INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3276


Mordet på Benazir Bhutto fører til mer destabilisering

Benazir Bhutto, tidligere statsminister i Pakistan, ble myrdet i et brutalt selvmordsangrep som også drepte minst 20 av hennes støttespillere. Hennes død vil føre til mer destabilisering i et land som allerede blir revet i stykker av krefter utløst av George Bush’ ”krig mot terror”, i følge denne artikkelen fra Socialist Worker.

Bhutto hadde nylig vendt tilbake til Pakistan som del av en USA-sponset plan for å støtte oppunder styret til Pervez Musharraf, Pakistans president og tidligere hærsjef – og en nøkkelalliert til Bush i regionen.

Bush var rask til å fordømme mordet på Bhutto, men mange i Pakistan peker allerede på ham som ansvarlig. ”Militæret og deres amerikanske herskere må ta noe av skylda for dette”, sa Munib Anwar fra Pakistanske Advokaters Aksjonskomitte. ”De brakte disse terristene inn i Pakistan”.

Benazir Bhutto er ikke den første i sin familie som dør en voldelig død. Hennes far, tidligere statsminister Zulfikar Ali Bhutto, ble hengt av et tidligere USA-støttet diktatur. To av brødrene henne har også dødd under mystiske omstendigheter.

Imperialismen

Men imperialismen ligger i hjertet av det politiske liv i Pakistan. Landet har vært badet blod helt siden det ble grunnlagt ved den britiske delingen av India i 1947. Og de tragiske omstendighetene rundt Benazir Bhuttos død må ikke få oss til å se bort fra at hun hadde sluttet fred med imperialismen og var en høyrøstet støttespiller av Bushs morderiske ”krig mot terror”. Det er lenge siden hennes radikale dager, og mange vanlige mennesker i Pakistan så henne helt korrekt som korrupt og avhengig av støtte fra Vesten.

Ingen organisasjon har foreløpig tatt på seg ansvaret mordet på Bhutto. Men mistankene er nødt til å falle på islamistiske elementer i Musharrafs administrasjon som sympatiske overfor Taliban i Afghanistan. Disse elementene, gruppert rundt Pakistans militære og sikkerhetstjenester, var en gang allierte til USA, men kom på kant med det Hvite Hus under den lange okkupasjonen av Afghanistan etter USAs invasjon i 2001.

Unntakstilstanden som ble erklært i begynnelsen av november var et desperat forsøk på å dempe motstand mot Mushaffafs styre. Det var et skritt som gjorde USAs regjering forlegen – den hadde håpet på en kompromiss-avtale mellom Musharraf og Bhutto – uten å klare å passifisere de elementer innenfor militærets egne rekker som var sympatiske til Taliban.

Uansett hvordan ting utvikler seg nå, kan ingen politisk løsning som baserer seg på kompromiss med USA-imperialismen og dens regionale allierte, tilby annet enn mer blodsutgytelser og elendighet.

Den virkelige opposisjonen mot Musharrafs diktatur og Bushs krig finnes ikke i disse gruppene. Det er borgerrettighetsbevegelsen som sprang opp rundt om i landet dette året som tilbyr det beste politiske håpet for folket i Pakistan.

Bevegelsen har vært organisert uavhengig av alle de korrupte og diskrediterte politiske partiene i Pakistan.