INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1700


Fredsspill i Bonn

"FREDSDISKUSJONENE" til de rivaliserende afghanske krigsherrene i Bonn i Tyskland i slutten av november fant sted milevis fra menneskene som har mye mer å si for hvordan framtida vil bli i Afghanistan.

Representanter fra Verdensbanken, den asiatiske utviklingsbanken og FN-byråkratiet møttes samtidig i Pakistans hovedstad Islamabad for å diskutere Afghanistans økonomiske framtid.

Verdensbanken har alltid knyttet enhver hjelp til krav om nyliberalistisk politikk som privatisering, velferdskutt og fritt spillerom for multinasjonale selskaper.

  • FN INVITERTE Haji Abdul Qadir til "fredsdiskusjonene" i Bonn. Da han styrte Jalalabad ga han ordre om at kvinner skulle dekke seg til med burka i 1995 - ett år før Taliban tok over byen.