INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3138


Engelske postarbeidere streiker mot nyliberalismen

Den 4. oktober gjenopptok tusener av britiske postarbeidere sine aksjoner mot det engelske postvesenet, Royal Mail. Dette var den første av to planlagte 48 timers streiker ble gjennomført, rapporterer den britiske avisa Socialist Worker.

Den andre streiken startet 8. oktober. Da de offisielle streikene sluttet, raste uoffisielle streiker i London, Merseyside og andre deler av Storbritannia.

De siste ukenes streiker har igjen tvunget arbeidsgiver til forhandlingsbordet. Når dette skrives, er ikke Royal Mails nye tilbud offentlig kjent, men lekkasjer fra britisk presse antyder at det nye tilbudet langt fra møter fagforeningens kjernekrav når det gjelder lønn, arbeidsvilkår, pensjoner og jobber.

Det antydes også at mange av konfliktsakene skal diskuteres lokalt noe som reiser utsikter om videre kamp lokalt.

Streikene er organisert av fagforeningen Communication Workers Union (CWU) og er arbeidernes svar på Royal Mails angrep på postarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår. I kjent

nyliberalistisk ånd vil arbeidsgiveren presse gjernnom en ”total flexibility”.

Royal Mail vil påtvinge postarbeiderne arbeidsvilkår som betyr at de må begynne og avslutte arbeidsdagen på ethvert tidspunkt som arbeidsgiver bestemmer. De må også utføre enhver arbeidsoppgave uansett hvilke arbeidsoppgaver de hittil har hatt. Streikene er også et svar på Royal Mails forverring av selskapets pensjonsplan.

Konflikten startet i sommer da Royal Mail tilbød kun 2,5 prosent lønnsøkning til postarbeiderne. Dette er nesten 2 prosent under inflasjonsnivået, og tilbudet var derfor i realiteten et lønnskutt. Royal Mail-ledelsen skal ha sagt at postarbeiderne er ”25 prosent overbetalt og 40 prosent underarbeidet”.

Flertall for streik

CWUs uravstemning i juni viste at 77 prosent av arbeiderne i avdelingene for levering og sortering av post og 73 prosent av arbeiderne på postkontoravdelingen stemte ja til streik mot lønnsnedslag, dårligere arbeidsvilkår og dårligere pensjoner. Royal Mail og regjeringen ønsker å få mer arbeid ut av færre ansatte, og de ønsker å kutte 40 000 jobber. Arbeiderne slåss ikke bare mot Royal Mail-ledelsen, men også mot statsminister Gordon Brown og regjeringen som har vedtatt lønnsfrys i offentlig sektor.

Fire perioder med planlagte offisielle streiker i løpet av sommeren der 130 000 postarbeidere deltok, tvang Royal Mail til nye forhandlinger. Forhandlingene førte til at Royal Mail tilbød en lønnsøkning på 6,7 prosent over to år, det vil si 3,3 prosent per år. Det er over Gordon Browns tak på 2 prosent og viser noe av streikens effektivitet, men er likevel under inflasjonsnivået. Forhandlingene brøt sammen da CWU-ledelsen ikke godtok angrepene som sto svart på hvit i et 13 siders dokument.

Her går det fram at Royal Mail ønsker å si opp alle nasjonale og lokale avtaler mellom CWU og Royal Mail. Dette er forsøk på fagforeningsknusing og vil, hvis man lykkes, føre til en lydig arbeidsstyrke og en svak fagforening.

Stemningen blant postarbeiderne har vært klart for å gjenoppta streikene. Det var blant annet et møte i London med representanter fra hele Storbritannia i midten av september.

En rekke uoffisielle streiker har funnet sted og demonstrert raseriet blant postarbeiderne. 1. august streiket postarbeidere i blant annet Liverpool, Glasgow, Edinburgh og Aberdeen for å slå tilbake mot Royal Mail-ledelsen.

Gordon Brown

Regjeringen har ennå ikke klart å privatisere Royal Mail, men ved å tvinge den til å konkurrere med privat sektor, har den skapt et press for å kutte kostnader. Gordon Brown støtter dermed sjefene i Royal Mail fullt ut og var som finansminister helt sentral i å skape et ”konkurrende miljø”.

Mange CWU-medlemmer rapporterer at denne siste aksjonen har større oppslutning enn sommerens streiker. Mange arbeidere som var streikebrytere da slutter seg nå til de nye aksjonene. Mange av diskusjonene på streikevaktene handler om Gordon Browns og regjeringens rolle i konflikten.

Forholdet mellom CWU-ledelsen og grunnplanet i fagforeningen har kommet klart fram under konfliktens gang. Billy Hayes, generalsekretær i CWU, holdt en tale på Labours partikonferanse i september der han sa: ”Vi vet at de liberale vil privatisere Royal Mail, vi vet hva toriene ønsker å gjøre med Royal Mail…Når vi ser på vårt eget parti, ser vi hvilken forskjell en labourregjering gjør”.

Dette synet har fått liten støtte blant de streikende. Hva som skjer videre er i skrivende stund ukjent. CWU-ledelsen kan avslå Royal Mails nye tilbud og kampen fortsetter, eller et dårlig tilbud kan bli akseptert. Makta til å presse gjennom et godt resultat ligger uansett hos fortsatt streik og mobilisering, også blant andre arbeidergrupper.