INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3249


Chris Harman: Galehusets økonomi

Kapitalismen og markedet i dag. Les det her.