INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3089


Innvandrere til kamp for miljøet

Miljøkrisa er global, og innvandrere i Norge har nå etablert en ny miljøorganisasjon. Global Migrants for Climate Action vil presse politikerne til å slutte å prate og gjøre noe. Lørdag 14. april arrangerte de konferanse i Oslo.

Konferansen, som besto av over 100 deltakere, ble arrangert i samarbeid med Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo og avisa Utrop.

- Hvorfor trenger vi enda en miljøorganisasjon, en miljøorganisasjon for innvandrere, spurte organisasjonens koordinator Yousef Abu Afifi i sin velkomsttale, og han ga selv svaret.

- Et svar er at mange av oss kommer fra og har familie i de land som rammes hardest av klimakrisa.

Første av sitt slag

- Organisasjonen generelt, og konferansen spesielt, er de første av sitt slag. Det er muligens første gang at folk med innvandrerbakgrunn tar initiativ til å handle proaktivt uten majoritetens moralske overtak og veiledning. Vi er ikke i forsvarsposisjon, slik det er tilfellet i andre «innvandrerdebatter». Det er dette integrering handler om, sier Afifi i et intervju i Utrop.

Og som det ble sagt på konferansenen: «Endelig skal vi diskutere noe annet enn tvangsekteskap og kjønnslemlestelse».

Forfatter og styreleder i Global Migrants for Climate Action, Nina Dessau, Akhtar Chaudhry fra SV, Shoaib Sultan som er informasjonsleder i Religions for Peace-Europe og Elvis Nwosu, leder for African Cultural Awareness og bystyrekandidat for Arbeiderpartiet innledet til diskusjon.

Grunnleggende og vanskelig

Det var de mange grunnleggende, men likevel vanskelige sannhetene og utfordringene som var tema for innledninger og diskusjon.

Nina Dessau fortalte at det er nesten 200 år siden at det ble funnet ut at et lag gasser ligger rundt jorda. At jorda varmes opp, er slett ingen nyhet. Det har «alle» vært enige i selv om det har vært uenighet om detaljer. Det er kanskje vanskelig å forestille seg, men vi har også visst at mennesket kan forandre klimaet på jorda, sa Dessau.

Hun var også opptatt av medias altfor dårlige dekning av klimaproblemet og brukte hetebølgen i Europa i 2003 som et eksempel. Mer enn 70 000 mennesker døde av hetebølgen, men media ofret det knapt en linje.

Det ble snakket om behovet for redusert forbruk og at Norge har både teknologiske muligheter og finansiell styrke til å gå foran når det gjelder å kutte klimagassutslippene.

- Man kan skifte ut sofaen hvert femte år istedet for hvert tredje år, sa Akhtar Chaudhry.

Elvis Nwosu understreket at klimaspørsmålet var et moralsk spørsmål. Men, som han signaliserte, trengs det politiske løsninger, og Global Migrants ville framover presse politikerne til lovforslag og andre tiltak – både Jens Stoltenberg og Akhtar Chaudhry.

Tverrpolitisk miljøgruppe

Britiske Colin Challen representerer Labour og stiftet for to år siden den første tverrpolitiske parlamentsgruppa, All Party Parliamentary Climate Change Group. Han innledet sitt foredrag med å gi en kort oversikt over den britiske regjeringas klimapolitikk.

I Storbritannia presenterte man i mars 2007 utkastet til en ny lov, Klimaforandringsloven. Her går man inn for 60 prosent utslippskutt innen 2050.

- Loven foreslår også en karbonkomité som skal rapportere til parlamentet hvert år om regjeringas framgang i forhold til å nå sine klimamål. Den kan forslå nye mål hvis nødvendig, og jeg tror det vil skje. Vitenskapen sier at man må gå mye lengre enn 60 prosent i utslippskutt innen 2050. Loven foreslår også at det skal innføres karbon-budsjetter hvert tredje eller femte år, sa Challen.

- Loven vil også gjøre det mulig å innføre personlige tillatelser til karbonutslipp. Storbritannia er ansvarlig for 10 tonn av karbonutslippene, og vi kan starte der og gi alle innbyggere i landet en rasjon som man kan handle med. De som har ingen eller lave utslipp kan selge overskuddet til mennesker som drar på ferie med fly eller har to eller tre hus.

Challen synes likevel at britene er altfor beskjedne i sine mål og tiltak.

En framtidig Kyoto-avtale med muligheter for sanksjoner mot USA og andre klimasinker som ikke følger opp internasjonale klimamål, har tilslutning fra Channen. Han trodde imidlertid det ville bli problemer med WTO. Han hadde også sans for at Norge og Venezuela kunne stoppe salget av olje til USA et par år.

Verdenskrig

For å understreke klimaspørsmålets alvorlighetsgrad og de drastiske tiltakene som må settes i verk, leste han opp følgende sitat fra en person All Party Parliamentarian Climate Change Group nylig hadde snakket med: «Ettersom det har blitt stadig flere vitenskapelig bevis, er det klart at klimakrisa ikke kan vinnes ved ett slag, det vil være som en verdenskrig som vil vare i mange år, kanskje mange generasjoner. Ødelage økonomier, flyktninger, politisk utstabilitet, tap av liv er typiske resultater av krig, men vil også være resultat av uendrede klimaforandringer. Det er sannsynlig at for å redusere utslippene vil noe nær en krigsøkonomi trengs. Alle skatter, transport, energi, jordbruk, utenrikspolitikk må det samarbeides om for å nå et felles mål. Det vil bli en verdenskrig fordi alle land i verden vil bli påvirket av klimaforandringer, de fattigste landene vil bli mest påvirket».