INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3143


"Negerdebatten"- igjen?

"Og vi sier ikke neger til en neger, det er jo språklig unaturlig", sa Tromsøs politimester Truls Fyhn. Ille nok at Nordens Paris har en hestkuk (det er ok å si hestkuk der oppe, er det ikke?) til politmester. I tillegg er han feig!

"Ordet neger har blitt brukt i alle herrens år og det har aldri vært forbundet med noe negativt" forsetter den godeste Fyhn. Mannen har åpenbart alvorlige problemer. Hvor har du vært de i de seneste årene?

Jeg har hverken evne eller lyst til å ta tak i alle hans problemer. Men bidrar med en pekepinn på hva all ståheia handler om.

Skuespilleren Ossie Davis skrev dette i 1967 som svar på USA`s "negerdebatt"

"I am a Negro. I am clean, black and I smile a lot. Whenever I want something-to get a job in motion pictures, for instance, or on television or to get a play produced on Broadway, whenever I need a political favor--I go to white folks. White folks have money. I do not. White folks have power. I do not. All of my needs -- financial, artistic, social my need for freedom - I must depend on white folks to supply. That is what is meant by being a Negro.

Malcolm X used to be a Negro, but he stopped. He no longer depended on white folks to supply his needs - psychologically or sociologically - to give him money or lead his fight for freedom or to protect him from his enemies or to tell him what to do. Malcolm X did not hate white folks, nor did he love them. Most of all, he did not need to tell them who he was. Above all, he was determined to make it on his own. That was why Malcolm was no longer a Negro. Malcolm was a man, a black man! A black man means not to accept the system as Negroes do but to fight hell out of the system as Malcolm did. It can be dangerous. Malcolm was killed for it. Nevertheless, I like Malcolm much better than I like myself."

PS:

Truls- søk hjelp!