og grunnplansmedlemmer i arbeiderpartiene som har all interesse av å bekjempe rasisme og de sosiale forhold som den livnærer seg på.

For sosialister er klasseallianser sentralt. Det store flertallet av muslimer i Norge er tilknyttet arbeiderklassen. Ved å stå sammen på arbeidsplassen, med flere sosiale fellestrekk og interesser, utveksles erfaringer og eventuelle fordommer overkommes. Gjennom hverdagserfaringer vil fienden vise seg å være overklassen, og ikke arbeidskollegaer som tilfeldigvis er muslim, eller andre religioner.

Ingen talerstol!

Bør så rasister få talerstol? Verken i EU-parlamentet, andre folkevalgte organer eller på fjernsyn bør de ha en plass.

Det er farlig at de organiserte rasistene og fascistene er så sterke at de kan stå åpent fram. Vår oppgave er å isolere dem, så de mister selvtilliten og virker ynkelige. Det kan man gjøre ved å fysisk stoppe dem fra å spre sitt motbydelige budskap. Da hverken tør de eller klarer de å gå åpent ut og rekruttere medlemmer. Det er få som ser på dem som et alternativ når de blir kjeppjagd fra gatene. Det bør flest mulig gjøre hver gang Vigrid og Norgespatriotene skulle våge å vise seg i valgkampen.

Det er mer sannsynlig at folk betrakter rasistene som problemet dersom de møter stor motstand.

Det som er et problem er at vi blir angrepet av media og liberale intellektuelle for å frata rasistene ytringsfriheten. Det bidrar til å legitimere organiserte rasisters virksomhet og legitimere at politiet angriper antirasistiske motdemonstrasjoner.

Det går ikke an å se på ytringsfrihet løsrevet fra det folk sier. Det er umulig å skille klart mellom en ytring og en handling.

Å tillate ytringsfrihet for organiserte rasister og fascister er i virkeligheten det samme som å la dem organisere terror og vold mot mørkhudete og antirasister, og i siste instans mot alle som mener noe annet enn dem selv.

Rasistene trenger ikke noen unnskyldning for å bruke vold. Gang på gang har vi sett at det er når de føler seg overlegne at de er farlige, ikke når de blir møtt av massevis av antirasister.

Samtidig er denne kampen bare en liten del av det å bekjempe rasisme. Den må bekjempes overalt i alle sammenhenger, på arbeidsplasser og i nærmiljøet.

Historiske erfaringer

Et blikk på dagens Europa viser at nazismen ikke var et historisk uhell som ble borte for godt i 1945. Mange land i Europa er vitne til voksende nazistiske bevegelser og til volden som alltid er en konsekvens av slike organisasjoners framgang.

Nazistene er svake i Norge i dag fordi de er blitt møtt med motstand hver gang de har forsøkt å markere seg offentlig.

Drapet på Benjamin Hermansen, som var svart. 26. januar 2001 utløste massive reaksjoner. I tillegg til mer enn 40 000 i antinazi-demonstrasjonen i Oslo var det demonstrasjoner over hele landet.

Hvis rasistene får være i fred, betyr det at de får muligheten til å organisere seg.

I Frankrike lot SOS Rasisme være å møte rasistene organisert i Front National (FN) på gaten. Istedet har de hatt motdemonstrasjoner på andre steder. Dette har gitt FN sjansen til å bli en stor organisasjon.

Infiltratører i FN fortalt at det rasistene var mest redde for mens de bygde seg opp var nettopp motdemonstrasjoner. SOS var til å begynne med uendelig mye større enn FN, og kunne antageligvis ha feid dem av banen. Idag er det mye vanskeligere.

I England i slutten av 70-åra ble den rasistiske organisasjonen "National Front" (NF) konfrontert av antirasistiske "Anti Nazi League" (ANL). Lederen i NF har senere skrevet at deres vekst ble stoppet fordi ANL dukket opp hvorenn de forsøkte å demonstrere eller marsjere.

Dette er hovedgrunnen til at England fikk mindre rasistisk terror og vold enn Frankrike.

Selv om det er nytteløst å argumentere med bevisste høyreekstreme, handler kampen mot rasisme nettopp om å argumentere. Argumentere med folk på skole eller jobb om hvorfor svarte og hvite har felles interesser.

Sammen med sosialdemokratiet

Enhetsfront mot fascismen

Den marxisten som best forsto fascismens karakter og hvordan den måtte bekjempes var Leon Trotski. Hans tilhengere i Tyskland på 30-tallet var altfor få til å kunne lede en bevegelse, men analysen til Trotski er fortsatt viktig:

Han påpekte at lederne i de sosialdemokratiske partiene var avhengig av klassesamarbeid. De fryktet en arbeiderrevolusjon mer enn de fryktet fascismen, og ville forsøke å inngå avtaler med arbeiderklassens dødsfiende.

Men i motsetning til stalinistene så Trotski at medlemmene i sosialdemokratiske partier hadde både viljen til, og interesse av å bekjempe nazistene. Han visste at hvis Hitler kom til makta ville det bety at ikke bare kommunistene ble utryddet, men også resten av arbeiderbevegelsen.

Kommunistene måtte henvende seg til andre arbeiderorganisasjoner og tilby en felles kamp mot nazismen. Det betydde ikke at man krevde politisk enighet i utgangspunktet. Man måtte legge fram begrensede og meget praktiske krav som alle arbeidere kunne være enige om:

"Vi må skjønne hvordan vi i virkeligheten skal rive arbeiderne vekk fra deres ledere. Og dagens virkelighet er kampen mot fascismen. Det overveldende flertallet av sosialdemokratiske arbeidere vil slåss mot fascismen, men (iallefall nå) bare sammen med sine organisasjoner. Vi kan ikke hoppe over dette stadiet. Vi må hjelpe de sosialdemokratiske arbeiderne til å prøve ut deres organisasjoners og deres lederes verdi i handling, i denne nye og spesielle situasjonen hvor det er spørsmål om liv eller død for arbeiderklassen."

Opprettholde uavhengighet

Trotski mente at revolusjonære skulle opprettholde sin uavhengighet. Det var ikke snakk om å skjule uenigheter, eller alliere seg med grupperinger hvis klasseinteresser var i strid med arbeidernes. Tvert imot måtte revolusjonære hele tiden avsløre de reformistiske ledernes redsel for arbeiderklassens egenaktivitet.

Det viktige er å ta utgangspunktet i det man er enige om, behovet for å bekjempe nazistene, og samtidig opprettholde retten til å kritisere hverandre. De reformistiske lederne vil enten være med i en effektiv kampenhet eller de vil avsløre sin egen udugelighet overfor sine medlemmer.

Valget til EU-parlamentet er en vekker, men massemobilisering og politiske alternativer kan stanse rasismen.

Fram til 2014 vil rasistiske partier stille fra Nederland, Storbritannia, Østerrike, Hellas, Romania, Ungarn, Slovakia og Finland spre sitt grums fra de folkevalgtes talerstol i Strasbourg.

Selv om debatten på Tabloid 27/5 påpekte hvordan han ble "avkledd" og hvor "ynkelig" han er, er det irrelevant hva Norsk Presseforbund og andre synsere sier. Nazister vet de er en skyteskive uansett. For dem er enhver publisistet et gode og fungerer rekrutterende.

Vår oppgave er å isolere dem, så de mister selvtilliten og virker ynkelige. Det kan man gjøre ved å fysisk stoppe dem fra å spre sitt motbydelige budskap. Da hverken tør de eller klarer de å gå åpent ut og rekruttere medlemmer.