INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1205


Krigsherren Bush møtes med protester

GEORGE BUSH kommer likevel ikke til Oslo, men tusener av antikrigsaktivister og antikapitalister planlegger å gi ham den velkomsten han fortjener. Bush vil være på et møte i G8-gruppa av verdens mektigste statsledere, i Evian nær den fransk-sveitsiske grensa 1. juni. G8-møtet er en viktig mulighet til å protestere mot sjefskrigshisserne - Bush og Blair - og deres okkupasjon av Irak.

G8-lederne tar også sentrale beslutninger som gjør milliarder av menneskers liv fattigere, over hele verden. Lederne støtter de globale konsernene, institusjoner som IMF og Verdensbanken, angriper flyktninger og river i stykker arbeideres rettigheter.

Møtet vil være en viktig begivenhet av flere grunner. Først og fremst selvfølgelig fordi det vil bringe Iraks erobrer til Europa, den verdensdelen som har sett de største demonstrasjonene mot krigen hans.

Ved toppmøtet vil også Tony Blair, Bush førende europeer, delta, i likhet med den italienske statsministeren Silvil Berlusconi, som på tross av sine høylydte USA-vennlige holdninger har forholdt seg forbausende taus stilt overfor den massive krigsmotstanden i landet.

Men også lederne for de tre viktigste regjeringene som gik imot Irak-krigen, vil være tilstede: Jacques Chirac fra vertslandet Frankrike, Tysklands Gerhard Schröder og Vladimir Putin fra Russland. I løpet av ukene etter krigen har de alle tre manøvrert seg i stilling til en avtale med seierherrene fra Irak-krigen.

Det vil kanskje fremdeles være uoverensstemmelser rundt den britisk-amerikanske okkupasuonen av Irak. Bush-regjeringa ønsker FN-sanksjonene fjernet uten å tillate at FNs våpeninspektører kommer tilbake til Irak. De kan nemlig ikke garantere at de finner de masseødeleggelsesvåpnene som på mystisk vis er forsvunnet.

Uansett har Chirac utropt toppmøtet til "Fredens G8". Det er vanskelig å forstå hvordan det skulle kunne fungere når deltakerne også omfatter Bush og Blair, som nettopp har utkjempet en aggresjonskrig mot Irak, og ettersom Washington også har rettet trusler mot Syria og Iran siden Bagdad falt.

Protestene som fant sted ved G8-toppmøtet i Genova i juli 2001 var et vendepunkt for den antikapitalistiske bevegelsen.

- Årets G8-møte er vær mulighet til å la Bush få vite hva vi synes om han og krigen vår, sier sier Guy Taylor i Globalise Resistance, en av gruppene som mobiliserer til demonstrasjoner.

Evian vil være en mulighet til å vise hvor mye dypere bevegelsen er blitt etter de svære antikrigs-mobiliseringene i Europa.

Bevegelsen bak noen av de store antikapitalistiske demonstrasjonene i byer fra Barcelona til Genova de siste årene, sammen med politiske partier, fagforeninger, og andre organisasjoner - alle har de planlagt å møtes i Evian. Blant tingene som skal skje, inngår et Gjeldstribunal og et "toppmøte for en annen verden".

Det vil også være alternative landsbyer - leirområder som vil huse de fleste demonstrantene. Meningen med disse er at de skal være mer enn bare et sted å være. De representerer et politisk initiativ til å skape plass for organisering og diskusjon.

Det store fokuset vil være demonstrasjonen søndag 1. juni. hele Evian er blitt erklært som rød sone - den franske regjeringa bannlyser demonstranter i området.

Derfor vil demonstrasjonene starte fra de nærliggende byene Genève i Sveits og nabobyen Annemasse i Frankrike.

Attac oppfordrer til protester mot G8-møtet, men Attac Norge har ikke organisert busser. Attac Danmark vil derimot sette opp billige busser.

Mer info: ring 22 20 17 89 eller se www.g82003.dk og www.evian-g8.org