INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3118


Norges bidrag til opprustning

I mai avslørte Bergens Tidende gjennom flere oppsiktsvekkende og kritiske artikler hvordan norske myndigheter har bidratt aktivt til å utvikle USAs rakettskjold. Siden år 2000 har det privateide Moss Maritime pleiet godt samkvem med Boeing, som har betydelige kontrakter med Pentagon i «kampen mot terror».

Moss Maritime fikk hjelp av Forsvarsdepartementet og ambassaden i Washington, særlig fra årsskiftet 2001/2002, da Kristin Krohn Devold var forsvarsminister, til å selge en plattform utstyrt med en av verdens kraftigste radarer, SBX-1. Dette skjedde uten at verken Stortinget eller Statsministerens kontor ble informert.

Myndighetene har også krevd at norsk industri blir involvert i videreutvikling av plattformen. Den opererer nå fra Alaska og deltok i vår i en øvelse med et simulert rakettangrep. Til gjengjeld har Norge forpliktet seg til å kjøpe fem spanske fregatter med topp moderne våpensystemer fra giganten Lockheed Martin. Forsvarets forskningsinstitutt vurderer nå mulighetene for oppgradering av fregattene slik at de kan bruke raketter til nedskyting på lang avstand.

Lockheed Martin er for øvrig, ironisk nok, på den ene siden bannlyst fra Oljefondet på grunn av atomvåpenproduksjon, men på den andre siden blitt en stadig viktigere samarbeidspartner i norsk militærindustri, også under dagens regjering. Lockheed Martin har også mottatt mangfoldige millioner fra Stoltenberg-regjeringen for å utvikle jagerflyet, Joint Strike Fighter, som Norge står i fare for å kjøpe.

Vil bryte gamle avtaler

Selve plattformsalget skjedde i 2003, ett år før USA opphevet ABM-avtalen fra 1972, som nettopp forbød bruk av rakettskjold. Dermed har Norge lagt føringer for at en av de viktigste hindrene for opprustning, er torpedert. Fra et russisk synspunkt er USAs planlagte utplassering av raketter og skjold i Polen og Tsjekkia et bevis på at Vesten blander seg inn i Russlands (tidligere) interessesfærer.

Dette er en skandale og har ført til at Russland under NATO-møtet i Oslo signaliserte at landet suspenderer CFE-avtalen, som begrenser konvensjonelle styrker langs skillet mellom øst og vest i Europa. En slik annonsering skapte naturlig nok et ramaskrik, men NATO-landene har selv mye av skylden.

I 2003 demonstrerte tusenvis i gatene mot Irak-krigen og Norge ble tvunget til å ta avstand fra invasjonen. Likevel uttaler daværende statssekretær i Forsvarsdepartementet, Gunnar Heløe at plattformsalget «ikke var politisk kontroversielt»(!). I stedet våger de å argumentere med at dette utelukkende var en kommersiell transaksjon, som om våpen er helt likestilt med andre varer på et marked… Sådan er kapitalismen.

Det hører med til historien at Krohn Devold har nektet å uttale seg. Man kan kanskje ikke vente mer av en person som er bestevenn med Donald Rumsfeld, men noen demokratiske antenner burde hun ha hatt. En ting er sikkert; hvis hun ikke vil snakke, bør hun tvinges til det og stå til ansvar for en hensynsløs politikk.

Rød-grønt bidrag til ny kald krig?

Hva sier så den nåværende regjeringen? I Soria-Moriaerklæringen står det klart at den skal jobbe mot rakettforsvar og tidligere leder av forsvarskomiteen på Stortinget, Marit Nybakk sier Arbeiderpartiet neppe hadde godtatt plattformsalget. Forsvarsminister Strøm-Erichsen vil undersøke om det fins flere hemmelige avtaler fra Høyre-epoken, men sier samtidig at det «finnes nyanser». En grunn til det er at Norge har støttet utvikling av NATOs eget rakettforsvar med 75 millioner kroner. Problemet er nemlig at mens Norge synes det er helt greit med utskytningsramper som kan stanse angrep på NATO-soldater blant annet i Afghanistan, legges det opp til at det også skal stoppe raketter over NATO-landenes territorium og sist, men ikke minst at det kan bli slått sammen med det amerikanske. Dette kan bli virkelighet fordi NATOs skjold «bare» vil kunne skyte ned kort- og mellomdistanseraketter, det vil si med rekkevidde opptil 5.500 km, mens det amerikanske også kan stanse interkontinentale raketter. Hvor ligger da til syvende og siste lojaliteten; til de såkalte «medlemsforpliktelsene» i forsvars/angreps-alliansen eller til Soria-Moria og sannsynligvis et flertall i befolkningen?

Episoden med plattformen er ikke utelukkende en konsekvens av en persons hasardiøse spill, selv om Devold var ekstrem. Samarbeidet med USA er mye mer rotfast. Et nylig eksempel er hvordan AP overkjørte SV og SP for å få til «hasteinnkjøp» av Herkules transportfly til flere milliarder kroner fra den nye gullgutten Lockheed Martin. Flyene skal blant annet sørge for mer effektiv troppeforflytning i Afghanistan, til Strøm-Erichsen, Stoltenberg og Bush sin glede. Nå må SV hjelpes av fredsbevegelsen til å sørge for at Soria-Moria står ved lag. Samtidig forteller BTs avsløringer at NATO-medlemskapet er hovedproblemet og at vi er nærmere integrert i USAs nye kalde krig enn vi skulle ane.