INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3087


Sosiale forandringer kan stoppe en klimakatastrofe

FN’s klimapanel (IPCC) sin rapport publisert for noen uker siden, er lite oppløftende lesning. Den studerer konsekvensene av klimaforandringer for mennesker og økosystemet vi lever i.

Myndighetene i Kina og USA har insistert på at språket i deler av rapporten skulle omformuleres. I følge Patricia Romero Lanko, en av forfatterne av rapporten og forsker ved det Nasjonale Senter for Atmosfære Forskning, har amerikanske forhandlere klart å eliminere språket i en del av rapporten som oppmuntret til kutt i utslipp av klimagasser.

Amerikanske myndigheter insisterte også på å fjerne en del som sa at «panelet er svært sikre» på at klima forandringene allerede hadde påvirket «mange naturlige systemer på alle kontinenter».

På tross av dette kan rapporten vise til sjokkerende tall. Innen 2020, vil mellom 75 og 250

millioner mennesker være utsatt for «en alvorlig vannmangel som følge av klima endring.»

Dett er vitenskapelig for uttørkede bekker og elver, som igjen vil føre til sult katastrofer og tørke.

Vann

På steder som i Nord-India, ser vi allerede en signifikant reduksjon i isbreers volum og fjelltoppenes snølinje kryper unormalt raskt oppover. Dette er noen av de viktigste kildene til drikkevann for millioner av mennesker. Klimaforandringene vil ikke bare gi utslag i utviklingslandene. IPCC medlem Rajendra Pachauri konkluderer med at «det er de fattigste av de fattige i verden inkludert fattige i velstående samfunn, som vil lide den største nøden». IPCC spår flere oversvømmede elver, hetebølger, skogbranner og mindre regnfall langs hele Europa og områder i USA. Hetebølger vil bli mer vanlig, vare lengre og bli varmere. Ingen bør ha forestillinger om at dette på noen måte vil bedre livskvaliteten. Den europeiske hetebølgen i august 2003 tok livet av 35 000 mennesker.

Rapporten inneholder lignede advarsler for de ulike delene av verden. Gitt den høye alvorlighetsgraden til problemene vi står overfor, skulle man tro at politikerne ville rustet opp til kollektivt å diskutere hvordan å unngå de verste konsekvensene av klimaforandringene. Til og med når reelle alternativer foreslåes, blir vi i stedet fortalt at det er opp til hver og en av oss å finne en individuell løsning på problemet. Vi må slutte å kjøre bil, redusere flygningene vi tar, skru av TV skjermene og kutte strømmen om natten og granske vår livsstil. Mange bekymrede mennesker har gjort alt dette, men sannheten er at å handle som individer, ikke vil være nok. Millioner vil måtte innfinne seg med dødelig matmangel og fatal tørke. Disse faktaene tilsier at myndigheter nå burde være i gang med å undersøke hvordan de best kan beskytte sin befolkning.

Utslipp

For å oppnå de massive reduksjonene i utslipp, som trengs for å begrense utfallet av global oppvarming, til pre-katastrofale nivåer, må det fundamentale sosiale forandringer til. Utviklede land som Storbritannia står for noen av verdens største utslipp. Land som dette vil være nødt til å bidra med en stor del av reduksjonene. Forfatteren George Monbiot har gitt en detaljert forklaring på hvordan dette kan gjøres. I sin bok «Heat» forestiller han seg et land som bygger riktig isolerte hus, for å redusere energiforbruket, hvor store deler av kraften som brukes, kommer fra fornybare energikilder. Han forestiller oss et samfunn hvor kollektiv- trafikken er finansiert slik at det gir et gunstig alternativ til den ineffektive bilen, hvor elektrisitet og varme genereres lokalt.

Forandringer på en slik skala kan ikke forekomme gjennom at folk forandrer sin livsstil individuelt. Som et resultat av Tony Blair sin miljøretorikk ser vi at utslippene for karbondioksid er på sitt høyeste siden Labour sin valgseier i 1997. Problemet er at vårt økonomiske system er basert på fossilt brennstoff. Det er anslått at det i det amerikanske matsystemet konsumeres ti ganger så mye fossil energi som det produseres i mat-energi. Slik ineffektiv bruk av energi ligger i hvert aspekt ved kapitalismen. Det vil si at de nødvendige forandringene innebærer å utfordre de store selskapene også. Massiv investering i offentlig transport ville bety at myndigheter i alle land ble tvungne til å måle krefter med bilselskapene og transportlobbyen. Å subsidiere fornybar energi vil si å konfrontere de multinasjonale olje- og gassselskapene. Det er «de fattigste av de fattige» som har mest å tape på destruksjon av miljøet. Men de har mest å vinne i en verden planlagt etter menneskers behov, fremfor markedets behov for profitt. De har også den kollektive makten til å gjøre en slik verden virkelig.

Oversatt av Jeanette O. Syversen