INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3046


Nei til niqab-forbud!

Kunnskapsminister Øystein Djupedals støtte til Lars Gules forslag om niqab-forbud i høyere utdanning ser nå ut til å møte organisert motstand.

Torsdag 1. mars ble det holdt et møte på Blindern der folk fra blant annet Muslimsk Studentsamfunn, Afrikan Youth in Norway, Pakistansk Studentsamfunn, IS og AKP møttes for å diskutere niqab-utspillet og hva som må gjøres for å stoppe det.

Hensikten bak møtet var å starte en kampanje mot forslaget til niqab-forbud, men også et ønske om etterhvert å utvide kampanjen til en bred antirasistisk kampanje i den kommende kommunevalgkampen.

Det var stor enighet om at forslaget til niqab-forbud er en ikke-sak i den forstand at knapt noen bærer dette ansiktssløret. Osman Rana fra Muslimsk Studentsamfunn var opptatt av de prinsippielle sidene i saken og pekte på at muslimer generelt ikke oppfatter det å bære niqab som et påbud, i motsetning til hijab. Han var redd for at et niqab-forbud ville bidra til at hijab-diskusjonen kom opp igjen. Dette dreier seg også om religionsfrihet og kvinners rett til velge hva de vil ha på seg.

Krigen mot terror

Så hvorfor kommer det et forslag om niqab-forbud når så å si ingen bærer niqab? Det har med politiske realiteter som «krigen mot terror» og Norges deltakelse i Afghanistan å gjøre. Det er nærmest opplest og vedtatt at muslimer er et «problem». Denne krigen rammer muslimer, og dermed oppstår det et behov hos krigspolitikerne for å gjøre en gruppe mennesker mindreverdige for å få folk med på krigføringen.

Det er ingen som lenger snakker om et «fargerikt fellesskap» og rettigheter til minoriteter og diskriminering i samfunnet blir oversett. Vi opplever et vrengebilde av samfunnet. Det er mange og grove eksempler på et rasistisk politi som for eksempel drapet i Trondheim, uten at det blir reaksjoner. Har politikerne fritidsproblemer, spurte Thomas Prestø fra Afrikan Youth in Norway.

Denne «oss» og «dem»-holdningen ser vi dessverre også hos deler av venstresida. Djupedal vil ta «problemet» på alvor og «gjøre noe». Når polikerne flytter grensene framover, må vi flytte dem tilbake, sa Vegard Velle fra IS.

Det var enighet på møtet om at fokuset i første omgang blir kamp mot forslaget til niqab-forbud, på Blindern og eventuelt på Høgskolen i Oslo.

Disse forslagene var det klar enighet om:

- Stort åpent møte på Blindern mot forslaget om forbud. Initiativ tas i samarbeid med andre organisasjoner.

- Opprop/underskriftskampanje. Både for å få tilslutning fra studenter og studentorganisasjoner, men også ansatte, fagforeninger og politiske partier.

- Fremme «Nei til Niqab-forbud i høyere utdanning» som sak i studentparlamentet.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe/koordineringsgruppe på møtet.

Bjørn Østby