INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1699


Groteskt

ETTER TALIBANS militære nederlag har borgerlige medier vært full av sjølgod rettferdiggjøring av krigen. "Aldri før har en militær aksjon mot et undertrykkende regime vært så vellykket," sier de og latterliggjør de mange som er mot krigen. I virkeligheten er ett bandittregime erstatta av et annet, mer splitta bandittregime med Vestens støtte.

Det er utrolig at de kan snakke som om krigen var over mens USAs fremdeles bomber livet av uskyldige sivile afghanere. De snakker som om det var fred i Afghanistan mens Nordalliansen begår grufulle massakre.

Motstanden mot krigen har minket etter Nordalliansens og USAs militære framgang.

Men den er fremdeles større enn den noengang var mot Natos krig på Balkan.

Krigsmotstandere har hatt rett og har fremdeles rett.

Tusenvis av uskyldige er drept, antagelig flere enn i aksjonene i USA 11. september. USA har gjort Afghanistan til dødsmarker. Klasebomber vil ta livet av vanlige afghanere i årevis framover. Sult og epidemier vil være deres hverdag i årevis framover.

Det USA og Vesten har gjort er å forverre den humanitære situasjonen i Afghanistan, og å gjøre den politiske situasjonen enda mer ustabil og farlig.

Krigsmotstanden har vokst raskere enn i tidligere kriger.

Når Bush & Co sier at dette bare er begynnelsen må vi sørge for at de bare har sett begynnelsen på vår motstand mot det systemet som avler krig, fattigdom og undertrykking.