INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3103


27_frp_koden_omslag_large_copy1.jpg

pil

Magnus Marsdal:
Frp-koden
Manifest forlag

Knekt venstre-sidekoden

«Frp-koden» er mer enn en avdekking av Fremskrittspartiets suksess. Marsdal avslører for venstresida dens sosiale og kulturelle avstand til arbeiderklassen.

Venstresida har fått sin Kjetil Rollness i Magnus E. Marsdal. Rollness har nitidig dokumentert populærkultur og sosiokulturelle preferanser med stort ironisk alvor. Marsdal har skredet til verket for å finne fram til de sosiale og kulturelle årsaker til Frps arbeiderklasseappell. Marsdal har gått inn i arbeidet med stor åpenhet, og har satt sine egne sosiokulturelle preferanser i spill.

Det har ført til en uhyre leseverdig bok. Den er blitt detaljrik, med sterke personskildringer, gode historiske linjer og setter det hele sammen i et teoretisk rammeverk. Det er først og fremst en venstresidekode som knekkes i boka, synes jeg. Hemmeligheten bak Frps suksess er umulig å se for en venstreside som har sine sosiale og kulturelle preferanser et annet sted enn faglærte og ufaglærte arbeidere. Kodeknekker Marsdal har lansert respekt for Grandiosa som svar. Han ønsker seg en venstreside som tar folkelighet på alvor, og som setter seg inn i hvordan den jevne arbeider tenker og gjør.

Faren ved å overse folks gjøren og laden kan ikke vurderes høyt nok.

Overdreven jensehets

En viktig del av Frps framgang hviler på forakten for all samfunnselite foruten om kapitaleliten, mener Marsdal. Her bidrar Marsdal med mer bensin på bålet. Hans beskrivelse av armanidemokrater og Prins Stoltenberg er kostelig, men overdreven. Jens- og Jonas-klassen får en politisk slakt som er rettferdig, men Marsdal gir ingen oppklarende fortolkning av hvordan det er mulig at denne klikken har erobret makten i Ap. Hans raseri over Jens&Co er ute av proporsjoner, og likner på god gammel AKP-kritikk av sosialdemokratiet, om enn i forfinet retorikk. Her er det bare for Frp å forsyne seg. Men han har mange gode innsikter i hvordan venstreeliten er blind for samfunnstilstanden, for eksempel deres manglende forståelse av klasse i dagens Norge.

Akilleshælen

Den beste og viktigste delen av «Frp-koden», er kapitlene om Frps forestillingsverden og partiets to ansikter. Der går Marsdal gjennom Frps akilleshæl. Det er i klassepolitikken og økonomisk fordelingspolitikken at Frp kan tas. Velgerne til Frp har en klassemessig bakgrunn som i følge flere undersøkelser ligger til venstre politisk i spørsmål om klasse og økonomisk fordeling. Satser venstresida på dette kan Frp få problemer.

Savn

Boka gir et godt grunnlag for å forstå Frp, men vi får ikke noe svar på hvordan venstresida skal endre egen strategi for å vinne tilbake arbeiderklassen fra Frp. Jeg håper Marsdals neste prosjekt blir hvordan venstresida skal gjøre nettopp dette. Hvordan skal det radikale folkelige venstrepartiet gjøre og formidle til Marsdals veiviser i Frp-land, Hans Erling, før han melder overgang?

Til slutt vil jeg nevne to områder jeg savnet diskutert i boka. For det første en analyse av hvor mye helse- og sosialpolitikken til Frp spiller inn som velgermagnet. For det andre hvordan Frps økonomiske politikk, med spesielt deres retorikk om bruk av Oljefondet, slår an hos velgerne.

Vidar Haagensen