INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1707


Bevegelsen kommer seg igjen

JEG GIKK glipp av den fantastiske demonstrasjonen i London for noen uker siden. Men jeg synes ikke det er altfor ille, fordi jeg, sammen med 500 andre, deltok på en konferanse om globalisering og motstand i New York.

Den ble planlagt av en koalisjon av akademikere og aktivister lenge før 11. september. Den opprinnelige tanken var å vurdere hvilke framskritt bevegelsen mot kapitalistisk globalisering hadde gjort, og hvilke skritt den måtte ta videre. Angrepene på New York og Washington forandret bakteppet konferansen fant sted mot radikalt.

Men den ga også den amerikanske venstresida en mulighet til å vurdere hvor den står i forhold til de store spørsmålene om imperialisme og krig. Som by er New York i ferd med å komme seg på beina etter konsekvensene av 11. september, selv om ruinene på Ground Zero fremdeles smuldrer.

Men en forskjell er slående umiddelbart for en besøkende. Det amerikanske flagget har alltid vært veldig framtredende overalt i USA. Tidligere var New York et unntak fra dette bildet.

Ikke nå lenger. Du ser det amerikanske flagget overalt - på folks jakkeslag og biler, i butikkvinduer, i foajeene i boligblokker, foran på de gule drosjene.

Den amerikanske venstresida har blitt møtt med en massiv bølge av patriotisme, særlig i New York.

Dette blir utvilsomt oppmuntret av myndighetene og storselskapene, men det gjenspeiler også forbannelsen som amerikanske arbeidere føler på grunn av deres likes død den 11. september.

Enkelte på venstresida har bøyd av for dette presset. Den latterligste innledningen på konferansen ble holdt av den feministiske akademikeren Ellen Willis, som støtter utsendingen av amerikanske bakkestyrker til Afghanistan fordi de skal slåss mot "patriarkalsk kultur".

Som om US Marines er sannsynlige forkjempere for kvinnefrigjøring! Andre var forvirret. Susan George sa at hun hadde vært motstander av bombinga, men at hun ikke lenger var sikker på grunn av jubelscenene etter Talibans fall i Kabul. Hun brukte også svært tvilsomme argumenter for å underbygge påstanden at Taliban var fascistiske.

Georges holdning gjenspeiler forvirringen hos den franske antiglobaliseringskampanjen ATTAC etter de voldelige konfrontasjonene i Gøteborg og Genova sist sommer. Ledelsen i ATTAC er fanget mellom massebevegelsen den bidro til å lansere og Sosialistpartiets regjering ledet av Lionel Jospin.

Men krigstilhengerne var en liten minoritet på konferansen. Tariq Ali satte standarden ved å fremme en rakrygget antikrigsholdning og utfordre demoniseringen av islam.

Den afro-amerikanske marxisten Manning Marable hadde tidligere fremmet en tvetydig hodning til krigen. Men, kanskje fordi han oppfattet stemningen, var innledningen hans på konferansen en krass antikrigstale, som koplet angrepet på Afghanistan til klasseforskjeller og undertrykking hjemme i USA.

Glimrende på Berkeley

Konferansens andre dag var mer dominert av aktivister enn av akademikere. Jeg deltok i en glimrende workshop med tittelen "Fra antikapitalisme til antikrig". En rekke synspunkter ble fremmet her.

En italiensk aktivist mente at den antikapitalistiske bevegelsen i USA var for svak til å mobilisere til gatedemonstrasjoner lenger. Dette ble på det sterkeste utfordret av andre. En gruppe antikrigsaktivister hadde kommet til konferansen fra Berkeley-universitetet i San Francisco Bay Area i California.

De representerte en antikrigskoalisjon som hadde hatt mer suksess enn andre steder. Den utkrystalliserte seg først fra en protest mot en rasistisk tegneserie i studentavisa, og hadde hatt suksess med å forene et stort antall studenter mot bombinga.

Avslutningsmøtet, hvor jeg innledet sammen med skribenten Jeremy Brecher og antiglobaliseringsaktivisten Dennis Brutus, fremmet en svært klar linje på at man måtte kople kampen mot storselskapenes globalisering til kampen mot imperialisme og krig.

Det var stor entusiasme for å arrangere protester mot Davos World Economic Forum, som har blitt flyttet til New York, i februar. I en ganske sur rapport fra konferansen i den liberale amerikanske ukeavisa Nation, skriver den venstreorienterte økonomen Doug Henwood at: "Krig, frykt og undertrykking har kastet sand i maskineriet [for antiglobaliseringsbevegelsen]. Å kople sammen temaene fred og rettferd kan gjøres, men det krever mye tankegang, og det er ikke mye av det for tida." Det er sant at å bygge en massebevegelse mot "krigen mot terrorisme" i USA vil være tøffere enn andre steder.

Men eksemplet fra Berkeley viser at grunnlaget for en slik bevegelse kan legges.