INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3271


Kjeltringstaten Norge

Justismordene på Fritz Moen er en skamplett for politi og rettsvesen. Dette er en bok der hele justis-Norge får passet sitt påskrevet.

Fritz Moen ble dømt for to drap han ikke hadde begått. Først i 2004 ble han frikjent for det ene drapet. Den andre frifinnelsen kom i 2006, et år etter hans død.

To brutale drap på unge kvinner rystet Trondheim på slutten av 70-tallet. Fritz Moen ble dratt inn i saken på grunnlag av de tynneste indisier.

Moen hadde hatt en vanskelig oppvekst. Han var krigsbarnet mora ikke ville ha og var innom en rekke institusjoner. Han var døv og ble i tillegg lam i den ene armen etter en mopedulykke. Boka gir helt klart et inntrykk av at Moen ble fanga av systemet på grunn av den han var, ikke for noe han hadde gjort. Han passet inn i politiets bilde av en drapsmann.

At han var døv bidro til kommunikasjonsproblemer, og politiet sørget ikke engang for tolk i avhørene! Dette bidro til at Moen ble manipulert til å tilstå, men også vitneutsagn måtte manipuleres for å få mannen dømt.

Selv om saken er kjent er dette sjokkerende lesning. Boka gir detaljert dokumentasjon på hvordan klare bevis ble fordreid under etterforskningen for å gjøre Moen til en sannsynlig drapsmann. Åpenbare faktafeil ble ignorert i begge rettssaker. Blodtypen til Moen stemte ikke med drapsmannens. Han hadde et åpenbart alibi for det ene drapet, så politiet endret drapstidspunkt på tross av at en rekke overbevisende vitneutsagn og tekniske bevis tydet på at drapet var begått på det tidspunkt Moen var i Selbu. At en mann med en lam arm skulle ha kvalt disse kvinnene var også noe som burde ha fått flere til å stille spørsmål. Dette er bare noen eksempler.

Sandberg leverer en solid dokumentasjon på den lange rekken med overgrep Moen ble utsatt for. Selv om du egentlig vet hvordan dette går, er dette spennende lesning. Er det virkelig mulig å slippe unna med noe så grovt, tenker du, før Sandberg dokumenterer enda mer.

Noe av det mest sjokkerende med boka er hvordan etterforskningen ble utført da det ble aktuelt å gjenoppta sakene. For overgrepene stoppa ikke når Moen slapp ut av fengsel. Selv under gjenopptakelsen ble vitneutsagn manipulert og fakta ignorert.

I fjor sommer la et granskningsutvalg opprettet av Justisdepartementet fram rapporten ”Fritz Moen og norsk rettspleie”. Utvalgets leder, professor Henry John Mæland, svarte bekreftende på om han trodde vi også idag kan risikere justismord som Moen ble utsatt for. Han pekte på at det ikke eksisterer rammevilkår for at påtalemyndighet, forsvarere og domstoler kan etterprøve politiets bevisbilde.

Moen måtte sone 18 år. Staten stjal livet hans. Ingen er blitt straffet for det.

Han hadde ikke blitt frikjent uten Tore Sandbergs grundige og langvarige arbeid. Sandbergs arbeid har vært finansiert av Se og Hør. Da har ihvertfall det bladet vært godt for én ting. Men hva med dem som ikke har Se og Hør med på laget? Kampen for gjenopptakelse er tung og krever store ressurser. Det er vanskelig å la være å tenke at det kan være flere justismord vi aldri kommer til å få høre om.