INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3272


Et nyliberalistisk prosjekt

Mange mener at stortingsforliket om en ny pensjonsreform er et pensjonsran .

Det er ikke alle forunt å forvente en god og trygg alderdom.

Kort fortalt vil de med middels og lav inntekt tape mest på den nye ordningen. Spesielt kvinner og folk som har kommet hit som innvandrere vil bli hardt rammet. Du skal ikke få pensjon etter behov, men etter hvor mye penger du har ”satt inn” gjennom et arbeidsliv.

Det skal bli dyrere for arbeidere å gå av tidlig. Og det skal lønne seg å jobbe lengre enn til 62 år.

Det er ansatte i privat sektor som til nå har markert seg mest for å forsvare dagens AFP og å slåss mot pensjonsreformen. Men reformen vil også gjøre pensjonen til offentlige ansatte lavere.

Innstramminger for folk flest

Poenget med pensjonsforliket er innstramninger for folk flest.

Regjeringens AFP utvalg, med Bjarne Håkon Hanssen og ledere i arbeidslivet, skulle ha lagt fram forslag til ny AFP ordning ved utgangen av desember. Men i skrivende stund har ikke det skjedd.

Fanemarkeringen utenfor Stortinget i november i fjor og uttalelsen på Fellesforbundets landsmøte viser at folk er villige til å slåss mot den pensjonsreformen. Men det er antakeligvis ved tariffoppgjøret til våren at det store slaget vil stå.

Derfor vil en breiere mobilisering bli det viktigste. Skolering og aktivisme i lokale fagforeninger og blant grunnplanet vil være helt avgjørende for å vinne kampen. Går pensjonsreformen igjennom vil det bety større forkjeller og flere fattige pensjonister i framtida.