INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1215


Gammeldags og moralistisk

BONDEVIK-regjeringa har lagt fram sin familiemelding. Med dalende oppslutning skal verdi- og kontantstøttepartiet Krf sanke stemmer med familien i fokus.

Kontantstøtta var en god sak for Krf, selv om den bidro til færre barnehager. Nå er regjeringa hellig overbevist om at ekteskapet er til det beste både for samfunnet og individet, og vil derfor å styrke ekteskapets stilling.

Det skal oppnås ved det barne- og familieminister Laila Dåvøy kaller "forpliktende samliv og ekteskap".

Hun vil ha alle småbarnsforeldre på "samlivskurs".

Det kan være flere grunner til at folk velger å ikke gifte seg, som det også blir påpekt i meldinga sliter mange unge økonomisk. Derfor blir tilbudet i Fyllingsdalen menighet trukket fram: Der får lykkelige par "kostnadsfritt bryllup og bryllupsfest".

Dåvøy hevder det ikke handler om moralisme, men det påpekes gang på gang at ekteskapet er den beste samlivsform.

Arbeiderpartiets kvinnegruppe har allerede kritisert meldinga for den i for liten grad forholder seg til virkeligheten. Den tradisjonelle kjernefamilien er ikke det "normale" lenger og homofilt partnerskap blir knapt nok nevnt i meldinga.

Det blir enda verre når de i tillegg sier at alle står fritt til å velge samlivsform samtidig som Dåvøy poengterer at ekteskapet er den beste "juridiske trygghetspakken".

Velger du noe annet enn mor, far og to barn er det på eget ansvar.

<@utt>Saboterer barnehagesatsing

<@fet>MENS REGJERINGA vil sende alle småbarnsforeldre på samlivskurs gjør den hva den kan for å sabotere det alle småbarnsforeldre ønsker seg: Flere og billigere barnehager.

Opposisjonen på Stortinget ble for et år siden enige om barnehageavtalen. En barnehageplass skal etterhvert koste maksimalt 1500 kroner i måneden, ifølge stortingsvedtaket.

Regjeringa sier at de "egentlig" er enige i dette. Men siden avtalen ble inngått har regjeringa kommet med en rekke utspill for å sabotere vedtaket.

For dyrt, for vanskelig og for urettferdig er argumentene representanter fra regjeringspartiene har brukt.

I Norge er gjennomsnittlig barnehagedekning 53 prosent. Barnehageutbygginga stoppet opp under den forrige Bondevik-regjeringa.

Sverige har "maxtaxa", uten at dette har skapt noen problemer. Hallvard Bakke skriver i Dagsavisen at: "Regjeringen ser det imidlertid som et argument mot maksbetaling at etter innføringen av maxtaxan økte antall kommuner som ikke klarte å tilby alle barnehageplass innen tre til fire måneder fra ti til 14. Det er 289 kommuner i Sverige."

Regjeringa har råd til titalls skatteletter for de rikeste. En brøkdel av dette til barnehager er "for dyrt, for vanskelig og for urettferdig".