INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3110


Skittent spill om patenter

Patenter er som hellige kuer for legemiddelindustrien. Så rene og hellige at de rettferdiggjør skittent spill. Så mye som en tredjedel av verdens innbyggere lever i dag uten tilgang til livsviktige medisiner.

I de fattigste delene av Afrika og Asia er det snakk om halve befolkningen. Det er på tide å sette pasientrettigheter før patentrettigheter.

India tillater ikke patenter på «nye former av eller nye bruksområder for kjente substanser». Denne bestemmelsen er ment å forhindre en vanlig praksis blant legemiddelselskaper, nemlig å ta patent på ubetydelige justeringer av allerede eksisterende medisiner.

På bakgrunn av dette avslo India den 25. januar i fjor en søknad fra legemiddelselskapet Novartis om patent på kreftmedisinen Gleevec. Nå hevder Novartis at den indiske patentloven strider mot Trips-avtalen i WTO-regelverket og har gått til rettssak. Får selskapet gjennomslag vil dommen skape presedens for andre patentsaker i andre land, den viktigste kilden til billige kopimedisiner vil tørke ut og millioner av liv settes i fare.

I november i fjor innførte Thailand tvangslisens på tre ulike aidsmedisiner. Det betyr at det åpnes for produksjon av kopivarianter av patenterte medisiner av hensyn til folkehelsen. Lisensene er fullt ut i tråd med Verdens handelsorganisasjons patentavtale og dette har vært et viktig fremskritt i arbeidet med å gjøre livsviktige medisiner tilgjengelige for folk. All grunn til å gratulere thailandske myndigheter og de rundt 580 000 thailenderne som i dag lever med HIV/Aids.

Midt oppi denne gledelige nyheten kom imidlertid den amerikanske legemiddelgiganten Abbott for å tømme rikelige mengder sand rett ned i maskineriet. Den globale pilletrillekjempen følte seg noe fornærmet og svarte med å nekte å lansere nye produkter på det thailandske markedet – i protest.

Dette innebærer blant annet at den viktige medisinen Kaletra, sentral i behandlingen av det økende antall pasienter som ikke lenger responderer på vanlige aidsmedisiner, ikke vil være tilgjengelig i ett av de landene i Asia hvor HIV/Aidsepidemien har rammet hardest. Abbott driver rett og slett med god gammeldags boikott.

I dag lever 38,6 millioner mennesker med HIV/Aids. 2,3 millioner av disse er barn under femten år og mindre enn 10 prosent av alle disse barna har tilgang til den behandlingen de trenger. For disse menneskene må søksmålet fra Novartis og boikotten fra Abbott oppleves som komplett galskap.

20 millioner mennesker har allerede dødd i aidsepidemien. Likevel tviholder legemiddelindustrien på sine patenter og nekter på den måten fattige og syke mennesker tilgang til medisiner.

India er et av de de landene som, til stor glede for mange fattige mennesker, faktisk setter pasientene før patentene. 50 prosent av alle aidsmedisiner i lavinntektsland er produsert i India. Leger Uten Grenser behandler 100.000 aidspasienter i 32 forskjellige land. 80 prosent av disse behandles med indiske kopimedisiner. Også Unicef benytter seg av slike indiske medisiner og dette vil altså Novartis sette en stopper for.

Det er oppsiktsvekkende at denne typen smålighet aksepteres av det internasjonale samfunnet, særlig når konsekvensen er at menneskeliv settes i fare. Merkelig at ikke Jens Stoltenberg, som har lagt ned så mye tid, krefter og ressurser på å bekjempe HIV/Aids, ikke reagerer. Utrolig at det mektige Gavi-fondet og Bill Gates, som samler inn milliarder for å komme sykdommen til livs, ikke bryr seg. Bill Gates vet selvsagt alt om patentenes fortreffelighet og de holdes vel like hellige hos ham som de gjør hos Novartis og hos Abbott. Men å sette i gang boikottaksjoner og søksmål mot dødssyke mennesker er et skittent spill som selv legemiddelindustrien burde holde seg for gode til.

Det er bare litt over 5 år siden Novartis og 38 andre legemiddelselskaper gikk til sak mot Sør Afrika for å lage billige medisiner til den HIV/Aidsrammede befolkningen. Den gangen ble selskapenes Norgeskontorer oppsøkt av demonstranter fra Attac og søksmålet ble trukket tilbake etter massivt folkelig press verden over. Nå prøver legemiddelselskapene seg igjen og det er på tide med nye besøk. Novartis Norge AS i Brynsalleèn og Abbott Norge AS på Snarøya – Fy skam seg!

Marte Nilsen, Leder i Attac Norge