INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1216


"AKSJONER vil være brudd på alminnelig folkeskikk"

Kommunaldirektør for skole, Jorid Midtlyng, advarer lærerne i Trondheim mot å demonstrere mot utdanningsminister Kristin Clemet når hun kommer til byen

"VI ØNSKER at statsråden skal føle seg velkommen"

Kommunaldirektør Midtlyng

"HAN BLE født med gullskje i munnen, så han er ikke sulten"

Amir Hussein, skolekamerat av Ahmad Chalabi som Pentagon har valgt til å styre Irak

"DETTE ER helt klart et budsjett - det er en masse tall i det"

George Bush om budsjettet sitt

"DE SA at FN-inspektørene var kron-idioter og ikke kunne finne noe. Nå ser disse typene ut som kron-idioter som ikke kan finne noe"

David Albright, tidligere våpeninspektør for FN

"FRPS TANKEGANG tankegang er gammalkommunisme på sitt verste"

Knut Haagensen i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening om Frps forslag om statlig strukturfond

"ENHVER anstrengelse fra enhver utenfor Irak for å skape en utenforståendes versjon av hva som burde gjøres for det irakiske folket av det irakiske folket i Irak vil ikke ha mye mulighet til å lykkes"

Ari Fleischer, talsmann for Det hvite hus